Można dostać dotację na likwidację szamba

Autor:
pop
Źródło:
PAP
Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.plOczyszczalnia ścieków Czajka (zdjęcie ilustracyjne)

Od 1 kwietnia do 31 maja można składać wnioski o dotację na likwidację szamb. Dotyczy to właścicieli domów, które mogą zostać podłączone do sieci kanalizacyjne. Inwestycje muszą być zrealizowane w 2023 roku.

"Jeżeli nieruchomość zlokalizowana jest na terenie, gdzie istnieje możliwość podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej, właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia się do sieci. Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków osoba ubiegająca się o przyłączenie musi to zrobić na własny koszt" - poinformował stołeczny ratusz. Obowiązek ten nie dotyczy nieruchomości wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Miasto, na realizację takiej inwestycji udziela dotacji w wysokości sześciu tysięcy złotych. Szczegóły warunków udzielenia dotacji dostępne na stronie Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115. "Na terenie 11 dzielnic – Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Rembertów, Targówek, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy – pomocy w wypełnieniu wniosku może udzielić ekodoradca" - przekazał ratusz.

W ubiegłym roku miasto udzieliło 358 takich dotacji.

PRZECZYTAJ: Chcą odzyskać ciepło z oczyszczania ścieków i wykorzystać je do ogrzewania budynków.

Trwają kontrole

Jednocześnie na terenie Warszawy prowadzone są kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Ratusz zaznaczył, że podczas kontroli właściciel nieruchomości ma obowiązek okazać umowę z przedsiębiorcą odbierającym ścieki oraz dowody potwierdzające, że płaci za tę usługę (rachunki, faktury), uprawnionym pracownikom Urzędu Miasta oraz strażnikom miejskim. Rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków z szamba. Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Warszawy, nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych należy pozbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał.

Kto ma przydomową oczyszczalnię ścieków, powinien pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych nie rzadziej niż raz na dwa lata (zgodnie z wymienionym wcześniej regulaminem). Musi to także zostać odpowiednio udokumentowane – podpisaną umową na wywóz osadów ściekowych oraz rachunkami za tę usługę. Na koniec 2022 r. w Warszawie było 357 nieruchomości z przydomową oczyszczalnią.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, powinni to uczynić jak najszybciej.

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:pop

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl

Pozostałe wiadomości