Nieruchomości

Nieruchomości

Dobra konsumpcyjne to artykuły lub towary, które mają zaspokajać potrzeby człowieka. Dzieli się je na dobra trwałego i nietrwałego użytku. W ramach rynku dóbr konsumpcyjnych mogą być one sprzedawane, wymieniane, a niektóre mogą być także brane w leasing.

Dochód pasywny definiowany jest na wiele sposobów. Określić można go m.in. jako dochód, który uzyskujesz bez stałego zaangażowania w pracę. Nie oznacza to, że aby go czerpać nie trzeba włożyć żadnego wysiłku lub nakładów pracy. Istotne jest jednak, aby znaleźć optymalne dla swojej sytuacji źródła dochodu pasywnego.

Wskaźnik WIBOR określa wysokość oprocentowania pożyczek pomiędzy bankami komercyjnymi na polskim rynku. Należy odróżnić go od wskaźnika LIBOR, czyli stopy procentowej kredytów i depozytów na rynku międzynarodowym w euro, funtach, frankach szwajcarskich i jenach oraz od wskaźnika EURIBOR, czyli stopy procentowej kredytów i depozytów na rynku europejskim w euro.