KRRiT

KRRiT

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji od 17 miesięcy bada sprawę wniosku o przedłużenie koncesji TVN24. Według opinii prawników struktura własnościowa TVN S.A. spełnia warunki ustawy o radiofonii i telewizji i nie powinna być przeszkodą w udzieleniu nowej koncesji. Autorzy dostępnych ekspertyz wskazują, że od 2016 roku KRRiT wydała już koncesje między innymi dla kanałów TVN24 BiS i TTV.