Wojna w Ukrainie w analizach Ośrodka Studiów Wschodnich

Źródło:
PAP, Ośrodek Studiów Wschodnich

Wtorek, 15 kwietnia, jest 51. dniem agresji Rosji na Ukrainę. Eksperci z Ośrodka Studiów Wschodnich dzień po dniu analizują sytuację militarną w zaatakowanym kraju. Informują też o sytuacji ludności cywilnej.

Analiza OSW po pierwszym dniu wojny

Do wczesnych godzin wieczornych atakujące wojska rosyjskie przełamały obronę ukraińską w strefie przygranicznej na wszystkich kierunkach uderzenia. Zgrupowania działające od strony Białorusi wkroczyły do obwodów kijowskiego i czernihowskiego, zaś zgrupowanie z terytorium Rosji – do północnej części obwodu sumskiego. Wszystkie kierują się w stronę Kijowa. W większości przypadków zgrupowania rosyjskie związały się walką z jednostkami armii ukraińskiej na obrzeżach miast stołecznych obwodów przygranicznych – Chersonia, Charkowa, Czernihowa i Sum – przy czym ostatnie z wymienionych miało już zostać opanowane (według części źródeł w Sumach nadal dochodzi do wymiany ognia). Wielogodzinna próba odzyskania przez stronę ukraińską kontroli nad podkijowskim lotniskiem Hostomel zakończyła się niepowodzeniem, do którego przyczynił się drugi w ciągu dnia rosyjski desant śmigłowcowy.

Analiza OSW po dwóch dniach wojny

Do końca drugiej doby agresji zbrojnej przeciwko Ukrainie jednostki Sił Zbrojnych FR opanowały rejony na północ i północny zachód od Kijowa oraz przystąpiły do działań na obszarze miasta – początkowo poprzez dywersantów, a następnie wprowadzając w jego granice kolumny rozpoznawcze. Walki w stolicy mają charakter punktowy, toczą się głównie w północnych dzielnicach i centrum. Operujące tam grupy dywersyjno-rozpoznawcze zostały zneutralizowane bądź wyparte przez obrońców – poza żołnierzami Sił Zbrojnych Ukrainy są nimi także siły obrony terytorialnej i funkcjonariusze policji.

Analiza OSW po trzech dniach wojny

Do granic Kijowa po raz pierwszy podeszły pododdziały rozpoznawcze zgrupowania rosyjskiego operującego w północno-wschodniej części Ukrainy. Miasto jest okrążane od zachodu, północy i wschodu. Oddziały agresora operujące z terytorium Białorusi dotarły bezpośrednio do północnych i zachodnich obrzeży stolicy, z kolei zgrupowanie na lewobrzeżnej Ukrainie rozwinęło się w odległości 60–150 km od jej centrum. W niedzielę w godzinach przedpołudniowych rosyjskie grupy dywersyjno-rozpoznawcze przeprowadziły pierwszą dywersję w lewobrzeżnej części Kijowa (Trojeszczyna). Siły FR kontynuowały natarcie w kierunku międzynarodowego portu lotniczego w Boryspolu.

Analiza OSW po czterech dniach wojny

W czwartej dobie walk strona ukraińska zaczęła wprowadzać coraz szersze embargo na informacje o bieżącej sytuacji (strona rosyjska od początku w ogóle nie powiadamia o przebiegu walk). W porannym komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował enigmatycznie, że siły rosyjskie kontynuowały ofensywę powietrzną, w ramach której niszczone są lotniska wojskowe i cywilne, ukraińskie stanowiska dowodzenia i obrony powietrznej, ważna infrastruktura krytyczna, a także obszary zamieszkane i broniące się pododdziały ukraińskie. Według Kijowa wróg zmniejszył tempo ofensywy, ale nadal stara się rozwinąć powodzenie na wybranych kierunkach.

Analiza OSW po pięciu dniach wojny

W piątej dobie operacji wojska rosyjskie po raz pierwszy na dużą skalę zaatakowały cele cywilne w obleganych miastach. Od uderzeń rakietowo-powietrznych i ostrzału artyleryjskiego ucierpiały głównie Charków, Czernihów i Mariupol. Atakowano także cele cywilne w Kijowie oraz mniejszych miejscowościach położnych w rejonach walk. Zniszczenie infrastruktury pozbawiło Mariupol i część Charkowa dostaw energii elektrycznej, przestała również działać sieć ciepłownicza.

Analiza OSW po sześciu dniach wojny

Szóstego dnia operacji Siły Zbrojne FR zintensyfikowały działania przeciwko jednostkom armii ukraińskiej, kontynuowały także – szczególnie nocą – uderzenia powietrzno-rakietowe na miasta położone w rejonach walk, w tym na obiekty cywilne. Ostrzał prowadzony jest również przez artylerię (głównie rakietową) rozmieszczoną na obrzeżach miast. W największym stopniu zniszczony został Charków, coraz większe straty w infrastrukturze odnotowywane są w Czernihowie i Mikołajowie oraz wielu mniejszych miastach na wschodzie Ukrainy.

Analiza OSW po siedmiu dniach wojny

Widoczne jest "wyhamowanie ofensywy rosyjskiej". OSW podał, że są sygnały świadczące o "przygotowywaniu się Rosjan do długotrwałego oblężenia Kijowa". Przekazano też, że "w Konotopie (obwód sumski) doszło do lokalnych negocjacji" z agresorami. Przedstawiono także informacje na temat strat obu walczących stron i o tym, które miasta są "systematycznie niszczone".

Tydzień inwazji Rosji na Ukrainę. Obszary kontrolowane przez agresora, liczba strat, skutki bombardowań

Analiza OSW po ośmiu dniach wojny

Piątek jest dziewiątym dniem ataku Rosji na Ukrainę. Eksperci Ośrodka Studiów Wschodnich w analizie po ośmiu dobach inwazji wskazali, że Rosjanie zostali wyparci z podkijowskich miejscowości Bucza i Worzel, ale kontynuują operację oskrzydlenia Kijowa po prawej stronie Dniepru.

Atak Rosji na Ukrainę. Obszary pod kontrolą sił rosyjskich, straty. Analiza po ośmiu dniach inwazji

Analiza OSW po dziewięciu dniach wojny

Ośrodek Studiów Wschodnich przeanalizował dotychczasowy przebieg rosyjskiej agresji na Ukrainę. Jak piszą eksperci, siły ukraińskie chcą przekształcić Kijów w twierdzę, a Rosjanie kontynuują operację okrążającą miasto. Ciężkie walki toczą się w rejonie Browary-Boryspol, a w okupowanych ukraińskich miastach trwają protesty mieszkańców.

Gdzie prowadzone są natarcia? Gdzie zostały powstrzymane? Analiza poprzedniej doby inwazji

Analiza OSW po 10 dniach wojny

Niedziela to jedenasty dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Ośrodek Studiów Wschodnich przygotował analizę bieżącej sytuacji na froncie. Jak piszą analitycy OSW, siły rosyjskie mają kłopoty z kontrolowaniem zajętych obszarów i zwalczaniem ukraińskiej Obrony Terytorialnej. Zdaniem ekspertów, to dlatego coraz brutalniej traktują ludność cywilną.

Wojna na Ukrainie. Analiza OSW: Rosjanie mają kłopoty z kontrolą zajętych obszarów, pogłębia się kryzys humanitarny

Analiza OSW po 11 dniach wojny

Ośrodek Studiów Wschodnich przeanalizował obecną sytuację rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Rosjanie wprowadzają na obszar swych działań coraz więcej jednostek bezpieczeństwa wewnętrznego (głównie Rosgwardii), których aktywność ma charakter pacyfikacyjny - piszą w komentarzu po 11 dniach walki Piotr Żochowski i Andrzej Wilk.

Sytuacja na Ukrainie. Stan walk po rosyjskiej inwazji. Analiza Ośrodka Studiów Wschodnich

Analiza OSW po 12 dniach wojny

Wtorek jest 13. dniem od rozpoczęcia agresji Rosji na Ukrainę. Wojska rosyjskie obniżyły tempo natarcia, jednakże wciąż kontynuują je na wszystkich kierunkach - podkreśla we wtorkowej analizie 12 dni wojny Ośrodek Studiów Wschodnich. Analitycy oceniają, że armia ukraińska prowadzi skuteczne działania obronne, zadając przeciwnikowi znaczne straty.

OSW: skuteczne działania obronne ukraińskich sił zbrojnych

Analiza OSW po 13 dniach wojny

Ośrodek Studiów Wschodnich przenalizował sytuację po 13 dniach od rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Andrzej Wilk i Piotr Żochowski piszą, że Rosja nastawiła się na długotrwałą operację, mającą nie tylko charakter militarny, lecz w coraz większym stopniu pacyfikacyjny. Świadczy o tym rosnące zaangażowanie Rosgwardii, czyli wojsk wewnętrznych pełniących rolę oddziałów pacyfikacyjnych.

OSW analizuje stan po 13 dniach walk na Ukrainie

Analiza OSW po 14 dniach wojny

Ośrodek Studiów Wschodnich oceniając sytuację po 14 dniach walk na Ukrainie podkreśla, że Siły Zbrojne Ukrainy powstrzymywały rosyjską ofensywę na wszystkich kierunkach, a do walk dochodziło głównie na obrzeżach atakowanych miast. Według analityków OSW armia rosyjska ma mobilizować rezerwy i przesuwać na Ukrainę kolejne jednostki.

Analiza OSW po 15 dniach wojny

Na Ukrainie trwają walki z Rosjanami po zewnętrznej i wewnętrznej stronie pierścienia oblężenia Kijowa. Siły ukraińskie odniosły lokalne sukcesy broniąc Czernihowa. Powstrzymano też próbę zablokowania Charkowa od północy. Wojska Rosji przeprowadziły ataki rakietowe na dotychczas nieatakowane rejony - informuje Ośrodek Studiów Wschodnich (OSW).

Analiza OSW po 16 dniach wojny

Eksperci Ośrodka Studiów Wschodnich ocenili w analizie, że działania Rosji nie wskazują, by agresor utracił inicjatywę. Trwają walki, a Rosja wciąż zakłóca wykorzystanie korytarzy humanitarnych.

Wojna w Ukrainie. Eksperci Ośrodka Studiów Wschodnich: działania agresora nie wskazują, by utracił on inicjatywę

Analiza OSW po 17 dniach wojny

Ośrodek Studiów Wschodnich opublikował analizę sytuacji na Ukrainie po 17 dniach rosyjskiej agresji zbrojnej na ten kraj. Eksperci wskazują, że po raz pierwszy Rosja zaatakowała na większą skalę zachód Ukrainy. "Najeźdźca prowadzi obecnie ofensywę tylko na dwóch kierunkach" - napisano w podsumowaniu OSW. Przytoczono także szacunki strat po obu stronach.

Regiony Ukrainy dotknięte atakiem, odbite miejscowości, ruchy rosyjskich wojsk. Podsumowanie kilkunastu dni inwazji

Analiza OSW po 18 dniach wojny

Wojna na Ukrainie trwa już 19. dobę. Analitycy Ośrodka Studiów Wschodnich przygotowali raport, w którym podsumowali 18 dni rosyjskiej inwazji. Jak oceniają, sytuacja militarna nadal nie uległa znaczącym zmianom. Siły rosyjskie kontynuują działania ofensywne na wszystkich kierunkach, jednakże "nie osiągnęły znaczących sukcesów". Według ekspertów, Rosjanie skupiają się obecnie głównie na przegrupowaniu i utrzymaniu wcześniej zajętych rubieży.

18 dni wojny na Ukrainie. Analiza OSW: Rosjanie prowadzą ofensywę na wszystkich kierunkach, bez znaczących sukcesów

Analiza OSW po 19 dniach wojny

Ośrodek Studiów Wschodnich opublikował analizę sytuacji na Ukrainie po 19 dniach inwazji Rosji na ten kraj. "Rosjanie nieprzerwanie bombardują i ostrzeliwują główne rejony obrony ukraińskiej, a w przypadku dużych ośrodków najczęstszymi celami pozostają obiekty cywilne" - napisali eksperci. Przedstawili także szczegółową sytuację na poszczególnych kierunkach natarcia.

Ruchy wojsk, miejsca walk i działania Rosji wobec cywilów. Analiza inwazji na Ukrainę

Analiza OSW po 20 dniach wojny

W środę Ośrodek Studiów Wschodnich opublikował analizę sytuacji na Ukrainie po 20 dniach rosyjskiej inwazji. Eksperci opisują, że wojska Rosji skupiają się na umocnieniu i utrzymaniu wcześniej zajętych pozycji, w niektórych rejonach kontynuują ofensywę, prowadzą też ostrzał infrastruktury cywilnej. Dodali, że obie strony przegrupowują i wzmacniają swoje siły, a Ukraińcy uruchamiają rezerwy i przygotowują się do "totalnej" obrony.

Atak Rosji na Ukrainę. Ruchy wojsk rosyjskich, przegrupowania sił, przygotowania do "totalnej" obrony. Analiza OSW

Analiza OSW po 21 dniach wojny

Po 21 dniach od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę sztab generalny w Kijowie zaprzestał informowania o sytuacji na poszczególnych kierunkach obrony - podkreśla w najnowszej analizie Ośrodek Studiów Wschodnich. Jak wskazują autorzy raportu, armia ukraińska ma jednak zadawać straty wojskom agresora i lokalnie przechodzić do kontrataków.

Analiza OSW: Rosja wciąż kontynuuje uderzenia rakietowo-powietrzne i ostrzał

Analiza OSW po 22 dniach wojny

Wojska rosyjskie systematycznie poszerzają obszar operacji lotniczych i atakują kolejne obiekty na zachodzie Ukrainy - czytamy w raporcie Ośrodka Studiów Wschodnich po 22 dniach rosyjskiej inwazji. Strona ukraińska informuje o lokalnych kontratakach i organizuje powszechny opór społeczeństwa na tyłach wroga.

Analiza OSW po 23 dniach wojny

Ośrodek Studiów Wschodnich przeanalizował dotychczasowy przebieg rosyjskiej agresji na Ukrainę. Eksperci zwracają uwagę, że obecnie najtrudniejsza sytuacja jest w oblężonym Mariupolu. Na północ, w Donbasie, miały z kolei miejsce najcięższe walki.

Gdzie doszło do najcięższych walk? Co utrudnia Rosjanom ataki? Analiza poprzedniej doby inwazji

Analiza OSW po 24 dniach wojny

Rosjanie ponoszą znaczące straty, ale nie na tyle dotkliwe, by odstąpili od prowadzenia działań zaczepnych - czytamy w raporcie Ośrodka Studiów Wschodnich po 24 dniach rosyjskiej inwazji. Zdaniem ekspertów z OSW armia ukraińska nie jest w stanie przeprowadzić odsieczy oblężonego Mariupola. 

Ośrodek Studiów Wschodnich: mimo dużych strat Rosjanie nadal mają inicjatywę

Analiza OSW po 25 dniach wojny

Według strony ukraińskiej siły rosyjskie utraciły swój potencjał ofensywny, a ich natarcie zostało zatrzymane na niemal wszystkich kierunkach. Rosjanie próbują utrzymywać zajmowane pozycje, ale ponoszą przy tym straty - twierdzą eksperci Ośrodka Studiów Wschodnich po 25 dniach wojny.

Analiza OSW po 26 dniach wojny

Po 26 dniach inwazji Rosji na Ukrainę działania wojenne mają charakter pozycyjny, ale - wbrew komunikatom strony ukraińskiej - siły rosyjskie nieprzerwanie atakują - informują eksperci Ośrodka Studiów Wschodnich. Dodają, że o ile agresor bez skrupułów atakuje ludność cywilną, Ukraińcy starają się za wszelką ceną ewakuować ją z terenów walk.

Analiza OSW po 27 dniach wojny

Rosja eskaluje terror wobec cywilów na zajętych terytoriach, pojawiają się kolejne doniesienia o plądrowaniu sklepów i mieszkań, mordach i gwałtach - oceniają eksperci Ośrodka Studiów Wschodnich po 27 dniach inwazji Rosji na Ukrainę. Informują też o doniesieniach mediów o sukcesach sił ukraińskich na północny-zachód od Kijowa, które nie zostały jednak na razie potwierdzone przez ukraińską armię.

Analiza OSW po 28 dniach wojny

Eksperci Ośrodka Studiów Wschodnich twierdzą, że o ile kroki podejmowane przez Rosjan na północnym wschodzie Ukrainy mają charakter doraźnego zabezpieczenia linii komunikacyjnych, o tyle budowa bazy wojskowej na południu świadczy o przygotowaniu do długotrwałej bądź wręcz stałej obecności na okupowanym obszarze.

Ośrodek Studiów Wschodnich: Rosjanie uzupełniają straty i tworzą zaplecze logistyczne

Analiza OSW po 29 dniach wojny

Na wszystkich kierunkach obrony armii ukraińskiej trwają walki pozycyjne. Jednak jest mało prawdopodobne, by Rosjanie w ogóle zrezygnowali z planów ofensywnych - oceniają eksperci Ośrodka Studiów Wschodnich po 29 dniach wojny.

Analiza OSW po 30 dniach wojny

Rosyjski resort obrony rozpoczął nową fazę operacji dezinformacyjnej oraz wzmocnił aktywność agentury i grup dywersyjnych na zapleczu sił ukraińskich - ocenili eksperci warszawskiego Ośrodka Studiów Wschodnich (OSW) po 30 dniach wojny. 

Analiza OSW po 31 dniach wojny

Eksperci z Ośrodka Studiów Wschodnich po 31 dniach wojny w Ukrainie oceniają, że sytuacja militarna w kraju pozostaje względnie stabilna kolejną dobę. Zauważono, że w stolicy pracę wznawia biznes, a wojska ukraińskie odnoszą lokalne sukcesy.

Analiza OSW po 31 dniach wojny w Ukrainie: sytuacja pozostaje względnie stabilna

Analiza OSW po 32 dniach wojny

Rotacja sił rosyjskich dobiega końca, ale pod względem liczebnym pozostają one na dotychczasowym poziomie 150 tys. żołnierzy. Zakończenie rotacji nie oznacza wznowienia ofensywy - uważają eksperci warszawskiego Ośrodka Studiów Wschodnich (OSW) po 32 dniach wojny.

Analiza OSW po 33 dniach wojny

"Strona ukraińska stara się odzyskać pozycje na obrzeżach Kijowa i Charkowa" - czytamy w analizie Ośrodka Studiów Wschodnich po 33 dniach wojny w Ukrainie. Dodano, że w pozostałych rejonach starć" Rosjanie prowadzą "działania zaczepne". W raporcie czytamy również, że "ma trwać nabór ochotników do sił okupacyjnych".

Analiza sytuacji w Ukrainie. "Rosjanie kontynuują brutalną okupację, ostrzeliwują i plądrują, terroryzują ludność"

Analiza OSW po 34 dniach wojny

Deklaracja o wycofaniu wojsk rosyjskich z rejonu Kijowa jest grą pozorów: sugeruje, że Kreml zmienił stanowisko co do operacji wojskowej - oceniają eksperci Ośrodka Studiów Wschodnich (OSW) po 34 dniach inwazji. Ma to zapewne zniechęcić Zachód do wprowadzania kolejnych restrykcji.

Analiza OSW po 36 dniach wojny

Pomimo wycofania na Ukrainie części sił rosyjskich na kierunku północno-wschodnim nie doszło tam do znaczących zmian w pozycjach walczących stron. Rosja nie zamierza oddać inicjatywy na północy Ukrainy - oceniają eksperci Ośrodka Studiów Wschodnich (OSW) po pełnych 36 dniach od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Władze lokalne w obwodach kijowskim i czernihowskim oraz Dowództwo Wojsk Lądowych Ukrainy potwierdzają częściowe wycofywanie się sił agresora – co najmniej pięciu batalionowych grup taktycznych (w tym trzech lub czterech BGT z 700 pojazdami z rejonów na północ od Kijowa) – z wcześniej zajmowanych terenów na Białoruś. Najbardziej widać to w okolicach ukraińskiej stolicy – głównie w rejonach wyszogrodzkim (Rosjanie opuścili m.in. Iwanków i rejon Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej) i browarskim, a częściowo także buczańskim. Opuszczane miejscowości są zrujnowane (zniszczenia miały dotknąć 35 z 65 gmin obwodu kijowskiego) i zaminowane, pozostają też w zasięgu rażenia rosyjskiej artylerii.

Analiza OSW po 37 dniach wojny

Wojska rosyjskie, nie mogąc przełamać obrony ukraińskiej na północ od Kijowa, kontynuują wycofywanie i przegrupowanie sił, ciężar działań militarnych zostanie przeniesiony na południe i wschód Ukrainy - przewidują eksperci Ośrodka Studiów Wschodnich. Zarazem trwać będzie rosyjska blokada portów ukraińskich, co będzie oznaczało utrzymywanie paraliżu znacznej części gospodarki Ukrainy - oceniają Andrzej Wilk, Piotr Żochowski i Sławomir Matuszak z OSW. Ich zdaniem zmiana taktyki rosyjskiej oznacza fiasko operacji lądowej na północy, w tym zajęcia bądź pełnego okrążenia Kijowa.

Analiza OSW po 38 dniach wojny

Siły rosyjskie wycofały się z całego obwodu kijowskiego. Trwa tam operacja wojskowo-policyjna, której celem jest zatrzymanie osób współpracujących z okupantem oraz akcja rozminowywania. Rosjanie kontynuują zmasowane ataki rakietowe na bazy paliw, co ma wywołać kryzys paliwowy i unieruchomić siły ukraińskie.

Analiza po 38 dniach wojny: Rosjanie wycofali się z obwodu kijowskiego, dążą do wywołania kryzysu paliwowego 

Analiza OSW po 39 dniach wojny

Na północy Ukrainy pozostały rosyjskie grupy dywersyjno-rozpoznawcze mające na celu tropienie i likwidację ukraińskich oddziałów wojskowych. Rezygnacja Rosjan z blokady i zajęcia Kijowa ma charakter tymczasowy. Zdaniem ukraińskiego sztabu generalnego, Rosja ma problemy z uzupełnieniem strat i żołnierzami, którzy odmawiają brania udziału w wojnie. Podstawowym czynnikiem motywującym do służby są łupy wojenne, ponieważ w Rosji ma panować przekonanie, że uczestnicy wojny mogą poprawić swoją sytuację materialną.

Analiza: na północy Ukrainy działają rosyjscy dywersanci, rezygnacja z zajęcia Kijowa tymczasowa

Analiza OSW po 40 dniach wojny

Trwa przegrupowanie wojsk agresora walczących dotychczas na północy Ukrainy do rosyjskich obwodów kurskiego i biełgorodzkiego. Według OSW, istnieje duże prawdopodobieństwo nasilenia walk w rejonie Charkowa, na południu Ukrainy i w Donbasie. Celem Rosjan - poza dotychczas ostrzeliwanymi i bombardowanymi miejscowościami - stał się Kramatorsk. W przemysłowej części Mariupola (zakład Azowstal) wciąż trwają walki.

Analiza OSW: w części Mariupola trwają walki, celem Rosjan stał się Kramatorsk

Analiza OSW po 41 dniach wojny

Ukraińskie siły miały wyprzeć nieprzyjaciela z trzech miejscowości w obwodzie chersońskim - przekazali eksperci Ośrodka Studiów Wschodnich w analizie. Dodali, że Rosja "kontynuuje brutalne działania pacyfikacyjne na zajętych terenach, korzystając z pomocy lokalnych kolaborantów". Przedstawili również sytuację cywilów oraz finansowe szacunki dotyczące ukraińskich strat.

Analiza OSW: trwa blokada i ostrzał Charkowa, Rosjanie kontynuują brutalne działania pacyfikacyjne

Analiza OSW po 42 dniach wojny

W obwodzie charkowskim ukraińskie siły miały odeprzeć trzy ataki. Po raz kolejny celem uderzenia rakietowego był węzeł kolejowy Łozowa, z którego trwa ewakuacja. Ogółem w Donbasie Ukraińcy mieli odeprzeć dziewięć ataków agresora. W Enerhodarze pod kontrolą okupanta zakończono formowanie "władz" miasta. 34 członków kolaboracyjnej tak zwanej rady samoorganizacyjnej wybrało "szefa administracji miejskiej".

Analiza OSW po 43 dniach wojny

"Lokalna administracja wojskowo-cywilna powiadomiła o całkowitym wyzwoleniu obwodu sumskiego" - poinformował w raporcie Ośrodek Studiów Wschodnich. Dodano, że "we wszystkich obwodach na południu i wschodzie Ukrainy, w których toczą się walki, najeźdźca bombardował i ostrzeliwał cele cywilne, przyczyniając się do pogłębienia katastrofy humanitarnej".

Analiza OSW po 44 dniach wojny

Według warszawskiego ośrodka, sytuacja militarna nie uległa zmianie. Eksperci przekazali, że "w okupowanym Melitopolu w obwodzie zaporoskim rosyjskie wojsko proponuje Ukraińcom wstępowanie do armii rosyjskiej". "Obie strony przygotowują się do kolejnej fazy wojny, w której rosyjskim celem minimum będzie przejęcie kontroli nad całym Donbasem, a maksimum – opanowanie południowej i wschodniej Ukrainy" - dodali.

Analiza OSW po 45 dniach wojny

"Walki wciąż toczą się głównie w obwodach charkowskim, ługańskim, donieckim i zaporoskim oraz na pograniczu obwodu chersońskiego z dniepropetrowskim i mikołajowskim" - poinformował Ośrodek Studiów Wschodnich. Analitycy przekazali również, że Rosjanie "zwiększają skalę przymusowych przesiedleń z czasowo okupowanych terytoriów do Rosji".

Analiza OSW po 46 dniach wojny

Wojska rosyjskie kontynuują częściową blokadę Charkowa, nadal toczą się walki o Mariupol - podał Ośrodek Studiów Wschodnich. Eksperci przekazali, że nowi żołnierze zasilają rosyjskiej siły w obwodzie donieckim. "Po raz kolejny od rozpoczęcia wojny agresor miał także uderzyć na teren portu lotniczego w Dnieprze" - dodali.

Analiza: w ciągu doby Charków i okoliczne miejscowości były ostrzeliwane 66 razy

Analiza OSW po 47 dniach wojny

Jak poinformowali eksperci, "utrzymuje się brutalna, a niekiedy bestialska postawa rosyjskich wojsk względem ukraińskiego społeczeństwa". Sytuacja w obszarach walk pozostaje jednak bez zasadniczych zmian. W analizie OSW przytoczono też o liczbę i regiony, w których doszło do ataków, które mieli odeprzeć ukraińscy obrońcy.

Analiza: trwa częściowa blokada Charkowa i walki w rejonie miasta Izium

Analiza OSW po 48 dniach wojny

Według Ośrodka Studiów Wschodnich, w okupowanej części obwodu charkowskiego Rosjanie mieli "przystąpić do formowania z miejscowej ludności pododdziałów tzw. milicji ludowej". Zwrócono uwagę na brak komunikatów ze ukraińskich sił na temat walk w rejonie Iziumu czy o odparciu kolejnych ataków, a także doniesienia o ostrzeliwaniu miasta Barwinkowe. Według ekspertów pozwala to "przyjąć, że najeźdźca osiągnął przynajmniej częściowe powodzenie".

Analiza OSW po 49 dniach wojny

Eksperci odnotowali, że poprzedniej doby pojawiła się informacja o trafieniu dwiema rakietami Neptun w okręt flagowy rosyjskiej Floty Czarnomorskiej, krążownik rakietowy Moskwa. Agresor "kontynuuje uderzenia rakietowo-powietrzne oraz ostrzał obiektów cywilnych i wojskowych, a także rozbudowuje zgrupowanie w przygranicznych obwodach Rosji". Według OSW "obrońcy Charkowa mieli prowadzić kontrnatarcia na kierunku Dergaczy i Rohania".

red.

Źródło: PAP, Ośrodek Studiów Wschodnich

Tagi:
Raporty:
Pozostałe wiadomości