Polska

Zobacz dokładne kwoty, na których poległo SLD i PiS

Polska

Sumy zakwestionowane przez PKW nie są wysokie

Państwowa Komisja Wyborcza odesłała sprawozdania finansowe PiS i SLD do kosza. Pokazujemy co spowodowało negatywną decyzję urzędników i o jakie sumy chodziło. PiS poległo przez wpłaty na kwotę ok. 188 tys. zł, a SLD na kwotę ok. 131 tys. zł

Dokument firmy audytorskiej dot. SLD 

Państwowa Komisja Wyborcza zarzuciła Sojuszowi Lewicy Demokratycznej nieprawidłowości w finansowaniu. W sumie SLD poległo na wpłatach wynoszących 131 586,30 zł. W szczegółowym uzasadnieniu odrzucającym sprawozdanie finansowe partii PKW wytknęło dwa błędy.

Pierwszy opiewa na sumę 21,5 tys. zł, które SLD pozyskało ze sprzedaży dwóch samochodów osobowych. Pieniądze te nie trafiły jednak na rachunek bankowy partii, lecz wpłacono do partyjnej kasy. PKW uznała to za naruszenie art. 24 ust. ustawy o partiach politycznych, który nakazuje gromadzić takie środki finansowe na rachunkach bankowych partii.

Druga kwestionowana kwota jest znacznie wyższa. Chodzi o 110 086,30 zł, które zostały pozyskane niezgodnie z przepisami ustawy i nie zostały zwrócone wpłacającym w ustawowym terminie 30 dni (chodzi o wpłaty od osób prawnych lub firm). SLD łącznie uzyskała niezgodnie z przepisami wpłaty od osób fizycznych i prawnych na kwotę 436 895,46 zł. 326 809,16 zł zdołał oddać Urzędowi Skarbowemu i wpłacającym. Po terminie 30 dni, SLD zwróciło całość otrzymanych pieniędzy.

Jak wynika z opinii niezależnego rewidenta przygotowanej dla PKW nieprawidłowe wpłaty na konto PiS wyniosły 186 770,94 zł (po analizie PKW i wyjaśnieniach PiS kwota ta wzrosła do 188 106,94 zł).

Nieprawidłowości w finansowaniu PiS, które zadecydowały o odrzuceniu sprawozdania obejmują (wg opinii biegłego rewidenta): - trzy wpłaty od obcokrajowców - 1013 zł; - od osób prawnych lub firm - 29 389,76 zł - wpłaty ponad limit - 108 130,55 zł - wpłaty gotówkowe - 26 142, 40 zł - inne - 22 095, 23 zł

Audyt w Prawie i Sprawiedliwości 

Jak pisze PKW w uzasadnieniu decyzji 71 419, 99 zł udało się zwrócić, ale po upływie dozwolonego terminu. Nie udało się zwrócić 116 688,95 zł.

PKW podkreśliła, że pieniądze z nieprawidłowych wpłat, których PiS nie zwrócił w terminie 30 dni, leżały na oprocentowanym rachunku bankowym. W związku z tym partia czerpała z nich korzyści. Saldo tego rachunku na początku listopada wynosiło 23.990,86 zł.

Obie partie mają 7 dni na zaskarżenie decyzji PKW do Sądu Najwyższego. PiS i SLD zapowiedziały, że odwołają się od decyzji.


Źródło: tvn24.pl, TVN24, PAP

Pozostałe wiadomości