Sprawy dwóch sędziów Sądu Najwyższego zgłoszone do rzecznika dyscyplinarnego

TVN24

Postanowienie w sprawie sędziego Waldemara Żurka wydał sędzia Aleksander Stępkowski (wideo z 09.03.2019 r.)tvn24
wideo 2/36

Kolegium Sądu Najwyższego wystąpiło do rzecznika dyscyplinarnego tego sądu z żądaniem podjęcia czynności wyjaśniających wobec dwojga sędziów - poinformował w środę zespół prasowy SN. Chodzi o sędziów Małgorzatę Manowską z Izby Cywilnej i Aleksandra Stępkowskiego z Izby Kontroli Nadzwyczajnej.

Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego Sądu Najwyższego przekazał w środę, że uchwały w sprawie wystąpienia do rzecznika dyscyplinarnego SN w sprawach sędziów Małgorzaty Manowskiej i Aleksandra Stępkowskiego zapadły we wtorek.

"Przewinienie służbowe" sędzi Manowskiej

- Pierwsza z uchwał dotyczy podejrzenia popełnienia przez sędzię Manowską przewinienia służbowego, polegającego na pełnieniu funkcji dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, pomimo sprzeciwu wyrażonego przez I prezes Sądu Najwyższego - zaznaczył Michałowski.

Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym I prezes SN pisemnie informuje sędziego o sprzeciwie, jeżeli "uzna, że podjęcie albo kontynuowanie zatrudnienia lub innego zajęcia będzie utrudniało pełnienie obowiązków, uchybiało godności urzędu sędziego SN lub podważało zaufanie do jego bezstronności lub niezawisłości".

"Uchybienie godności urzędu" przez sędziego Stępkowskiego

Druga uchwała dotyczy "czynności wyjaśniających w związku z podejrzeniem popełnienia przewinienia służbowego oraz uchybienia godności urzędu przez sędziego Stępkowskiego w związku z wydanym przez niego 8 marca postanowieniem co do istoty sprawy bez dysponowania aktami sprawy".

Sędzia Stępkowski został powołany na sędziego Izby Kontroli Nadzwyczajnej w lutym.

W marcu I prezes SN Małgorzata Gersdorf zwróciła się do rzecznika dyscyplinarnego SN z wnioskiem o rozważenie, czy istnieją podstawy do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec m.in. sędziego Stępkowskiego. Wniosek miał związek z wydarzeniami towarzyszącymi rozpoznawaniu w SN odwołania krakowskiego sędziego Waldemara Żurka od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa dotyczącej przeniesienia go do innego wydziału krakowskiego sądu.

Na początku marca postanowienie w sprawie sędziego Żurka podjęła Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN w jednoosobowym składzie, w którym zasiadał właśnie sędzia Stępkowski, gdy jednocześnie w Izbie Cywilnej był rozpatrywany wniosek Żurka o wyłączenie z tej sprawy sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej.

Czynności wyjaśniające rzecznika dyscyplinarnego

Zgodnie z ustawą o SN rzecznik dyscyplinarny tego sądu podejmuje czynności wyjaśniające na żądanie m.in. Kolegium SN "po wstępnym wyjaśnieniu okoliczności niezbędnych do ustalenia znamion przewinienia, a także złożeniu wyjaśnień przez sędziego, chyba że złożenie tych wyjaśnień nie jest możliwe".

"Czynności wyjaśniające powinny być przeprowadzone w terminie 30 dni od dnia podjęcia pierwszej czynności przez rzecznika dyscyplinarnego SN" - stanowi ustawa.

Według przepisów po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających rzecznik dyscyplinarny podejmuje decyzję o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego bądź o odmowie wszczęcia takiego postępowania.

Autor: mm\kwoj / Źródło: PAP

Raporty: