Polska

Episkopat ma "wolę dialogu" ws. finansów Kościoła

Polska

Aktualizacja:

- Episkopat Polski kieruje się wolą dialogu ze stroną rządową na temat Funduszu Kościelnego i innych spraw finansowych Kościoła - powiedział dziennikarzom po zakończeniu obrad KEP sekretarz episkopatu bp Wojciech Polak. Zagadnienia m.in. dotyczące Funduszu Kościelnego mają być omawiane podczas czwartkowego spotkania Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu.

- Konferencja Episkopatu Polski (...) dostrzega potrzebę stworzenia nowoczesnego modelu, nawiązującego do wzorców wypracowanych w różnych państwach europejskich. Powinno się to dokonać poprzez wypełnienie zapisów 22. artykułu Konkordatu, w którym strony zobowiązują się do regulacji spraw finansowych instytucji kościelnych na drodze dialogu - powiedział sekretarz episkopatu.

Konferencja Episkopatu Polski kieruje się wolą dialogu ze stroną rządową odnośnie Funduszu Kościelnego i sytuacji ekonomicznej Kościoła. Dostrzega potrzebę stworzenia nowoczesnego modelu, nawiązującego do wzorców wypracowanych w różnych państwach europejskich. Powinno się to dokonać poprzez wypełnienie zapisów 22. artykułu Konkordatu, w którym strony zobowiązują się do regulacji spraw finansowych instytucji kościelnych na drodze dialogu Bp Wojciech Polak

Zmiany będą dwustronną umową

Strona kościelna uważa, że zmiany dotyczące Funduszu Kościelnego powinny być poprzedzone dwustronną umową. Zaznacza też, że Fundusz powinien zostać przekształcony, ale nie zlikwidowany.

Minister administracji i cyfryzacji Michał Boni powiedział w środę dziennikarzom, że propozycje resortu w sprawie składek na ubezpieczenie społeczne księży (finansowanych obecnie w przypadku części duchownych z Funduszu Kościelnego) przedstawi w czwartek na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu. Zapowiedział, że w piątek odbędzie się spotkanie w tej sprawie z przedstawicielami innych kościołów niż katolicki.

- Jesteśmy w trakcie realizacji reformy emerytalnej, dyskutujemy o podniesieniu wieku przechodzenia na emeryturę, porządkujemy emerytury mundurowe i myślę, że to jest taki dobry czas, żeby porządkować po kolei wszystkie części systemu emerytalnego - powiedział Boni.

Szef MAC dodał, że celem zmian jest m.in. "usamodzielnienie w sprawach ubezpieczeniowych, w płaceniu składek, wiązanie płaconych składek z wysokością emerytury". Jak zaznaczył, jeśli te zmiany mają mieć sens, muszą dotyczyć wszystkich grup społecznych.

Z Funduszu emerytury dla księży

Fundusz Kościelny powstał w 1950 r. jako rekompensata za przejęcie przez państwo dóbr kościelnych na rzecz Skarbu Państwa, które po 1999 r. uznano za bezprawne. Do Funduszu miały wpływać dochody uzyskiwane z przejętego przez państwo majątku kościelnego, a następnie miał on być dzielony między kościoły proporcjonalnie do zabranych nieruchomości. Nigdy tak się nie stało, fundusz jest zasilany z budżetu państwa. Zdaniem ekspertów, przekazywane kwoty są kilkakrotnie niższe od tych, jakie można by uzyskać z użytkowania zabranej ziemi.

Z Funduszu Kościelnego pokrywane są ubezpieczenia duchownych, którzy nie mają umów o pracę, m.in. misjonarzy i zakonników zakonów kontemplacyjnych. Fundusz finansuje też działalność charytatywną, oświatowo-wychowawczą, remonty i konserwacje zabytków sakralnych oraz utrzymanie wydziałów teologicznych na wyższych uczelniach. Działa na rzecz wszystkich Kościołów i związków wyznaniowych. W˙2011˙r. na Fundusz Kościelny rząd przekazał 89˙mln˙zł

Religia wróci do ramowego planu nauczania w szkołach?

Episkopat domaga się również przywrócenia religii do ramowego planu nauczania w szkołach. Abp Gądecki powiedział, że Ministerstwo Edukacji Narodowej w rozporządzeniu wykreśliło zajęcia z religii z ramowego planu nauczania w szkołach. Jak dodał, wprowadziło to zamęt w samorządach i wśród katechetów. W ocenie zastępcy przewodniczącego KEP jest to "pewna dyskryminacja religii w stosunku do innych przedmiotów".

W związku z dyskusją wokół nauczania religii w szkole biskupi podkreślają, że religia jako przedmiot nauczania ma istotne znaczenie w procesie kształtowania postaw moralnych i wychowania młodego pokolenia Konferencja Episkopatu Polski

Decyzja "budzi niepokój"

- W tym kontekście opublikowana niedawno decyzja ministerstwa edukacji narodowej o wycofaniu lekcji religii i etyki z ramowego planu nauczania w szkołach publicznych budzi niepokój i jest niezrozumiała w świetle dotychczasowych ustaleń. Biskupi przypominają postanowienia konstytucji RP, zapisy konkordatowe oraz ustawę o systemie oświaty i apelują o zmianę rozporządzenia ministerstwa w ten sposób, by jego przepisy gwarantowały rodzicom i ich dzieciom prawo do nauczania religii w szkołach publicznych - głosi komunikat episkopatu.

MEN: w sprawie religii bez zmian

MEN zapewnia, że w sprawie nauczania religii w szkołach nic się nie zmienia. - Religia jest elementem bezpłatnego nauczania i dalej jest organizowana na tych samych zasadach, jak była organizowana do tej pory - zapewniała w miniony piątek minister edukacji Krystyna Szumilas. - Religia jest w rozporządzeniu o ramowych planach nauczania, jest tam wpisana - podkreśliła.

W ubiegłym tygodniu resort na swojej stronie internetowej wyjaśnił, że religia, podobnie jak etyka czy wychowanie do życia w rodzinie, znajduje się w ramowych planach nauczania w grupie przedmiotów nieobowiązkowych.

Rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, które ma wejść w życie od 1 września 2012 r., minister edukacji podpisała 20 stycznia. Wiąże się ono z rozpoczętą we wrześniu 2009 r. reformą edukacji i stopniowym wprowadzaniem nowej podstawy programowej nauczania. W podstawie określone jest, czego i na jakim etapie nauki uczeń musi się nauczyć. Podstawa jest dokumentem, w oparciu o który pisane są podręczniki szkolne i programy nauczania.

Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości