Rada Ministrow

Rada Ministrow

Organy administracji publicznej mają kompetencje z zakresu prawa administracyjnego i dbają o interes publiczny. To na przykład ministrowie, wojewodowie czy wójtowie. Do ich zadań należy dbanie o porządek i bezpieczeństwo, zaspokajanie potrzeb społecznych czy załatwianie spraw indywidualnych. Obywatelom przysługują skargi na bezczynność organu.