Giełda Papierów Wartościowych

Giełda Papierów Wartościowych

Podatek od zysków kapitałowych, znany szerzej jako tzw. podatek Belki, obowiązuje osoby fizyczne, które osiągają dochód poprzez inwestowanie swojego kapitału w różne instrumenty finansowe. Co to jest podatek Belki i kto musi go zapłacić? Ile wynosi podatek od zysków kapitałowych i czy zdarzają się sytuacje, w których zapłacenie tego podatku nie jest wymagane? 

Zarówno prowadzenie działalności gospodarczej, jak i inwestowanie związane jest koniecznością podejmowania ryzyka. Dywersyfikacja jest skutecznym sposobem na ograniczanie tego ryzyka, choć ma również istotne wady. Czym jest dywersyfikacja i jakie są jej konsekwencje?

Dochód pasywny definiowany jest na wiele sposobów. Określić można go m.in. jako dochód, który uzyskujesz bez stałego zaangażowania w pracę. Nie oznacza to, że aby go czerpać nie trzeba włożyć żadnego wysiłku lub nakładów pracy. Istotne jest jednak, aby znaleźć optymalne dla swojej sytuacji źródła dochodu pasywnego.