Giełda Papierów Wartościowych

Giełda Papierów Wartościowych

Pojęcie konsolidacji jest niezwykle szerokie. Konsolidację definiować można jako zamianę kilku zobowiązań finansowych na jedno, mówiąc wówczas o tzw. kredycie konsolidacyjnym. Mianem konsolidacji określa się także sytuację na giełdzie, gdzie przez pewien czas wykresy utrzymują się na tym samym poziomie. Konsolidacja w rachunkowości zaś to łączenie sprawozdań finansowych w określony sposób.

Hossa jest nieodłącznym elementem wszelkich notowań giełdowych. Zwykle oznacza czas, w którym warto decydować się na inwestowanie, a zyski tych którzy już to zrobili rosną. Czym dokładnie jest jednak hossa i czy zawsze jest to najlepszy czas na inwestowanie? 

Podatek od zysków kapitałowych, znany szerzej jako tzw. podatek Belki, obowiązuje osoby fizyczne, które osiągają dochód poprzez inwestowanie swojego kapitału w różne instrumenty finansowe. Co to jest podatek Belki i kto musi go zapłacić? Ile wynosi podatek od zysków kapitałowych i czy zdarzają się sytuacje, w których zapłacenie tego podatku nie jest wymagane? 

Zarówno prowadzenie działalności gospodarczej, jak i inwestowanie związane jest koniecznością podejmowania ryzyka. Dywersyfikacja jest skutecznym sposobem na ograniczanie tego ryzyka, choć ma również istotne wady. Czym jest dywersyfikacja i jakie są jej konsekwencje?