Przygotuj się na:

MARATON WARSZAWSKI

Maraton i Półmaraton Warszawski startują w ostatni weekend września. Po raz pierwszy trasy obu biegów zostaną połączone, a na stołecznych ulicach pojawi się około 10 tysięcy biegaczy. Do rywalizacji staną także uczestnicy Mistrzostw Świata Głuchych w Maratonie. Trasa królewskiego dystansu będzie prowadziła przez Śródmieście, Mokotów, Pragę, Żoliborz i Bielany. W planach są też biegi towarzyszące: Bridgestone Sztafeta Maratońska oraz New Balance Bieg na Piątkę.

Najnowsze

Zubrzycki nie straci koncesji. Sądowy koniec "bitwy o KDT"

Najnowsze

TVN WarszawaWalka o KDT

Agencja Ochrony Zubrzycki utrzymała koncesję na działalność po trwającym dwa lata procesie sądowym. Naczelny Sąd Administracyjny ostatecznie oddalił skargę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które domagało się odebrania uprawnień za sposób przeprowadzenia eksmisji kupców z KDT.

- NSA uznał, że cofnięcie koncesji było nieuprawnione - poinformowała tvnwarszawa.pl agencja Zubrzycki.

W uzasadnieniu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego napisano, że "skarga kasacyjna nie zawiera usprawiedliwionych podstaw".

NSA wytyka błędy ministerstwa

Naczelny Sąd Administracyjny w pełni podzielił zdanie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i wskazał, że dowody, które miały świadczyć na niekorzyść agencji, zostały zebrane sprzecznie z prawem.

- Sąd pierwszej instancji wytknął szereg nieprawidłowości w postępowaniu administracyjnym, a w szczególności na etapie postępowania dowodowego, prowadzonego przez organ administracyjny - czytamy w uzasadnieniu wyroku.

Sędzia Janusz Zajda w uzasadnieniu zauważył również, że nie wyjaśniono w pełni kwestii szczegółowego zakresu zadań przydzielonych agencji ochrony oraz okoliczności wezwania ochrony do czynności egzekucyjnych. Podkreślił, że policja, straż miejska, komornik nie kwestionowały podziału ról, w tym zadań zleconych do wykonania przez agencję.

W wyroku sędzia wyjaśnia również, że ministerstwo nie przesłuchało pracowników ochrony, a także policjantów ochraniających komornika, a tylko podjęło nieudane próby uzyskania z prokuratury protokołów przesłuchań różnych osób. - Takie postępowanie organu administracyjnego jest sprzeczne z zasadami postępowania administracyjnego - czytamy w uzasadnieniu.

- Już tylko na marginesie należy wskazać, ze takim oczywistym przejawem naruszenia tej zasady, właśnie w odniesieniu do strony postępowania administracyjnego było całkowite pominiecie wyjaśnień złożonych przez Skarżącego (agencję ochrony - przyp. red.), a dotyczących przedstawienia okoliczności zawiązanych z dokonywanymi czynnościami przez pracowników ochrony. Organ administracyjny (ministerstwo - przyp. red.) ustalając stan faktyczny w zasadzie pominął te wyjaśnienia i uznał je za niebyłe. W konsekwencji nie ustosunkował się do nich. Nie wypowiedział się, dlaczego odmówił wiary tym wyjaśnieniom - możemy przeczytać w uzasadnieniu wyroku.

PRZECZYTAJ CAŁE UZASADNIENIE WYROKU NSA.

Ponad 2 lata procesu

Spór sądowy miał swój początek ponad dwa lata temu. W maju 2010 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (obecnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych) cofnęło koncesję agencji ochrony Zubrzycki. Jej właściciel zaskarżył decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

W październiku 2010 roku sąd przychylił się do skargi Zubrzyckiego i uchylił decyzję wydaną przez ministra. Ten z kolei sprawę skierował do Naczelnego Sądu Administracyjnego, wnosząc o uchylenie zaskarżonego wyroku i skierowanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez WSA.

Wyrok NSA jest ostateczny i kończy spór pomiędzy ministerstwem a agencją ochrony Zubrzycki.

Ministerstwo cofnęło koncesję

Do eksmisji kupców z hali Kupieckich Domów Towarowych przy pl. Defilad doszło w 2009 roku. Zarząd Terenów Publicznych nie mógł odzyskać obiektu, dlatego sprawę skierowano do sądu. Wyznaczono komornika, który miał w imieniu miasta odzyskać teren zajmowanej hali. Część handlarzy zabarykadowała się w środku. Doszło do starć z wynajętymi przez komornika ochroniarzami z agencji Zubrzycki.

Kilkadziesiąt osób poszkodowanych.

W 2010 roku ministerstwo postanowiło cofnąć koncesję Zubrzyckiemu. Urzędnicy uznali, że akcja ochroniarzy była bezprawna, naruszała przepisy ustawy o ochronie osób i mienia. Decyzję poparła Komenda Główna Policji. Firma skorzystała z możliwości odwołania się. Do czasu ostatecznego wyroku sądowego mogła normalnie działalność i z tej możliwości korzystała.

W lipcu ubiegłego roku Prokuratura Śródmieście Północ umorzyła postępowanie w sprawie burd podczas likwidacji KDT.

lata/bako/roody/bf//mz

Źródło zdjęcia głównego: TVN Warszawa