Mieszkańcy stolicy chcą strefy bez starych aut? Ratusz podsumowuje konsultacje

Źródło:
tvnwarszawa.pl
Trzaskowski o strefie czystego transportu: mamy plan rozpisany na wiele lat
Trzaskowski o strefie czystego transportu: mamy plan rozpisany na wiele latTVN24
wideo 2/2
Trzaskowski o strefie czystego transportu: mamy plan rozpisany na wiele latTVN24

Stołeczny ratusz podsumował trzymiesięczne konsultacje w sprawie wprowadzenia w Warszawie Strefy Czystego Transportu. Wpłynęło ponad trzy tysiące uwag. Urzędnicy wskazują, że 70 procent mieszkańców stolicy, którzy wzięli udział w konsultacjach, popiera planowane zmiany. Te miałaby zacząć obowiązywać już za nieco ponad rok. Ale wciąż nie wiadomo, jak obszar obejmie strefa, a także jak skutecznie kontrolować wjeżdżające do niej pojazdy.

W poniedziałek dyrektor Biura Zarządzania Ruchem Drogowym w Warszawie Tamas Dombi zaprezentował dziennikarzom oraz aktywistom miejskim wnioski z raportu przygotowanego po konsultacjach społecznych w sprawie wprowadzenia w Warszawie Strefy Czystego Transportu. Te zakończyły się 25 kwietnia.

Strefa czystego transportu jest wydzielonym obszarem, po którym mogą poruszać się wyłącznie pojazdy spełniające odpowiednie normy emisji spalin (określane fachowo jako normy Euro). Normy te są bezpośrednio powiązane z datą produkcji pojazdu. W Polsce jeszcze do niedawna nie było przepisów umożliwiających tworzenie takich stref, ale od dawna funkcjonowały one w Europie - obecnie jest ich ponad 320, najwięcej w Niemczech i we Włoszech. Pierwszym miastem, które przyjęło uchwałę w sprawie wdrożenia takiego rozwiązania, jest Kraków. Nowe przepisy będą tam obowiązywały od 1 lipca 2024 roku.

Według danych zawartych w rządowym programie Czyste Powietrze, za 45 tysięcy przedwczesnych zgonów w Polsce odpowiada zła jakość powietrza. Z kolei naukowcy z Harvardu alarmują, że tych zgonów może być ponad dwa razy więcej - około 93,8 tys.

Tymczasem wprowadzone w wielu miastach strefy wyraźnie przyczyniły się do poprawy jakości powietrza. Emisja trujących tlenków azotu spadła w Madrycie o 32 proc., Londynie - o 26 proc., a w Berlinie - o 20 proc.

Polski Alarm Smogowy o strefie czystego transportu w stolicy
Polski Alarm Smogowy o strefie czystego transportu w stolicyTVN24

Ratusz: 70 procent mieszkańców, którzy wzięli udział w badaniu, popiera SCT

Jakie są główne wnioski z trwających trzy miesiące konsultacji? Jednym z ich elementów było przeprowadzone na przełomie marca i kwietnia badanie telefoniczne na grupie 1020 mieszkańców stolicy. Opinie zebrała na zlecenie ratusza firma badawcza PBS. Z badań wynika, że 70 procent ankietowanych popiera SCT w Warszawie. Ponadto strefę popiera 68 proc. badanych, którzy mają auto w gospodarstwie domowym, a także 66 proc. kierowców jeżdżących samochodem regularnie. Według tego badania, SCT w stolicy chce 80 procent mieszkańców, którzy w ogóle nie używają auta.

42 procent badanych popiera utworzenie SCT w Śródmieściu. Kolejne 46 proc. chce jej rozszerzenia względem propozycji przedstawionej w konsultacjach, a 26 proc. - rozciągnięcia jej na całe miasto.

Na same konsultacje składało się osiem spotkań ogólnych: pięć na żywo i trzy online, razem 40 godzin. Odbyło się też kilkanaście spotkań branżowych z przedstawicielami firm, stowarzyszeń i instytutów. Przez formularz kontaktowy i na adres email wpłynęło w sumie ponad 3 tys. uwag.

Jak wylicza stołeczny ratusz, w spotkaniach online na platformie ClickMeeting uczestniczyło łącznie 129 osób. Do końca konsultacji transmisje z trzech spotkań wyświetlono odpowiednio 1685, 507 i 723 razy. Ponad 160 osób skorzystało z możliwości spotkania w punktach konsultacyjnych, z czego pisemne uwagi złożyło 111 osób. Wpłynęło 2529 wypełnionych formularzy online oraz 418 wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej.

D-54 "strefa czystego transportu"

Ulga dla seniorów

Dombi podkreślił, że w sposób szczególny potraktowane zostaną uwagi seniorów, którym ze względów finansowych i organizacyjnych trudno będzie wymienić samochód na taki, który spełnia kryteria SCT. Miasto skłania się ku wprowadzeniu ulgi dla seniorów powyżej 70. roku życia, tak by mogli jeździć swoimi starymi autami dożywotnio, pod warunkiem że ich nie sprzedadzą ani nie przerejestrują na młodszych członków rodziny. Kolejną grupą, którą mogłyby objąć ulgi, są mieszkańcy strefy.

- Często zgłaszały się do nas osoby, które jeżdżą samochodem sporadycznie: na wakacje, poza miasto, a na co dzień korzystają z komunikacji zbiorowej. Dla tych mieszkańców nie mieliśmy gotowej odpowiedzi. Ale chcemy to jakoś rozwiązać, aby mieszkańcy strefy dostali jakąś ulgę i otrzymali nieco więcej czasu na wymianę samochodu - zaznaczył Tamas Dombi. Ponadto szczególne uprawnienia mają dotyczyć też osób z niepełnosprawnościami.

W trakcie konsultacji wyodrębniono też grupę rodziców, zwłaszcza dzieci astmatyków, którzy domagają się jak najszybszej poprawy jakości powietrza.

Ustawa wiąże ręce samorządom

W jaki sposób zakaz wjazdu do SCT będzie egzekwowany? Na ten moment nie bardzo wiadomo. W tej kwestii samorząd ma związane ręce, niestety przez ustawodawcę. Jak wyjaśnia w rozmowie z tvnwarszawa.pl dr inż. Ewa Wolniewicz-Warska, ekspert ds. transportu w Związku Powiatów Polskich, 1 stycznia 2016 roku weszła w życie nowelizacja Prawa o ruchu drogowym, która odebrała możliwość strażom miejskim i gminnym korzystania z urządzeń rejestrujących w celu wykrywania naruszeń.

- Tym samym nie ma możliwości automatycznej kontroli złamania zakazu wjazdu do strefy ograniczonego ruchu, czy do Strefy Czystego Transportu, a te zostały wprowadzone nowelizacją Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych w grudniu 2021 roku – wyjaśnia Wolniewicz-Warska. - Każdy przepis jest na tyle skuteczny, na ile skuteczna jest kontrola jego przestrzegania. Niestety w ustawie nie uwzględniono nowoczesnych, dostępnych i skutecznych instrumentów kontrolnych – mówi ekspertka.

Ewa Wolniewicz-Warska podkreśla, że w tym zakresie ustawa została przygotowana bez konsultacji z samorządami i środowiskiem naukowym. Co należałoby zmienić w ustawodawstwie, aby zakaz wjazdu do Strefy Czystego Transportu dla określonych pojazdów mógł być skutecznie egzekwowany? - Po pierwsze należałoby przywrócić do Prawa o ruchu o drogowym wykreślony w 2016 roku zapis i umożliwić strażom miejskim, czy generalnie samorządom, korzystanie z urządzeń rejestrujących – ocenia Wolniewicz-Warska.

Przywołuje też artykuł 39 punkt szósty Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. – Tutaj wprowadzono zamknięty katalog potrzeb, na które samorząd może przeznaczać środki, które wpłyną z opłat za wjazd do Strefy Czystego Transportu. Zupełnie nie rozumiem, dlaczego ustawodawca te potrzeby zawęża do finansowania oznakowania czy zakupu autobusów niskoemisyjnych oraz tramwajów. Dlaczego nie ma możliwości wykorzystania tych środków na budowę systemu czy bazy danych, która ułatwiłaby zarządzanie strefą – zastanawia się ekspertka. – W tym samym artykule ustawodawca narzuca godziny, w których zakaz ma obowiązywać. A przecież miasta mają bardzo różną specyfikę. Największe natężenie ruchu przypada na inne godziny w Sopocie, a inne w Warszawie. W tym zakresie miasta muszą mieć całkowitą swobodę – wskazuje Wolniewicz-Warska.

Nieporozumieniem z kolei nazywa wprowadzony przepisami limit opłaty za wjazd do strefy. W punkcie siódmym artykułu 39 Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych czytamy: "Opłata za wjazd do strefy czystego transportu (…), nie może być wyższa niż: 2,50 zł za godzinę w przypadku opłaty jednorazowej; 500 zł w przypadku opłaty abonamentowej za jeden miesiąc". - Ustanawianie limitu stawek w akcie prawnym o randze ustawy, w sytuacji niestabilności pieniądza zwłaszcza, kompletnie nie ma sensu – ocenia nasza rozmówczyni.

Miasto liczy na zmiany w ustawie

Podczas poniedziałkowej prezentacji Tamas Dombi był pytany o kwestię egzekwowania wjazdu do strefy oraz ewentualne sankcje. Jaki jest na to pomysł?

- Na dzień dzisiejszy sankcje są określane w Kodeksie wykroczeń. Za nieuprawniony wjazd do Strefy Czystego Transportu grzywna wynosi do 500 złotych. Kontrolować wjazd mogą policja i straż miejska. W procesie legislacyjnym jest zmiana Ustawy o elektromobilności, która mogłaby doprowadzić do tego, że nalepek będzie dużo mniej. Zamiast tego będziemy mogli, w o wiele większym zakresie niż dzisiaj, sprawdzać kamerami uprawnienia do wjazdu do Strefy Czystego Transportu. Jeśli ta zmiana przejdzie całą ścieżkę legislacyjną jeszcze przed wejściem naszej uchwały, to na pewno ją uwzględnimy - powiedział Dombi.

Taka zmiana - zdaniem urzędnika - miałaby podwójną korzyść. - W dzisiejszym stanie prawnym musielibyśmy wszystkim uprawnionym pojazdom wydać nalepki. Według naszych szacunków byłby to wydatek dla naszego budżetu na poziomie 20 milionów złotych - wyjaśnił Dombi.

Jaki obszar obejmie SCT?

Jak informowaliśmy podczas startu konsultacji, ratusz proponuje, aby strefa objęła większość Śródmieścia, fragmenty Woli, Ochoty, a po drugiej stronie Wisły Saską Kępę, część Pragi Północ i Południe. Jaki obszar ostatecznie pojawi się w projekcie uchwały?

- Po zakończeniu analiz dotyczących ustalenia nowego obszaru strefy, projekt uchwały o wprowadzeniu SCT zgłoszony zostanie pod obrady Rady Warszawy. Szacujemy, że na ostateczne określenie granic SCT potrzebujemy jeszcze kilka tygodni - wyjaśnił Dombi.

Do kwestii zasięgu SCT w Warszawie odnieśli się przedstawiciele Polskiego Alarmu Smogowego. - Miasto w swojej propozycji zawarło strefę, która zajmuje zaledwie 7 procent powierzchni stolicy. To bardzo niewiele - ocenił Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego. - My optujemy za tym, aby strefa była dużo szersza. Aby zawierała obszar pomiędzy Trasą Toruńską a Doliną Służewiecką oraz praską stroną do alei Prymasa Tysiąclecia po stronie zachodniej - powiedział.

Jak dotąd niezmienny pozostaje termin wdrożenia SCT w Warszawie. Ratusz wskazuje 1 lipca 2024 roku.

Strefa czystego transportu - proponowane graniceUrząd m.st. Warszawy

Sugerowany harmonogram wprowadzenia SCT

Z analiz ratusza wynika, że wprowadzenie pierwszego etapu (w 2024 roku) będzie dotyczyło dwóch procent aut, a w kolejnych etapach 9, 16, 23 i 27 procent. W pierwszym etapie ograniczenie wjazdu do SCT dotyczyłoby pojazdów benzynowych niespełniających normy Euro 2 (starszych niż 27 lat) i pojazdów z silnikiem Diesla niespełniających normy Euro 4 (starszych niż 18 lat). Później, konsekwentnie co dwa lata, zwiększane będą wymagania dotyczące standardów emisji spalin dla aut poruszających się w strefie.

Oczywiście będą też wyjątki. W strefie będą mogły poruszać się samochody służb ratowniczych, pojazdy zabytkowe, samochody specjalne, np. śmieciarki, oraz auta osób niepełnosprawnych.

Strefa czystego transportu - etapy wdrażaniaUrząd m.st. Warszawy

Autorka/Autor:Dariusz Gałązka

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Pozostałe wiadomości

Budowa torów tramwajowych w ciągu ulicy Rakowieckiej pomiędzy Puławską a aleją Niepodległości rozpocznie się w czerwcu - poinformował rzecznik Tramwajów Warszawskich Maciej Dutkiewicz. W kilku punktach jezdnia zostanie rozkopana, co oznacza spore utrudnienia dla kierowców.

"Rozprują" Rakowiecką w kilku miejscach. Podali termin rozpoczęcia prac

"Rozprują" Rakowiecką w kilku miejscach. Podali termin rozpoczęcia prac

Źródło:
tvnwarszawa.pl

W stołecznym ratuszu trwają prace nad projektem uchwały zmniejszającej wysokość stawek opłaty za śmieci - napisała do Rzecznika Praw Obywatelskich Agnieszka Jakubowska, dyrektor miejskiego Biura Gospodarowania Odpadami. Odpowiedź ta ma związek z licznymi skargami mieszkańców stolicy na metody ustalania, a także na wysokość stawek za odbiór odpadów. Jeszcze przed wyborami samorządowymi prezydent Rafał Trzaskowski zapowiadał obniżkę opłat od lipca.

Rzecznik Praw Obywatelskich pyta stołeczny ratusz o obniżkę opłat za śmieci. Miałaby obowiązywać od lipca

Rzecznik Praw Obywatelskich pyta stołeczny ratusz o obniżkę opłat za śmieci. Miałaby obowiązywać od lipca

Źródło:
PAP

Zarząd Dróg Miejskich potwierdził, że po przerwie jeden pas jezdni na placu Zbawiciela zostanie przeznaczony w sezonie letnim pod ogródki gastronomiczne. Urzędnicy podają też wstępną datę wdrożenia nowej organizacji ruchu.

Ogródki gastronomiczne wracają na plac Zbawiciela

Ogródki gastronomiczne wracają na plac Zbawiciela

Źródło:
tvnwarszawa.pl

29-latek zerwał złoty łańcuszek kobiecie idącej chodnikiem. Na pomoc ruszyli przechodnie i złapali złodzieja. Okazało się, że to nie pierwszy raz, kiedy 29-latek chciał dokonać kradzieży.

Zaatakował od tyłu, zerwał jej łańcuszek

Zaatakował od tyłu, zerwał jej łańcuszek

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Kierowca samochodu osobowego uderzył w drzewo pod Grodziskiem Mazowieckim. Nie przeżył wypadku. Na miejscu pracowały służby.

Uderzył autem w drzewo, zginął

Uderzył autem w drzewo, zginął

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Pięć samochodów zderzyło się na Wale Miedzeszyńskim. Jedna osoba była badana w karetce. Były duże utrudnienia w ruchu w kierunku Otwocka.

Zderzenie pięciu samochodów na Wale Miedzeszyńskim

Zderzenie pięciu samochodów na Wale Miedzeszyńskim

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Pięć samochodów zderzyło się na trasie S8 w kierunku centrum. Dwie osoby są poszkodowane. Jedna trafiła do szpitala. Były utrudnienia.

Jedna osoba w szpitalu po wypadku na S8

Jedna osoba w szpitalu po wypadku na S8

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Stołeczny ratusz podsumował dotychczasowe efekty prac przy budowie wiaduktów Trasy Łazienkowskiej nad ulicą Paryską na Saskiej Kępie. Pierwszy z nich ma być gotowy już w te wakacje.

Dwustumetrowa płyta nowego wiaduktu jest już gotowa

Dwustumetrowa płyta nowego wiaduktu jest już gotowa

Źródło:
tvnwarszawa.pl

W rejonie stacji Chotomów (powiat legionowski) pociąg Kolei Mazowieckich śmiertelnie potrącił mężczyznę. Były utrudnienia w ruchu w obu kierunkach.

Śmiertelne potrącenie przez pociąg

Śmiertelne potrącenie przez pociąg

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Trasa 631 była zablokowana po wypadku na wysokości Nieporętu. Zderzyły się tam dwa samochody: osobowy i ciężarowy.

Auto ciężarowe na boku, poważny wypadek w Nieporęcie

Auto ciężarowe na boku, poważny wypadek w Nieporęcie

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Biblioteka Narodowa zaprasza na koncert z okazji otwarcia Pałacu Rzeczypospolitej. Po występie będzie można pierwszy raz w historii zwiedzić historyczny budynek oraz obejrzeć najcenniejsze skarby Biblioteki Narodowej od zdania "Dąbrówka przybyła do Mieszka" sprzed tysiąca lat, przez rękopisy Fryderyka Chopina do rękopisów "Małgośki" Agnieszki Osieckiej i "Murów" Jacka Kaczmarskiego.

Jego historia sięga XVII wieku. Po raz pierwszy otworzy się dla zwiedzających

Jego historia sięga XVII wieku. Po raz pierwszy otworzy się dla zwiedzających

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Do poważnego w skutkach wypadku doszło w poniedziałek w miejscowości Stróżewko koło Płocka. Samochód osobowy najpierw uderzył w drzewo, a potem dachował. Jak podaje policja, kierująca i dwoje dzieci z ciężkimi obrażeniami zostali zabrani do szpitala.

Uderzyła w drzewo i dachowała. W aucie było dwoje dzieci

Uderzyła w drzewo i dachowała. W aucie było dwoje dzieci

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Radny Warszawy Tobiasz Bocheński (PiS) zarzuca stołecznemu ratuszowi opieszałość przy organizowaniu pomocy dla przedsiębiorców poszkodowanych w pożarze hali handlowej przy Marywilskiej. Radni z klubu Prawa i Sprawiedliwości złożyli wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji rady miasta. Tymczasem prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski mówił o doraźnych rozwiązaniach pomocowych już w ubiegły piątek.

Pożar hali przy Marywilskiej. Radny PiS: nie zostało zaproponowane żadne systemowe rozwiązanie

Pożar hali przy Marywilskiej. Radny PiS: nie zostało zaproponowane żadne systemowe rozwiązanie

Źródło:
PAP

Do szpitala trafił pieszy potrącony przez kierującego Toyotą. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, mężczyzna przechodził przez jezdnię na czerwonym świetle.

Pieszy potrącony na Targówku, trafił do szpitala

Pieszy potrącony na Targówku, trafił do szpitala

Źródło:
tvnwarszawa.pl

- U nas niestety kultury przestrzeni nie ma. W tym kraju myślimy, że nam jej nigdy nie zabraknie i zabudowujemy w tak właśnie zmyślny sposób, niszcząc przy okazji krajobraz wsi oraz dobre ziemie, które są w okolicy i mogłyby służyć rolnictwu. Bo to jest jak zagroda z wieloma kurnikami w środku – komentuje urbanista Paweł Mrożek, odnosząc się do inwestycji pod Ożarowem Mazowieckim, gdzie powstało osiedle z ponad setką identycznych domów. Dlaczego jego widok wciąż wywołuje tyle emocji?

Jak zagrody dla kur albo mrowisko. Dlaczego w Polsce buduje się takie osiedla?

Jak zagrody dla kur albo mrowisko. Dlaczego w Polsce buduje się takie osiedla?

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Policjanci przypominają: oszuści wykorzystujący metodę "na wnuczka" wciąż działają. - Przekonała się o tym mieszkanka powiatu piaseczyńskiego, która straciła 20 tysięcy złotych wierząc, że pomaga swojej córce. Apelujemy o ostrożność, bo tylko ona może uchronić nas przed bezwzględnością oszustów - mówi rzeczniczka tamtejszej komendy.

Zebrała wszystkie pieniądze z domu i oddała obcemu mężczyźnie

Zebrała wszystkie pieniądze z domu i oddała obcemu mężczyźnie

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie śmierci młodego brygadzisty w sortowni odpadów. Na ławie oskarżonych zasiądzie osoba, która w dniu tragicznego wypadku pełniła obowiązki prezesa spółki.

W sortowni śmieci zginął brygadzista, akt oskarżenia wobec "osoby pełniącej obowiązki prezesa spółki"

W sortowni śmieci zginął brygadzista, akt oskarżenia wobec "osoby pełniącej obowiązki prezesa spółki"

Źródło:
tvnwarszawa.pl

W niedzielę Lotnisko Chopina zostało otwarte godzinę później niż normalnie. W związku z tym kilkanaście lotów skierowano do innych miast, były też opóźnienia. Dlaczego?

Lotnisko Chopina zostało otwarte godzinę później

Lotnisko Chopina zostało otwarte godzinę później

Źródło:
tvnwarszawa.pl, Kontakt 24

Podczas prowadzonego przez wspólnotę mieszkaniową remontu kamienicy przy Kłopotowskiego 38 na warszawskiej Pradze Północ, w przejeździe bramnym zostały odkryte drzwi. - Niezwykłe znalezisko jest bardzo cenne - ocenia stołeczny konserwator zabytków.

Remontowali zabytkową kamienicę. Odkryli zamurowane drzwi

Remontowali zabytkową kamienicę. Odkryli zamurowane drzwi

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Do groźnie wyglądającej kolizji doszło w sobotę wieczorem pod Wołominem. Jedno z aut po kolizji wjechało w dom. Na miejscu pojawiły się służby.

Najpierw uderzył w inne auto, później w dom

Najpierw uderzył w inne auto, później w dom

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie śmierci miesięcznej dziewczynki pod Grodziskiem Mazowieckim. Na ławie oskarżonych zasiądą jej rodzice. Za "narażenie na niebezpieczeństwo, jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki".

Gabrysia miała miesiąc, gdy zmarła. Jej rodzice staną przed sądem

Gabrysia miała miesiąc, gdy zmarła. Jej rodzice staną przed sądem

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Policjanci zatrzymali kierowcę, który prowadził pod wpływem alkoholu. 42-latek wydmuchał trzy promile, a chwilę wcześniej w sklepie kupił dwie butelki wódki. Mundurowym oświadczył, że alkoholem popijał śniadanie.

Kierowca miał trzy promile. "Oświadczył, że alkoholem popijał drugie śniadanie"

Kierowca miał trzy promile. "Oświadczył, że alkoholem popijał drugie śniadanie"

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Bezpieczniej na przejściach dla pieszych. Zarząd Dróg Miejskich właśnie ogłosił przetarg na zaprojektowanie doświetleń blisko 200 zebr.

102 lokalizacje w 14 dzielnicach. Drogowcy doświetlą przejścia dla pieszych

102 lokalizacje w 14 dzielnicach. Drogowcy doświetlą przejścia dla pieszych

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Prokuratura postawiła zarzuty mężczyźnie, który jest podejrzany o brutalne zabójstwo swojej matki. W czwartek, w jednym z mieszkań na Mokotowie, odnaleziono ciało starszej kobiety. 50-latek został aresztowany.

Brutalne zabójstwo starszej kobiety. Jej syn usłyszał zarzuty i został aresztowany

Brutalne zabójstwo starszej kobiety. Jej syn usłyszał zarzuty i został aresztowany

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Dziesięć par jednopłciowych zostało pobłogosławionych w parafii ewangelicko-reformowanej w Warszawie. - Nasze błogosławieństwo jest sposobem na powiedzeniem tym parom, że ich miłość nie jest gorsza od miłości osób heteroseksualnych, że również ich miłość podoba się Bogu - mówi proboszcz parafii ewangelicko-reformowanej ks. Michał Jabłoński.

Duchowni pobłogosławili pary jednopłciowe. "Pierwszy taki gest w Polsce"

Duchowni pobłogosławili pary jednopłciowe. "Pierwszy taki gest w Polsce"

Źródło:
PAP