Sprzedano zabytkowy teren. MJN zawiadamia prokuraturę

[object Object]
Mieszkanka o sprawieTVN24
wideo 2/3

Miasto Jest Nasze zapowiedziało złożenie do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez stołecznych urzędników. Chodzi o sprzedaż gruntu na Pradze Południe objętego wpisem do rejestru zabytków.

Jak podało MJN, 21 października 2016 r. Warszawa zawarła umowę sprzedaży gruntu przy ul. Stanisława Augusta, w obrębie Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych. Wartość transakcji wynosiła 38 mln zł.

W rejestrze zabytków

Prezes stowarzyszenia Jan Mencwel na piątkowej konferencji powiedział, że teren ten w ogóle nie powinien być wystawiony na sprzedaż. Jak dodał, ok. 85 procent wskazanej działki jest bowiem wpisane do rejestru zabytków, a grunt zbyto bez wymaganego ustawą pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Art. 13 ustęp 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami mówi, że "sprzedaż, zamiana, darowizna lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także wnoszenie tych nieruchomości jako wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek, wymaga pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków".

Na terenie Warszawy kompetencje do wydania takiego pozwolenia posiada Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz Stołeczny Konserwator Zabytków. Mencwel poinformował, że w pismach z marca zgodnie stwierdzili, że w przypadku przedmiotowej nieruchomości nie zostały wydane pozwolenia na jej sprzedaż.

Zawiadomienie do prokuratury

- Naszym zdaniem jest to podstawa do tego, żeby twierdzić, że tej sprzedaży w ogóle nie powinno być i podstawa do tego, żeby teren wrócił w ręce miasta - mówił prezes MJN. - Dzisiaj złożymy w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury ze wszystkimi dokumentami, do jakich dotarliśmy w tym przypadku - dodał. Lider stowarzyszenia zaznaczył, że teren w obrębie Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych to "kolejna sprawa, w której okazuje się, że gdy chodzi o interes deweloperów, gdy chodzi o pozbywanie się gruntów zabytkowych, czy zieleni, miasto kolejny raz idzie na rękę grupom interesu". Koordynator stowarzyszenia Miasto Jest Nasze dla dzielnicy Praga Południe Jan Baran podkreślił, że "w orzecznictwie sądowym, w wyrokach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz w komentarzach do ustawy o gospodarce nieruchomościami stwierdza się, że brak pozwolenia konserwatora skutkuje nieważnością umowy sprzedaży". - Stanowi to więc podstawę do tego, żeby działka z powrotem wróciła do miasta - uznał. Zdaniem Barana sprzedaż bez pozwolenia konserwatorskiego oznacza również, że urzędnicy przekroczyli swoje uprawnienia, co - według członków MJN - stanowi podstawę do pociągnięcia ich do odpowiedzialności karnej na podstawie art. 231 Kodeksu Karnego. Według KK, "funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".

"Walka będzie ciężka"

Mieszkająca nieopodal Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych Małgorzata Domańska poinformowała, że deweloper, który kupił wcześniej działkę od miasta, sprzedał ją już kolejnej firmie deweloperskiej. - Walka będzie ciężka, ale mam nadzieję, że uda nam się cofnąć tę sprzedaż i zablokować budowę jakichś wieżowców na terenie parku - mówiła Domańska. Rzecznik prasowy MJN Karol Perkowski dodał, że grunt przy Kamionkowskich Błoniach Elekcyjnych objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z 1999 roku, według którego tylko 40 proc. powierzchni nieruchomości to teren, na którym zezwolono na zabudowa mieszkaniowa. - On zakładał, że w tym miejscu w większości ma być teren publiczny, a po sprzedaży tej działki wszystko wskazuje na to, że tak się jednak nie stanie - mówił rzecznik stowarzyszenia.

Komentarz ratusza

"W tym przypadku cały obszar jest wpisany do rejestru zabytków, nie literalnie ta jedna działka. Przepis dotyczący zgody konserwatora ( art. 13, ustawy o gospodarce nieruchomościami) dotyczy działek jednostkowo wpisanych, a nie obszarów jak to ma miejsce w tym przypadku. Były dwa przetargi. Dopiero 2. udało się zakończyć sprzedażą. Na obszarze tylko 40 procent jest przeznaczone pod zabudowę"- poinformowała nas w sobotę Agnieszka Kłąb, zastępca rzecznika prasowego stołecznego ratusza.

PAP/ran//ec

Pozostałe wiadomości