Ratusz chce ograniczyć ruch aut, zachęca do chodzenia

Dyrektor biura drogownictwa o strategii
Dyrektor biura drogownictwa o strategii
Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl
Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.plDyrektor biura drogownictwa o strategii

Zachęcenie mieszkańców do chodzenia pieszo, jeżdżenia rowerem, korzystania z komunikacji miejskiej i ograniczenia korzystania z samochodów - to propozycje zawarte w Warszawskiej Polityce Mobilności. Ratusz chce przekształcić ulice i place w przyjazną przestrzeń publiczną.

Warszawska Polityka Mobilności to dokument strategiczny wyznaczający cele i sposoby nowego, aktywnego zarządzania komunikacją w mieście. Ma być przyjęty zarządzeniem prezydenta stolicy. Od 15 czerwca rozpoczynają się konsultacje społeczne, które potrwają do 10 października. Uwagi można przesyłać również drogą elektroniczną na adres mobilna@um.warszawa.pl, pocztą (Biuro Drogownictwa i Komunikacji, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa) lub składać osobiście. Dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji Mieczysław Reksnis zaznaczył na środowej konferencji, że ważną częścią WPM stanowią działania związane z zagospodarowaniem przestrzennym stolicy, m.in. zmiany norm parkingowych (eliminowanie parkowania niezgodnego z przepisami czy uruchomienie systemu zarządzania parkowaniem). Jednym z wyzwań dla Warszawy, zwłaszcza w strefie śródmiejskiej - jak ocenia ratusz - będzie rewaloryzacja ulic i placów, w powiązaniu z odejściem od priorytetowego traktowania ruchu samochodowego.

Ograniczenie roli aut

WPM zakłada ograniczenie roli samochodów w mieście poprzez m.in. strefowanie ruchu, zmniejszenie przepustowości ulic i skrzyżowań, priorytetowe traktowanie ruchu pieszego, rozwój systemu carsharingu czy wspieranie korzystania z samochodów o małych gabarytach, z małymi silnikami i z ekologicznymi napędami. Reksnis powiedział, że kolejnym celem programu będzie zachęcenie do przemieszczania się po Warszawie pieszo. Jego zdaniem aby to osiągnąć, należy poprawić dostępność ulic dla osób o ograniczonej mobilności, odzyskać przestrzenie publiczne dla funkcji np. kulturalno-usługowych, wprowadzić standardy projektowania ciągów przestrzeni oraz zwiększyć bezpieczeństwo ruchu pieszych. Kolejnym założeniem WPM jest rozwój ruchu rowerowego. Celem - jak podkreślał dyrektor - będzie osiągnięcie w najbliższych latach 10 proc. udziału osób - w codziennymi lub prawie codziennym - podróżowaniu rowerami w sezonie wiosenno-letnim, a w strefie śródmiejskiej przekroczeniu poziomu 20 proc. Służyć temu ma np. budowa dróg dla rowerów, pasów i kontrapasów, dopuszczenie ruchu pod prąd na ulicach jednokierunkowych, tworzenie tzw. stref 30, likwidowanie barier w pokonywaniu skrzyżowań, podwyższenie poziomu bezpieczeństwa oraz zorganizowanie miejskiego serwisu rowerowego.

Wiceprezydent o sytuacji w mieście
Wiceprezydent o sytuacji w mieścieMateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Wysoka konkurencyjność

Dyrektor ZDM Łukasz Puchalski poinformował, że trwają prace nad złożeniem do 30 lipca wniosku o dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. - Zakładamy, że ponad 100 km - na poziomie finansowania ponad 100 mln zł - uda się z tego projektu stworzyć - stwierdził. Miasto zakłada ponadto, że realizacja polityki mobilności doprowadzi do 65 proc. udziału komunikacji miejskiej w obsłudze wszystkich podróży wykonywanych w Warszawie środkami transportu oraz 80 proc. udziału w przypadku podróży do obszaru śródmiejskiego i 50 proc. udziału na granicy miasta. Aby osiągnąć te założenia, wymagane jest zapewnienie wysokiej konkurencyjności kolei, metra oraz komunikacji tramwajowej i autobusowej w stosunku do samochodów. W tym celu ratusz planuje rozszerzenie współpracy z samorządami aglomeracji, modernizowanie i rozwój komunikacji autobusowej, tramwajowej, metra, usprawnienie komunikacji kolejowej czy racjonalizację przebiegu linii transportu zbiorowego. Wiceprezydent stolicy Jacek Wojciechowicz wyraził nadzieję, że mieszkańcy wybierając sposób poruszania się po mieście coraz częściej będą się kierowali względami społecznymi, zdrowotnymi i ekologicznymi. WPM - jak zaznaczył Reksnis - zakłada także działania "miękkie" związane z promocją i edukacją.

PAP/ran

Pozostałe wiadomości