PPK

PPK

Miliony Polaków wnoszą opłaty na PPK

Średnie oszczędności to pięć tysięcy złotych, ale rekordzista zgromadził 660 tysięcy złotych. Duży jest rozstrzał na kontach Pracowniczych Planów Kapitałowych. Piątek był ostatnim dniem składania deklaracji o ewentualnej rezygnacji z wnoszenia opłat. Kto tego nie zrobił, temu pracodawca naliczy i potrąci z wynagrodzenia wpłatę do PPK. Oszczędzających w ten sposób będzie więcej niż dotychczas, bo ponad trzy miliony. Łukasz Łubian.