działalność gospodarcza

działalność gospodarcza

Sejm za zamrożeniem cen gazu

Zamrożone ceny gazu - dla gospodarstw domowych to znaczy, że zapłacimy więcej, ale tylko o wysokość VAT-u. To "tylko" to 23 proc. do zwrotu dla najmniej zamożnych. A co mają powiedzieć mali przedsiębiorcy, których biznesy działają na gazie? Zapytał ich o to Łukasz Łubian.

Mali przedsiębiorcy nie wytrzymują inflacji i konkurencji

Od początku roku upadło ponad trzy tysiące firm z branży detalicznej, głównie małe sklepy spożywcze - to najgorszy wynik od pięciu lat. Swoje zrobiły zamknięcia w czasie pandemii, gigantyczna inflacja, wzrost kosztów i zmiany podatkowe. Łukasz Wieczorek.

Na czym polega cesja leasingu?

Cesja leasingu to przeniesienie przez leasingobiorcę praw i obowiązków, które wynikają z umowy leasingu, na osobę trzecią. Podstawą cesji leasingu są przepisy ogólne dotyczące cesji, ustawodawca nie uregulował jej bowiem w sposób szczegółowy. Przejęcie leasingu może być dokonane z tzw. odstępnym leasingu.

Rodzaje i elementy weksla. Jak funkcjonuje weksel in blanco?

Weksel to rodzaj papieru wartościowego, który stanowi zabezpieczenie umowy. Pełnić może on kilka funkcji – zabezpieczającą, kredytową, obiegową lub płatniczą. Na gruncie polskiego porządku prawnego wyróżnia się dwa rodzaje weksla, tj. weksel własny oraz weksel trasowany. Przepisy dopuszczają także wystawienie wersji in blanco. 

Marża – pojęcie, rodzaje, sposób obliczania

Marża rozumiana jest jako różnica pomiędzy ceną sprzedaży a ceną zakupu lub kosztem wytworzenia produktu. Marżę wyrazić można kwotowo lub procentowo. Jej wyliczenie jest o tyle istotne, że pozwala ona określić rentowność sprzedaży.