Bezrobocie,

Bezrobocie,

Fundusz Pracy – czym jest i kto płaci składki?

Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym pod jurysdykcją Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Głównym zadaniem funduszu pracy jest łagodzenie skutków bezrobocia, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej. Ze środków Funduszu Pracy został utworzony Krajowy Fundusz Szkoleniowy, który ma na celu wsparcie kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników. Czym dokładnie jest Fundusz Pracy, do czego służy oraz kto płaci składki na Fundusz Pracy?