Adam Niedzielski

Adam Niedzielski

Minister zdrowia przedstawia Fundusz Kompensacyjny

To niebywale rzadkie, ale się zdarza - niepożądane skutki zaszczepienia się. Minister zdrowia przedstawił we wtorek informacje na temat Funduszu Kompensacyjnego. Projekt przewiduje odszkodowania dla osób, które po szczepieniu doznały na przykład wstrząsu anafilaktycznego. Anna Wilczyńska.

18 stycznia dzieci wracają do szkół, ale tylko najmłodsze

Czy dzieci wrócą do szkół po feriach? Wrócą, ale tylko najmłodsi kończą edukację zdalną. - Mamy za sobą bardzo trudną decyzję, podejmowaną w niepewności – mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Lekcje stacjonarne dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej mają rozpocząć się zaraz po feriach. - Jesteśmy przygotowani – zapewnia minister edukacji Przemysław Czarnek.