Polska

Większość Polaków pozytywnie o odejściu Benedykta XVI

Polska

Wikipedia (CC BY-SA 3.0) | Sergey KozhukhovWiększość Polaków uważa, że Benedykt XVI podjął właściwą decyzję

73 proc. Polaków ocenia, że Benedykt XVI, ustępując z urzędu, podjął właściwą decyzję. Blisko dwie trzecie (64 proc.) badanych przyznaje, że Benedykt XVI w czasie swojego pontyfikatu był dla nich ważnym autorytetem moralnym - wynika z najnowszego sondażu CBOS.

CBOS zwrócił uwagę, że decyzja papieża Benedykta XVI o abdykacji była niewątpliwie wielkim zaskoczeniem i na całym świecie wywołała dyskusję na temat słuszności takiego kroku i jego konsekwencji, a przy okazji skłoniła do licznych podsumowań pontyfikatu obecnie już emerytowanego biskupa Rzymu.

Badanie pokazało, że większość Polaków (73 proc.) ze zrozumieniem podchodzi do ogłoszonej 11 lutego decyzji Benedykta XVI o ustąpieniu, a jedynie co piąty badany (20 proc.) wyraża przekonanie, że papież powinien pełnić swój urząd aż do śmierci. Pozostali (7 proc.) nie mają zdania na ten temat.

Cenią, choć go nie nie spotkali

Jak wynika z deklaracji badanych, większość z nich (96 proc.) nie uczestniczyła osobiście w żadnym ze spotkań z Benedyktem XVI (np. w czasie uroczystości kościelnych, spotkań, audiencji, błogosławieństw lub na trasie jego przejazdu), jednak blisko dwie trzecie (64 proc.) przyznaje, że papież ten w czasie swojego pontyfikatu był dla nich ważnym autorytetem moralnym. 29 proc. Polaków nie potwierdza, aby Benedykt XVI stanowił dla nich istotny autorytet moralny, a 7 proc. nie ma zdania na ten temat.

Autorytet moralny

Benedykt XVI jest tym częściej postrzegany jako autorytet moralny, im starsi są badani, niższy poziom ich wykształcenia, gorsza sytuacja materialna oraz im mniejsza miejscowość zamieszkania, częściej też wśród kobiet niż mężczyzn. Biorąc z kolei pod uwagę grupy społeczno-zawodowe, autorytet papieża najczęściej podkreślają renciści, emeryci, rolnicy oraz niewykwalifikowani robotnicy.

Jak pokazało badanie, Benedykt XVI był podczas swojego pontyfikatu istotnym autorytetem dla dwóch trzecich katolików (69 proc.), ponad jednej czwartej wyznawców innych religii i związków wyznaniowych (29 proc.) oraz dla 8 proc. respondentów określających się jako ateiści lub agnostycy.

Pozytywna rola Benedykta XVI

Polacy wysoko oceniają wkład Benedykta XVI w rozwiązywanie problemów współczesnego świata. Większość (83 proc.) badanych jest zdania, że papież odegrał w świecie pozytywną rolę, 8 proc. jest przeciwnego zdania, zaś 9 proc. - nie potrafi ocenić oddziaływania papieża w wymiarze ogólnospołecznym. Badanie przeprowadzono w dniach 7-13 marca 2013 r. na liczącej 1060 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Autor: kde\mtom\k / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Wikipedia (CC BY-SA 3.0) | Sergey Kozhukhov

Tagi:
Raporty:
Pozostałe wiadomości