Uniwersytet Warszawski najlepszy

Polska

Aktualizacja:
tvn 24W tym roku UW zajął pierwsze miejsce w rankigu

Uniwersytet Warszawski zajął pierwsze miejsce w Rankingu Szkół Wyższych 2011, organizowanym przez miesięcznik edukacyjny "Perspektywy" i dziennik "Rzeczpospolita". Kolejne miejsca zajęły: Uniwersytet Jagielloński i Politechnika Warszawska.

Wyniki rankingu, który ma pomóc maturzystom w wyborze uczelni, ogłosił w czwartek podczas briefingu prezes Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy" Waldemar Siwiński. Ranking został zorganizowany po raz dwunasty i objął 90 uczelni akademickich, 101 magisterskich niepublicznych, 50 licencjackich niepublicznych oraz 25 państwowych szkół zawodowych.

Rektor UW, prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow przyznała, że "przyjemniej być przed krakowskim UJ niż za nim, ale ranga tych dwóch uczelni niewiele się różni". Zaznaczyła, że sukces uczelni to zasługa wykładowców i ich studentów. Jej zdaniem, UW powinien być uniwersytetem badawczym i rozwijać te dyscypliny, w których jest najlepszy.

Być w pierwszej 10

W pierwszej dziesiątce najlepszych uczelni akademickich znalazły się także: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Wrocławska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Łódzka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

W porównaniu z ubiegłym rokiem największy awans, bo aż o 16 miejsc, odnotowała w rankingu Politechnika Gdańska. Jej rektor prof. Henryk Krawczyk zaznaczył, że zawdzięcza to dwuletniej intensywnej pracy. - Skoki to gdańska specjalność - żartował.

Wśród uczelni niepublicznych po raz dwunasty pierwsze miejsce zajęła Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Rektor uczelni, prof. Andrzej Koźmiński zaznaczył, że nie będzie szczegółowo zapowiadać swoich dalszych działań, ale je zrealizuje.

Akademia ma być konkurencyjna na rynku międzynarodowym i powinna mieć 50 proc. zagranicznych studentów. Podobnie z kadrą wykładowców - już teraz - zwrócił uwagę rektor - cudzoziemcy stanowią wśród nich około 18 proc.

Kapituła i kryteria

Ranking uczelni akademickich został oparty na sześciu grupach kryteriów takich jak: prestiż, potencjał naukowy, efektywność naukowa, warunki studiowania, umiędzynarodowienie i innowacyjność.

Nad przygotowaniem rankingu czuwała 12-osobowa kapituła pod przewodnictwem prezesa Polskiej Akademii Nauk prof. Michała Kleibera. W jej skład weszli m.in. sędzia Trybunału Europejskiego w Luksemburgu prof. Marek Safjan, prezes Urzędu Patentowego RP Alicja Adamczak, b. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Bogusław Smólski, b. rektor Akademii Medycznej w Warszawie prof. Tadeusz Tołłoczko oraz b. rektor UJ i przewodniczący Społecznego Komitetu Odbudowy Zabytków Krakowa prof. Franciszek Ziejka.

Ranking kierunków

Poza rankingiem uczelni akademickich przygotowano także ranking w siedmiu grupach kierunków studiów, który wskazuje mocne strony uczelni i jest szczególnie pomocny kandydatom na studia. Trzy z nich zdominował Uniwersytet Warszawski: kierunki społeczne, kierunki przyrodnicze, rolnicze i leśne oraz kierunki ścisłe.

W kierunkach ekonomicznych najlepsza okazała się warszawska SGH; w kierunkach technicznych i informatyce - Politechnika Warszawska; w kierunkach humanistycznych - UJ, a w kierunkach medycznych Collegium Medicum UJ.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn 24