Polska

Rząd radzi nad podwyżką cen papierosów i wódki

Polska

TVN24Co z tą wódką?

W środę rząd zajmie się projektem ustawy okołobudżetowej na 2014 r., która przewiduje między innymi podwyżkę akcyzy na alkohol etylowy oraz wyroby tytoniowe. Proponowane zmiany mogą oznaczać wzrost ceny paczki papierosów średnio o złotówkę, a litra wódki o 3,6 złotego.

Ustawa okołobudżetowa przewiduje zmiany szeregu ustaw, które są niezbędne w celu prawidłowego wykonania budżetu na 2014 rok. W ubiegły piątek rząd przyjął jego projekt. Dochody wyniosą 276 mld 912 mln 22 tys. zł, a wydatki nie będą wyższe niż 324 mld 637 mln 37 tys. zł. W efekcie deficyt ma nie przekroczyć 47 mld 725 mln 15 tys. złotych i na jego pokrycie rząd szuka dodatkowych pieniędzy między innymi w używkach.

Droższa "rozrywka"

Resort finansów proponuje wzrost akcyzy na wyroby tytoniowe o pięć proc. Ministerstwo tłumaczy, że jest to konieczne, aby w 2018 r. osiągnąć minimum wymagane przepisami UE. Zgodnie z nimi do tego czasu akcyza ma stanowić 60 proc. średniej ważonej ceny papierosów, nie mniej jednak niż 90 euro za tysiąc sztuk. Resort przewiduje, że podwyżka może spowodować wzrost cen paczki papierosów średnio o około złotówkę.

W trakcie konsultacji społecznych projektu przeciw wzrostowi akcyzy zaprotestowała branża tytoniowa. Według Krajowego Stowarzyszenia Przemysłu Tytoniowego zmiana w kształcie zaproponowanym przez MF spowoduje prawie 10 proc. wzrost podatku, a nie 5 proc. Zdaniem organizacji poziom podwyżek podatku akcyzowego w ciągu ostatnich lat był zbyt wysoki, a dodatkowo następuje o wiele szybciej, niż wynika to z naszych zobowiązań unijnych. Podatki stanowią w Polsce już 84,61 proc. średniej ceny papierosów.

- Drastyczne podwyżki akcyzy wprowadzone w ostatnich latach, których następstwem jest niekontrolowany wzrost szarej strefy, spowodowały również, że w 2012 r. po raz pierwszy od czterech lat wpływy do budżetu z tytułu akcyzy na wyroby tytoniowe były niższe od zakładanych - ostrzegła organizacja w opinii na temat projektu.

Ministerstwo Finansów zaproponowało też podwyższenie o 15 proc. akcyzy na alkohol etylowy. Resort szacuje, że podwyżka w tej skali przełoży się na wzrost ceny alkoholu 40-proc. o ok. 1,8 zł brutto za 0,5 litra. Jednocześnie fiskus liczy na wpływy wyższe o 780 mln zł w porównaniu z dochodami osiągniętymi w 2012 r.

Z związku z tymi planami list do premiera Donalda Tuska wystosował we wrześniu Związek Pracodawców Polskiego Przemysłu Spirytusowego. Ocenił w nim, że podwyżka akcyzy nie zwiększy wpływów do budżetu. Jak pokazują przykłady innych krajów, m.in. państw nadbałtyckich, jednorazowa, wysoka podwyżka akcyzy prowadzi jedynie do załamania legalnej sprzedaży, wzrostu nielegalnego rynku, a w konsekwencji do zmniejszenia wpływów do budżetu - argumentowano.

Poszukiwanie funduszy

Niezależnie od zmian w poziomie akcyz resort finansów zaplanował utrzymanie zamrożenia funduszu wynagrodzeń w budżetówce (z wyjątkami dotyczącymi pewnych instytucji) na poziomie z 2011 r. W projekcie zaproponowano też uniezależnienie kwoty dofinansowania do miesięcznego wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej od kwoty płacy minimalnej. Dofinansowanie to ma wynieść - w zależności od stopnia niepełnosprawności - 480 zł, 960 zł lub 1920 zł. W przypadku osób z orzeczoną chorobą psychiczną dofinansowanie będzie wyższe o 640 zł.

Projekt przewiduje także zmiany, które umożliwiają kontynuowanie finansowanie z Funduszu Pracy staży podyplomowych i szkoleń specjalizacyjnych lekarzy, dentystów, pielęgniarek i położnych. W Funduszu Pracy przeznaczono na ten cel w 2014 r. 835,3 mln zł.

Jednocześnie zmniejszone mają być wydatki na wsparcie rynku biopaliw z 1,5 proc. do 0,5 proc. planowanych w poprzednim roku wpływów z akcyzy od paliw silnikowych. Wydatki te wyniosą 132 mln zł, co ma przynieść budżetowi oszczędność w wysokości ponad 264 mln zł.

Autor: mk / Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Pozostałe wiadomości