Polska

Ewa Kopacz oceniła swoje 12 miesięcy. "To był rok spełnionych obietnic"

Polska

12 miesięcy Ewy Kopacz. "To był rok spełnionych obietnic"
tvn24Kopacz ocenia swoją pracę

- Rok temu miałam zaszczyt wygłosić expose mojego rządu. Zawierało ono zestaw zapowiedzi tego, co chciałam w ciągu roku osiągnąć. Dziś mogę powiedzieć, że to był rok spełnionych obietnic - oceniła Ewa Kopacz 12 miesięcy swojej pracy jako premiera.

1 października 2014 roku premier Ewa Kopacz wygłosiła expose w Sejmie. W środę podsumowywała w Auli Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej rok pracy swojego rządu.

- Rok temu miałam zaszczyt wygłosić w Sejmie expose mojego rządu. Zawierało ono filozofię mojej polityki i zestaw zapowiedzi tego, co chciałam w ciągu roku osiągnąć. Dziś mogę powiedzieć, że to był rok spełnionych obietnic - oceniła szefowa rządu.

"Ręka wyciągnięta do opozycji zawisła w powietrzu"

Przypomniała, że objęła urząd nie po wyborach parlamentarnych, ale po tym, jak Donald Tusk został wybrany na przewodniczącego Rady Europejskiej. Zaznaczyła, że zadeklarowała wtedy, iż bierze pełną odpowiedzialność za złożone obietnice.

- Jednej rzeczy nie udało mi się osiągnąć. Chciałam zmienić polską politykę. Chciałam zmienić relacje między rządem a opozycją. Chciałam doprowadzić do tego, żeby w Polsce mogła mieć miejsce normalna debata, a nie ciągłe obrzucanie się inwektywami. Ręka, którą wtedy wyciągnęłam do opozycji zawisła w powietrzu. Nie było woli wtedy, nie ma jej też teraz. Szkoda, bo Polskę lepiej zmieniać razem niż osobno. Pomyślałam wtedy ”trudno” i wzięłam się do roboty. Stąd za nami rok spełnionych obietnic - stwierdziła.

"Mamy dorównać do najlepszych"

Kopacz powiedziała, że zadania, które sobie postawiła podzieliła na sześć obszarów: bezpieczeństwo; rodzina i seniorzy; zdrowie; gospodarka, przedsiębiorczość i rolnictwo; infrastruktura; edukacja. - Te obszary nie zostały wybrane przypadkowo. Kiedy stawałam na czele rządu musiałam zadać sobie pytanie: co jest dziś dla Polski najważniejsze? Dla mnie ta odpowiedź była jasna: z jednej strony to bezpieczeństwo Polski, a z drugiej - nadrabianie dystansu, który dzieli nas od Zachodu - podkreśliła szefowa rządu.

- Mamy dorównać do najlepszych. Musimy prowadzić dobrą politykę europejską i to nam się udało. Musimy budować naszą wiarygodność, zaufanie naszych partnerów, wzmacniać atrakcyjność Polski dla inwestorów. To też nam się udało. Dzięki takiej polityce, mimo trudnych czasów w jakich żyjemy, Polska jest bezpieczniejsza - stwierdziła Kopacz.

Premier ocenia swoją pracę

Premier przedstawiała kolejne osiągnięcia swojego rządu, odhaczając na tablicach spełnione zapowiedzi.

Bezpieczeństwo:

- Podwyższenie do 2 proc. PKB wydatków na wojsko;

- powstanie Centrum Weterana;

- więcej środków na żołnierzy (dodatkowe 39 mln złotych przeznaczono dla żołnierzy, jako premię za dłuższą służbę oficerów i podoficerów);

- uruchomienie Regionalnego Systemu Ostrzegania.

Rodzina i seniorzy:

- Zwiększenie środków na budowę żłobków do 100 mln złotych;

- waloryzacja rent i emerytur;

- powstanie kolejnych dziennych domów opieki Senior Wigor;

- 1000 złotych świadczenia rodzicielskiego, z którego od przyszłego roku skorzystają rodzice szukający pracy, pracujący na umowy o dzieło, studenci i rolnicy;

- programy darmowej pomocy prawnej i dostępu do kultury, z których skorzysta 22 mln Polaków.

Zdrowie:

- Wprowadzenie pakietów kolejkowych i onkologicznych;

Rok temu miałam zaszczyt wygłosić w Sejmie expose mojego rządu. Zawierało ono filozofię mojej polityki i zestaw zapowiedzi tego, co chciałam w ciągu roku osiągnąć. Dziś mogę powiedzieć, że to był rok spełnionych obietnic. Premier Ewa Kopacz

- wprowadzenie ustawy o leczeniu niepłodności oraz ustawy o zdrowiu publicznym;

- zwiększenie dostępności znieczulenia przy porodzie;

- likwidacja śmieciowego jedzenia w szkołach;

- powstawanie Narodowego Instytutu Geriatrii.

Gospodarka, rolnictwo i przedsiębiorczość:

- Powstanie założeń do nowej ordynacji podatkowej;

- wprowadzenie systemu wsparcia do przedsiębiorców, którzy stracili na blokadzie polskich towarów do Rosji;

- 450 mln zł na realizację programu pomocowego dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w wyniku suszy;

- wydłużenie programu de minimis, ozszerzenie wsparcia dla przedsiębiorców na rzecz eksportu i produkcji.

Infrastruktura:

- Budowę wielu dróg: do końca 2023 r. na realizację nowych inwestycji drogowych zostanie przeznaczonych 107 mld zł;

- ograniczenie immunitetów poselskich w zakresie wykroczeń drogowych;

- kolej, gdzie skracają się czasy przejazdów między głównymi miastami Polski; wzrastają zasoby taborowe PKP do sierpnia 2015 r. o 370 nowych jednostek; w ramach przyjętego krajowego programu kolejowego do roku 2023 powstaje spójna i nowoczesna sieć linii kolejowych.

Edukacja:

- Zwiększenie finansowania edukacji: w budżecie na rok 2016 zwiększono nakłady na naukę o 6 proc.;

- kontynuowany program bezpłatnego dostępu do podręczników: w roku szkolnym 2017-2018 podręczniki dla uczniów wszystkich szkół podstawowych i gimnazjalnych będą bezpłatne;

- odbudowywane szkolnictwo zawodowe;

- więcej miejsc dla praktykantów w urzędach administracji rządowej w ponad 1,5 tys. urzędach w całej Polsce, co daje 15 tys. miejsc dla studentów chcących zdobywać doświadczenie.

Autor: kło//rzw / Źródło: tvn24

Tagi:
Raporty:
Pozostałe wiadomości