Ewa Kopacz oceniła swoje 12 miesięcy. "To był rok spełnionych obietnic"

12 miesięcy Ewy Kopacz. "To był rok spełnionych obietnic"
12 miesięcy Ewy Kopacz. "To był rok spełnionych obietnic"
tvn24
tvn24Kopacz ocenia swoją pracę

- Rok temu miałam zaszczyt wygłosić expose mojego rządu. Zawierało ono zestaw zapowiedzi tego, co chciałam w ciągu roku osiągnąć. Dziś mogę powiedzieć, że to był rok spełnionych obietnic - oceniła Ewa Kopacz 12 miesięcy swojej pracy jako premiera.

1 października 2014 roku premier Ewa Kopacz wygłosiła expose w Sejmie. W środę podsumowywała w Auli Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej rok pracy swojego rządu.

- Rok temu miałam zaszczyt wygłosić w Sejmie expose mojego rządu. Zawierało ono filozofię mojej polityki i zestaw zapowiedzi tego, co chciałam w ciągu roku osiągnąć. Dziś mogę powiedzieć, że to był rok spełnionych obietnic - oceniła szefowa rządu.

"Ręka wyciągnięta do opozycji zawisła w powietrzu"

Przypomniała, że objęła urząd nie po wyborach parlamentarnych, ale po tym, jak Donald Tusk został wybrany na przewodniczącego Rady Europejskiej. Zaznaczyła, że zadeklarowała wtedy, iż bierze pełną odpowiedzialność za złożone obietnice.

- Jednej rzeczy nie udało mi się osiągnąć. Chciałam zmienić polską politykę. Chciałam zmienić relacje między rządem a opozycją. Chciałam doprowadzić do tego, żeby w Polsce mogła mieć miejsce normalna debata, a nie ciągłe obrzucanie się inwektywami. Ręka, którą wtedy wyciągnęłam do opozycji zawisła w powietrzu. Nie było woli wtedy, nie ma jej też teraz. Szkoda, bo Polskę lepiej zmieniać razem niż osobno. Pomyślałam wtedy ”trudno” i wzięłam się do roboty. Stąd za nami rok spełnionych obietnic - stwierdziła.

"Mamy dorównać do najlepszych"

Kopacz powiedziała, że zadania, które sobie postawiła podzieliła na sześć obszarów: bezpieczeństwo; rodzina i seniorzy; zdrowie; gospodarka, przedsiębiorczość i rolnictwo; infrastruktura; edukacja. - Te obszary nie zostały wybrane przypadkowo. Kiedy stawałam na czele rządu musiałam zadać sobie pytanie: co jest dziś dla Polski najważniejsze? Dla mnie ta odpowiedź była jasna: z jednej strony to bezpieczeństwo Polski, a z drugiej - nadrabianie dystansu, który dzieli nas od Zachodu - podkreśliła szefowa rządu.

- Mamy dorównać do najlepszych. Musimy prowadzić dobrą politykę europejską i to nam się udało. Musimy budować naszą wiarygodność, zaufanie naszych partnerów, wzmacniać atrakcyjność Polski dla inwestorów. To też nam się udało. Dzięki takiej polityce, mimo trudnych czasów w jakich żyjemy, Polska jest bezpieczniejsza - stwierdziła Kopacz.

Premier ocenia swoją pracę

Premier przedstawiała kolejne osiągnięcia swojego rządu, odhaczając na tablicach spełnione zapowiedzi.

Bezpieczeństwo:

- Podwyższenie do 2 proc. PKB wydatków na wojsko;

- powstanie Centrum Weterana;

- więcej środków na żołnierzy (dodatkowe 39 mln złotych przeznaczono dla żołnierzy, jako premię za dłuższą służbę oficerów i podoficerów);

- uruchomienie Regionalnego Systemu Ostrzegania.

Rodzina i seniorzy:

- Zwiększenie środków na budowę żłobków do 100 mln złotych;

- waloryzacja rent i emerytur;

- powstanie kolejnych dziennych domów opieki Senior Wigor;

- 1000 złotych świadczenia rodzicielskiego, z którego od przyszłego roku skorzystają rodzice szukający pracy, pracujący na umowy o dzieło, studenci i rolnicy;

- programy darmowej pomocy prawnej i dostępu do kultury, z których skorzysta 22 mln Polaków.

Zdrowie:

- Wprowadzenie pakietów kolejkowych i onkologicznych;

Rok temu miałam zaszczyt wygłosić w Sejmie expose mojego rządu. Zawierało ono filozofię mojej polityki i zestaw zapowiedzi tego, co chciałam w ciągu roku osiągnąć. Dziś mogę powiedzieć, że to był rok spełnionych obietnic. Premier Ewa Kopacz

- wprowadzenie ustawy o leczeniu niepłodności oraz ustawy o zdrowiu publicznym;

- zwiększenie dostępności znieczulenia przy porodzie;

- likwidacja śmieciowego jedzenia w szkołach;

- powstawanie Narodowego Instytutu Geriatrii.

Gospodarka, rolnictwo i przedsiębiorczość:

- Powstanie założeń do nowej ordynacji podatkowej;

- wprowadzenie systemu wsparcia do przedsiębiorców, którzy stracili na blokadzie polskich towarów do Rosji;

- 450 mln zł na realizację programu pomocowego dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w wyniku suszy;

- wydłużenie programu de minimis, ozszerzenie wsparcia dla przedsiębiorców na rzecz eksportu i produkcji.

Infrastruktura:

- Budowę wielu dróg: do końca 2023 r. na realizację nowych inwestycji drogowych zostanie przeznaczonych 107 mld zł;

- ograniczenie immunitetów poselskich w zakresie wykroczeń drogowych;

- kolej, gdzie skracają się czasy przejazdów między głównymi miastami Polski; wzrastają zasoby taborowe PKP do sierpnia 2015 r. o 370 nowych jednostek; w ramach przyjętego krajowego programu kolejowego do roku 2023 powstaje spójna i nowoczesna sieć linii kolejowych.

Edukacja:

- Zwiększenie finansowania edukacji: w budżecie na rok 2016 zwiększono nakłady na naukę o 6 proc.;

- kontynuowany program bezpłatnego dostępu do podręczników: w roku szkolnym 2017-2018 podręczniki dla uczniów wszystkich szkół podstawowych i gimnazjalnych będą bezpłatne;

- odbudowywane szkolnictwo zawodowe;

- więcej miejsc dla praktykantów w urzędach administracji rządowej w ponad 1,5 tys. urzędach w całej Polsce, co daje 15 tys. miejsc dla studentów chcących zdobywać doświadczenie.

Autor: kło//rzw / Źródło: tvn24

Tagi:
Raporty:
Pozostałe wiadomości