Drugi szyb dla kopalni w Wieliczce

Najnowsze


Kopalnia Soli "Wieliczka" stara się o dofinansowanie z funduszy pomocowych UE projektu udostępnienia zabytkowych wyrobisk poprzez wykorzystanie średniowiecznego szybu "Regis" - ujawnia "Gazeta Krakowska".

Pochodzący z XIV wieku szyb usytuowany w sąsiedztwie zabytkowego Zamku Żupnego i kościoła św. Klemensa jest najstarszym istniejącym w Wieliczce szybem górniczym. Zamknięto go w 1927 r., a urządzenia wyciągowe zostały zdemontowane w latach 40. Najbardziej widoczny element szybu - wieża zniknęła w 1963 r.

Okazało się jednak wkrótce, że zły stan szybu zwiększa zagrożenie wodne dla kopalni i w 1995 r. rozpoczęto całą serię remontów. Trzeba było ponownie montować wieżę i tymczasowy wyciąg, kanały wentylacyjne i poddać ściany szybu remontowi aż do głębokości blisko 200 m. Prace te pochłonęły ponad 16 mln złotych.

W tej sytuacji logicznym krokiem byłoby wykorzystanie odnowionego szybu do celów turystycznych. Aby do tego doszło niezbędne będzie jednak wykonanie nowej wieży szybowej, wyciągu z klatką, remont budynku nadszybia, zagospodarowanie terenu, aranżacja wnętrz i wiele innych robót.

Za to turyści uzyskają dostęp do zamkniętych dziś, zabytkowych wyrobisk na różnych poziomach kopalni - od poziomu I do poziomu III - o łącznej długości 1,5 km!

Wielicka kopalnia, wpisana w 1978 r. na Listę Światowego Dziedzictwa "UNESCO", ma 9 poziomów, a łączna długość chodników, łączących około 3000 komór, przekracza 300 km. Trasa turystyczna kopalni powstała już pod koniec XVIII w. Dziś zwiedzającym udostępnia się 3,5 km wyrobisk na głębokościach od 64 do 135 metrów (poziom I-III).

Źródło: "Gazeta Krakowska"