KREDYTY

KREDYTY

Pożyczenie pieniędzy od bliskich lub znajomych może wiązać się z obowiązkiem zapłaty podatku. Zgodnie z przepisami podatkiem objęte są bowiem umowy pożyczki zawierane przez osoby prywatne. Kiedy trzeba zapłacić podatek od pożyczki i co grozi za niedopełnienie tego obowiązku? Jakie pożyczki i kiedy mogą zostać zwolnione z podatku?

Pożyczki społecznościowe to umowy pożyczki zawierane pomiędzy osobami fizycznymi z pominięciem banków czy instytucji pozabankowych, za pośrednictwem specjalnych serwisów internetowych. Co istotne, serwisy te nie są stronami umowy. Podstawą prawną udzielania pożyczki społecznościowej jest Kodeks cywilny.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) sprawuje nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce. Wydaje między innymi zezwolenia na prowadzenie działalności przez banki i kasy spółdzielcze, może również nakładać na nie kary i wydawać zalecenia. Komisja Nadzoru Finansowego publikuje także tzw. czarną listę – znajdują się na niej firmy, których działalność budzi wątpliwości.

Na tę decyzję długo czekały rynki - stopy procentowe idą w górę, a z nimi raty kredytów milionów Polaków. Wszystko po to, by wyhamowała inflacja, która w ostatnich miesiącach biła kolejne rekordy. Jan Piotrowski sprawdził, kto na tym zyska, a kto straci.

Umowa ramowa to pojęcie, które w polskim porządku prawnym rozumiane może być na kilka sposobów. Z jednej strony definiowane jest ono wprost w Prawie zamówień publicznych. Przez umowę ramową rozumie się jednak także umowę o współpracy, która określa wspólne cele gospodarcze podmiotów, zawieraną w ramach swobody zawierania umów.

Podpisanie umowy deweloperskiej jest jednym z obowiązków przy kupowaniu nowej nieruchomości od dewelopera. To najważniejszy dokument zawierany z deweloperem, a jego podpisanie musi odbyć się u notariusza. Czym jest umowa deweloperska i co powinna zawierać? Na co zwracać uwagę podpisując taką umowę?

Podczas deflacji można za tę samą kwotę kupić więcej towarów, ale w dłuższej perspektywie staje się to niebezpieczne dla gospodarki. Zjawisko deflacji w Polsce było odnotowywane w latach 2014-16.