Katastrofa smoleńska

Katastrofa smoleńska

Polska myśl pomnikowa. "Dominują mężczyźni i wojna"

Zanim w Poznaniu odbudowano pomnik Mickiewicza, najpierw wieszcza ulepiono ze śniegu. Figura Wilsona kursowała po mieście, ale projekt innego pomnika na kółkach przepadł. Stoi za to Jan Paweł II, jeden z około tysiąca w Polsce. Stanął, choć sam papież nie chciał pomników. Wokół niego namnożyło się innych monumentów. Często niepotrzebnych, a z pewnością nieatrakcyjnych. Jak zrobić dobry pomnik? I czy w naszym kraju to w ogóle możliwe?