Polska

Sejm wraca do projektu ustawy o TK

Polska


Sejm, który w czwartek rozpoczyna posiedzenie, ma zająć się m.in. projektem ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.

O ostatecznym kształcie porządku obrad zdecyduje w czwartek rano Prezydium Sejmu i Konwent Seniorów.

Projekt ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, autorstwa posłów PiS, przewiduje m.in. nowe zasady wyłaniania przedstawianych prezydentowi kandydatów na prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Stanowi, że przedstawia ich Zgromadzenie Ogólne (ZO), które tworzą urzędujący sędziowie TK, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta.

Nowe regulacje

Według projektu, TK przedstawia kandydatów "w terminie miesiąca od dnia, w którym powstał wakat" na stanowisku prezesa TK. Nie określono liczby kandydatów - ZO ma przedstawiać jako kandydatów wszystkich sędziów, którzy w głosowaniu otrzymali co najmniej 5 głosów. Projekt zakłada też, że po końcu kadencji obecnego prezesa - do wyboru nowego - Trybunałem Konstytucyjnym pokieruje sędzia o najdłuższym łącznym stażu: w TK, sądach powszechnych i administracji. Kadencja obecnego prezesa TK Andrzeja Rzeplińskiego kończy się 19 grudnia. Zgodnie z projektem, ogłoszenie orzeczeń Trybunału zarządza prezes TK. Projekt utrzymuje zasadę z ustawy o TK z 22 lipca, że pełny skład TK to co najmniej 11 sędziów. W projekcie nie ma zaś zapisu z tej ustawy, że generalnie wnioski są badane w TK według kolejności wpływu.

Jawność oświadczeń majątkowych

Projekt stanowi, że "stosunek służbowy sędziego Trybunału nawiązuje się po złożeniu ślubowania. Sędzia po złożeniu ślubowania stawia się niezwłocznie w Trybunale w celu podjęcia obowiązków, a prezes Trybunału przydziela mu sprawy i stwarza warunki umożliwiające wypełnianie obowiązków sędziego".

Przeciwna temu zapisowi opozycja podkreśla, że ma on umożliwić dopuszczenie do orzekania trzech sędziów wybranych przez Sejm w grudniu ub.r. - Mariusza Muszyńskiego, Lecha Morawskiego i Henryka Ciocha. Nie dopuszcza ich prezes TK Andrzej Rzepliński, powołując się na grudniowy wyrok TK o tym, że ich miejsca są zajęte przez trzech sędziów wybranych w październiku ub.r. przez poprzedni Sejm na podstawie zapisów ustawy o TK uznanych w tej części za zgodne z konstytucją.

Projekt wprowadza też m.in. jawność oświadczeń majątkowych sędziów TK i generalną barierę 70 lat, aby sędzia TK mógł orzekać.

PO chce odrzucenia projektu

Projekt ws. statusu sędziów trafił do Sejmu od koniec września. Opracowano go na podstawie zaleceń zespołu ekspertów, powołanego przez marszałka Sejmu. Ponieważ jest to punkt sporny, posłowie w czwartkowym bloku głosowań zdecydują, czy Sejm zajmie się tym projektem. PO wnosi o odrzucenie projektu. W połowie października komisja sprawiedliwości i praw człowieka zarekomendowała Izbie uchwalenie projektu. Po burzliwej dyskusji odrzucono wtedy poprawki PO i Nowoczesnej. Teraz będą one ponowione jako 12 wniosków mniejszości.

Profesor Zoll: Trybunał Konstytucyjny dzisiaj w Polsce niestety nie spełnia swojej roli
Profesor Zoll: Trybunał Konstytucyjny dzisiaj w Polsce niestety nie spełnia swojej rolitvn24
wideo 2/21

Autor: tmw/ja / Źródło: PAP

Raporty:
Pozostałe wiadomości