Z kraju

Z kraju

Minimalne wynagrodzenie w 2021 roku, uwzględniając szczególne warunki w gospodarce i na rynku pracy, ustalić powinni tylko partnerzy społeczni - podkreśliła Konfederacja Lewiatan. Zdaniem organizacji wysokość płacy minimalnej w przyszłym roku powinna pozostać bez zmian.

Limit osób ćwiczących w jednym czasie, przerwa techniczna na potrzeby dezynfekcji powierzchni oraz odpowiednie rozstawienie sprzętów. To tylko niektóre wytyczne dotyczące działalności siłowni i klubów fitness w nowej rzeczywistości. Placówki wznowią działalność od 6 czerwca.