Z kraju

Z kraju

Strata netto w II kw. 649 mln zł przy prognozie 600 mln zł straty. Wynika to głównie z przeszacowania zadłużenia w walutach obcych, mówi Paweł Olechnowicz, prezes Lotosu. Zysk operacyjny udało się osiągnąć m.in. dzięki wzrostowi cen ropy.

W I półroczu spółka wypłaciła 650 mln zł odszkodowań związanych z ostrą zimą i powodzią. PZU musi szukać alternatywy dla obligacji Skarbu Państwa, mówi Andrzej Klesyk, prezes spółki. Ubezpieczyciel uczy się na inwestowania w nieruchomości. Zamierza też kupować obligacje, między innymi PKO BP i Polkomtela.

Jak zaoszczędzić na sprzedaży firmy i ominąć pułapki podatkowe, które narażą nas na dodatkowe wydatki, doradza mec. Arkadiusz Michaliszyn z CMS Cameron McKenna.

Po spadkowych sesjach we wtorek i środę, na warszawską giełdę w końcu zawitał kolor zielony. Indeks WIG20 zyskał w czwartek 0,29 procent a indeks WIG 0,35 procent.

NG2 stać na wypłatę wyższej o co najmniej 50% dywidendy za ten rok , mówi Piotr Nowjalis, wiceprezes spółki. W tym roku NG2 zamierza osiągnąć 1 miliard złotych przychodów ze sprzedaży. Spółka chce zbudować sieć franczyzową w Rosji i na Ukrainie. Pierwsze sklepy mają być otwarte w ciągu najbliższego półrocza.

Agencja Nieruchomości Rolnych ma ok. 100 tys. ha gruntów nierolnych, z czego 40% to grunty o charakterze inwestycyjnym. Tych ostatnich ANR ma na sprzedaż kilkaset, mówi Tomasz Nawrocki, prezes Agencji Nieruchomości Rolnych.

Wyniki po I półroczu pozwolą zrealizować zakładaną prognozę PBG, a po III kw. może nawet zwiększyć prognozy na 2010 r. Jesienna emisja pozwoli na zmianę zadłużenia z krótko- na długoterminowe, mówi Przemysław Szkudlarczyk, wiceprezes PBG.

Wejście w życie rekomendacji T odbije się na klientach private banking. Jak ocenia Arleta Sikora z BRE Banku, dywidenda nie będzie mogła służyć jako źródło spłaty kredytów hipotecznych. Banki mogą  żądać wyższych zabezpieczeń, czy np. co najmniej 20% wkładu własnego.

Wzrasta liczba spraw kierowanych do e-sądów. Niestety, w ślad za tym nie nastąpiło istotne przyspieszenie orzekania w sprawach.  Więcej na ten temat w rozmowie Pawła Blajera z Waldemarem Żurkiem, sędzią Sądu Okręgowego w Krakowie.

W lipcu weszła w życie nowelizacja kodeksu pracy dotycząca szkoleń pracowników. Więcej szczegółów na ten temat w rozmowie Pawła Blajera z mec. Grzegorzem Ruszczykiem, z Bartłomiej Raczkowski Kancelaria Prawa Pracy.

Jak przedsiębiorca powinien zareklamować się w sieci aby odnieść sukces? Co powinna zawierać w sobie reklama aby nie tylko trafiała do dotychczasowych klientów, ale przyciągnęła również nowych? Odpowiedzi na te pytania w rozmowie Pawła Blajera z dr Piotrem Ratajczykiem, z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Złożyliśmy wniosek o pozwolenie na budowę, dostaliśmy je i zaczynamy budowę. Co zrobić w świetle prawa, jeśli ktoś kwestionuje nasz dokument? Odpowiedzi na te pytania w rozmowie Pawła Blajera z Anną Piecuch, radcą prawnym Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna.

W pierwszym półroczu zyski spółki spadły do poziomu 3 mln zł. Dla porównania rok temu były one na poziomie ponad 9 mln. Mała ilość zamówień spowodowana jest coraz większą konkurencją na rynku oraz mniejszą liczbą zleceń. Więcej na temat spółki Mostostal Płock w rozmowie Rafała Hirsha z prezesem Wiktorem Guzkiem.

Operator restauracji m.in. KFC, Pizza Hut, oraz Starbucks w I półroczu miał zysk na poziomie ok. 24 mln zł wobec 25 mln złotych rok wcześniej. Przychody przekroczyły 982 mln zł. Grupie udało się powiększyć marżę EBITDA do 9,1 proc., z 8,9 proc. Udało się to dzięki polepszeniu wyników biznesu rosyjskiego i dalszej poprawie efektywności w restauracjach amerykańskich. Od początku roku restauracje działające w Stanach Zjednoczonych wygenerowały 37,1 proc. całkowitej sprzedaży grupy. Więcej na ten temat w rozmowie Rafała Hirsha z Wojciechem Mroczyńskim, członkiem zarządu i dyrektorem zarządzającym Amrest.

Komisja Europejska promuje przedsiębiorczość. Rusza 5. edycja konkursu Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości. Konkurs jest skierowany m. in. do samorządów terytorialnych i lokalnych organizacji przedsiębiorców. Nagrody będą przyznawane w 5 kategoriach. W Polsce konkurs koordynuje Ministerstwo Gospodarki. Celem konkursu, jak mówił w TVN CNBC Biznes Tomasz Gorzeński z Departamentu Instrumentów Wsparcia w Ministerstwie Gospodarki, jest wyróżnienie najciekawszych inicjatyw promujących przedsiębiorczość.

Spółka w drugim kwartale odnotowała zysk na poziomie 9,7 mln zł wobec straty 30,4 mln zł przed rokiem. Mięsny gigant planuje również przejęcia, m.in. w branży przetwórstwa mięsnego. Jeszcze rok temu, spółka miała ogromne problemy wskutek opcji walutowych. Na temat planów spółki oraz wyników finansowych w programie "Dzień na rynkach" Rafał Hirsh rozmawiał z prezesem PKM Duda, Maciejem Dudą.

Wojewoda zabierze grunt pod wały. Weszła w życie ustawa o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. Teraz wojewoda jedną decyzją może wskazać, gdzie należy wznieść obiekty przeciwpowodziowe. Czy jednak tak jest do końca? O tym w programie "Pieniądze od rana", Paweł Blajer rozmawiał z Olgierdem Dziekońskim, wiceministrem infrastruktury.

Japonia nie wyklucza interwencji walutowej po tym jak jen znalazł się na najwyższym poziomie w stosunku do dolara od 15 lat. Minister  finansów Joszi-Hiko Noda zapowiedział, że rząd podejmie w sprawie jena działania zgodnie z potrzebą. Więcej na ten temat w rozmowie Pawła Blajera z Tomaszem Janowskim, dziennikarzem Thomson Reuters w Singapurze.

Już niedługo skończy się czas książeczek zdrowia i papierowych recept. Trwają prace nad wprowadzeniem elektronicznego systemu, który służyć będzie m.in. wypisywaniu recept dla pacjentów. Elektroniczne recepty będą numerowane, dzięki czemu aptekarz będzie miał wgląd w leki przepisywane konkretnemu pacjentowi. O harmonogramie realizacji internetowych ułatwień dla pacjentów Paweł Blajer rozmawiał z Leszkiem Sikorskim, dyrektorem Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Już niedługo zacznie się rok szkolny, a co za tym idzie wydatki na zakup podręczników i przyborów szkolnych. Wyprawka szkolna może być mniejszym obciążeniem, jeśli rodzice skorzystają z rządowego programu "Wyprawka szkolna". Na pomoc finansową w pierwszej kolejności mogą liczyć uczniowie z biedniejszych rodzin i poszkodowani przez powódź. O tym czy każdy wydatek szkolny może być sfinansowany z państwowej kasy, w rozmowie Pawła Blajera z wiceministrem edukacji narodowej Zbigniewem Włodkowskim.