Z kraju

Z kraju

Najbardziej zadłużona gmina w Polsce w przyszłym roku zostanie podzielona między jedną lub dwie sąsiednie gminy. Dług Ostrowic przejmie Skarb Państwa, a jego precyzyjnym ustaleniem zajmie się wojewoda zachodniopomorski przy wsparciu Prokuratorii Generalnej – wynika z projektu specustawy przygotowanej przez rząd.

Będzie łatwiejszy dostęp do rynku pracy dla cudzoziemców dzięki rozszerzeniu listy zawodów zwolnionych z tak zwanego testu rynku pracy – uważa Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. - Rozwiązania przygotowane przez resort to ułatwienia przez małe "u" - ocenił w programie "Biznes dla Ludzi" TVN24 BiS Andrzej Kubisiak z Work Service.

Rolnicy będą mogli zatrudniać pracowników sezonowych do pomocy przy zbiorach na podstawie nowego typu umowy. Będą musieli jednak opłacić składki na ubezpieczenie swoich pomocników. Nowe przepisy zaczną obowiązywać już za kilka dni i mają na celu ucywilizować prace sezonowe w rolnictwie. Eksperci zmiany przyjęli z mieszanymi uczuciami.

Specustawa, która pozwoli rozpocząć budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego przewiduje daleko idącą elastyczność w zakresie jego finansowania - poinformował w piątek Mikołaj Wild, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i pełnomocnik rządu do spraw CPK. Dodał też, że spotka się z mieszkańcami gminy Baranów, kiedy zostanie ukończona analiza lokalizacyjna superlotniska.

Senat bez poprawek przyjął w piątek nowelę Prawa o ruchu drogowym, która pozwala na niezatrzymanie prawa jazdy po przekroczeniu prędkości o więcej niż 50 kilometrów na godzinę w terenie zabudowanym w związku ze stanem wyższej konieczności, na przykład przewożeniem do szpitala rodzącej kobiety.

Średnio o 20 procent zostaną obniżone pensje prezydentów miast, burmistrzów i wójtów - wynika z załącznika do projektu rozporządzenia regulującego minimalne i maksymalne wynagrodzenia samorządowców. Projektowane rozporządzenie trafiło do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.

Od marca 2019 roku będzie można otrzymać e-dowód - wynika z projektu noweli ustawy o dowodach osobistych, który przygotował resort spraw wewnętrznych i administracji. Jak mówił w programie "Biznes dla Ludzi" w TVN24 BiS Tomasz Kulisiewicz, analityk rynku komunikacji elektronicznej, za rok Polska zacznie doganiać państwa, które mają elektroniczne dowody od początku XXI wieku. Chodzi między innymi o takie państwa jak Nigeria, Bangladesz.