Przygotuj się na:

ZAMKNIĘCIE STACJI METRA

Na weekend warszawscy urzędnicy zaplanowali prace modernizacyjne na pierwszej linii metra. Pociągi będą jeździły na skróconej trasie. 

TVN Warszawa | Włochy

Kontrola "Na Paluchu". Urzędnicy sprawdzają "zasady wolontariatu i procedury adopcyjne"

TVN Warszawa | Włochy

Autor:
katke
Źródło:
tvnwarszawa.pl
O czworonogach opowiadają wolontariusze TVN24
wideo 2/2
TVN24O czworonogach opowiadają wolontariusze

Jeszcze do 20 sierpnia potrwa kompleksowa kontrola w Schronisku "Na Paluchu", którą prezydent Warszawy zlecił w ubiegłym miesiącu - poinformował ratusz. Decyzja zapadła po tym, jak do władz miasta dotarła informacja o konflikcie na linii wolontariusze i dyrekcja placówki.

Pracownicy Biura Kontroli ze stołecznego ratusza prowadzą w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie kontrole już od 2 sierpnia.

Kontrola ratusza w Schronisku "Na Paluchu"

"Badane są: zasady i funkcjonowanie wolontariatu w schronisku, prawidłowość prowadzenia procesów adopcji (w tym procedury obowiązujące obecnie oraz poprzednio, porównanie, celowość i zasadność wprowadzonych zmian oraz ewentualne odstępstwa od obowiązującej procedury), warunki bytowania kotów oraz wykorzystanie sprzętu medycznego służącego do leczenia zwierząt uzyskanego w ramach zbiórek społecznych" - wymienia ratusz w komunikacie na ten temat. Informuje też, że kontrola dotyczy funkcjonowania placówki w okresie od początku 2020 roku do końca lipca tego roku.

"Kontrolerzy pracują na podstawie zarządzenia nr 1837/2019 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu postępowania kontrolnego. Warto podkreślić, że są to m.in. zasady legalności, fachowości, rzetelności i obiektywizmu. Bardzo istotna jest również zasada kontradyktoryjności rozumiana jako równość stron w procesie kontroli" - wskazują urzędnicy.

Ratusz zapewnia, że kontrolerzy przeanalizują i ustosunkują się do wszystkich zebranych w postępowaniu ustaleń. "Każdy – pracownicy schroniska, wolontariusze, lekarze oraz inne osoby zainteresowane mogą złożyć kontrolującemu ustne lub pisemne oświadczenie dotyczące badanych kwestii" - przypomina. Końcowy etap to sporządzenie wystąpienia pokontrolnego. Znajdą się w nim ocena oraz wnioski i zalecenia skierowane do "kierownika jednostki kontrolowanej", czyli w tym przypadku do dyrekcji schroniska. Jak zapowiada ratusz, wystąpienie zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Konflikt w "Paluchu"

Kontrola to pokłosie konfliktu pomiędzy wolontariuszami schroniska i jego dyrekcją. Jak informowaliśmy pod koniec lipca na tvnwarszawa.pl, chodzi w nim o zasady funkcjonowania placówki i warunki, w jakich przebywa duża część psów i kotów, o czym alarmowali sami wolontariusze. To wtedy ratusz, zaniepokojony losem podopiecznych schroniska, zapowiedział kontrolę. Zaznaczył przy tym, że planowana jest modernizacja placówki. Pod koniec czerwca został ogłoszony przetarg na wykonanie inwestycji. Prace mają zakończyć się w 2023 roku. Inaczej uważają wolontariusze, którzy w mediach społecznościowych pokazywali starą kuchnię, gdzie miała być obiecywana salka rehabilitacyjna, której projekt zdobył najwięcej głosów w ubiegłorocznym budżecie partycypacyjnym.

Z kolei w maju informowaliśmy o liście otwartym wolontariuszy, w którym wyrazili zaniepokojenie w związku ze zmianami w procedurach adopcyjnych, przez które mieli zostać pozbawieni wpływu na to, do jakiego domu będą trafiały czworonogi.

Autor:katke

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Pozostałe wiadomości