Najnowsze

Radni zadecydowali: postój w strefie płatnego parkowania będzie droższy

Najnowsze

Autor:
katke/ran
Źródło:
PAP
Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego
Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.plStrefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego

Wyższa opłata za postój samochodów w strefie płatnego parkowania i wydłużony czas jej obowiązywania. Podczas czwartkowej sesji Rada Warszawy zadecydowała też o podniesieniu abonamentu za drugie i kolejne auto w rodzinie - z 30 do 1200 zł rocznie. Zmiany wejdą w życie w styczniu.

Podczas dyskusji radna KO oraz przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Inwestycji Iwona Wujastyk poinformowała, że komisja zaopiniowana projekt uchwały pozytywnie. Radni PiS byli przeciw zmianom. Jeden z radnych klubu Oskar Hejka mówił, że są przeciwko podwyżkom w SPPN.

Postój wydłużony do godziny 20

Po głosowaniu prezydent stolicy napisał na Twitterze, że Rada Warszawy przyjęła właśnie zmiany dotyczące strefy płatnego parkowania. "Zmiany niezbędne, bo w centrum stolicy jest coraz więcej samochodów. A miejsca musi tu starczyć dla wszystkich, którzy tego potrzebują" - ocenił Rafał Trzaskowski.

Zmiany w Strefie Płatnego Parkowania to m.in. wydłużenie czasu obowiązywania postoju w SPPN z obecnych dziesięciu godzin (8-18) do dwunastu godzin (8-20) w dni robocze. Bezpłatne pozostaną trzy dni w roku: 2 maja oraz 24 i 31 grudnia. Urzędnicy tłumaczą, że jest to podyktowane "zmieniającym się trybem życia", "strukturą podróży odbywanych na terenie Warszawy" oraz tym, że czas pracy coraz liczniejszej grupy obywateli obejmuje również godziny po 18.

Drożej od 4 stycznia

Kolejna z przyjętych ze zmian dotyczy podwyższenia stawek opłat za postój w SPPN. Po wprowadzeniu ich w życie pierwsza godzina postoju będzie kosztować 3,9 zł zamiast 3 zł; druga 4,6 zł zamiast 3,60 zł; trzecia 5,5 zł zamiast 4,20 zł. Za czwartą i każdą kolejną godzinę kierowcy zapłacą 3,9 zł.

Jak przekonują urzędnicy, stawki opłat w SPPN nie były zmieniane od 2008 roku, a w tym czasie wskaźnik inflacji przekroczył 20 procent, zaś przeciętne wynagrodzenie wzrosło o ok. 40 procent, dlatego podwyższenie stawek opłat za postój ma m.in. na celu poprawę dostępności miejsc postojowych na obszarze charakteryzującym się ich znacznym deficytem. Zmiany mają obowiązywać od 4 stycznia 2021 roku.

Uchwała zawiera także punkt poświęcony nowym zasadom wydawania abonamentów mieszkańca, uprawniających do postoju w SPPN przez rok.

1200 złotych za każdy kolejny samochód

Urzędnicy przyjęli, że opłata za pierwszy samochód w gospodarstwie domowym pozostanie na niezmienionym poziomie, to jest 30 zł rocznie, natomiast opłatę abonamentową za każdy kolejny samochód w gospodarstwie domowym podniesiono do 1200 zł rocznie. Opłatę będzie można wnosić w dwóch ratach po 600 zł, przy czym drugą będzie należało wnieść na siedem dni przed upływem szóstego miesiąca ważności abonamentu.

Abonament mieszkańca przysługiwał będzie wyłącznie mieszkańcom rozliczającym w Warszawie podatek dochodowy od osób fizycznych, posiadającym samochód osobowy albo inny pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony.

W związku z tym przy wydawaniu abonamentów mieszkańca nie będzie już można przedstawiać odpłatnych umów cywilnoprawnych o charakterze nietrwałym (np. najmu) czy umów użyczenia w formie aktu notarialnego. Jak bowiem przekonują urzędnicy, organ wydający abonament nie ma możliwości skutecznej weryfikacji takich tytułów prawnych do posiadania samochodu, co w rezultacie prowadzi do nadużyć w korzystaniu z prawa do ulgowej opłaty za postój. 

Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego po zmianachOpenStreetMap

Autor:katke/ran

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Urząd Miasta

Pozostałe wiadomości