Programy

Nagroda Poetycka im. Wisławy Szymborskiej – przyznawana po raz trzeci

Programy

Fundacja Wisławy SzymborskiejWisława Szymborska

W 2015 roku, do III edycji Nagrody im. Wisławy Szymborskiej nadesłano 241 tomów poetyckich, czyli o 46 więcej niż w roku ubiegłym.

Kapituła Nagrody spośród tych zgłoszeń wybrała 5 nominowanych:

Roman Honet, „świat był mój” (Biuro Literackie)

Jakobe Mansztajn, „Studium przypadku” (WBPiCAK)

Mirosław Mrozek, „Horyzont zdarzeń” (Fundacja Literatury im. Henryka Berezy)

Jacek Podsiadło, „Przez sen” (Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN)

Maciej Robert, „Księga meldunkowa” (WBPiCAK)

24 października 2015 r. Kapituła ogłosi nazwisko laureata, który otrzyma statuetkę oraz 200 tysięcy złotych. Gala wręczenia Nagrody odbędzie się tego dnia w Krakowie, w Centrum ICE Kraków przy ul. Konopnickiej 17.

Spotkanie z laureatem

25 października zapraszamy Państwa na spotkanie z laureatem, które odbędzie się na Targach Książki.

W III edycji w skład kapituły wchodzą: Anders Bödegard, Maria Delaperrière, Luigi Marinelli, Abel Murcia Soriano, Joanna Orska, Adam Pomorski, Renate Schmidgall, Marian Stala.

Celem Nagrody jest popularyzowanie coraz rzadziej spotykanej sztuki – poezji. Chcemy nie tylko przyciągnąć uwagę czytelników, ale też wydawców, zachęcić ich do drukowania polskich autorów oraz publikowania tłumaczeń poezji obcej, która dość słabo obecna jest na polskim rynku księgarskim. Sprzeciwiając się powierzchownemu uczestnictwu w kulturze i dominacji literatury popularnej, pragniemy dowartościować poezję jako rodzaj sztuki trudnej, lecz ważnej. Nagradzamy twórców, którzy potrafią zachować niezależność, kreują swój własny, wolny od kontekstu polityczno-społecznego świat, operują mistrzowską dykcją.

W 2015 roku Kapituła Nagrody im. Wisławy Szymborskiej nominowała do Nagrody książki wydane w małych, ale uznanych wydawnictwach z Wrocławia, Poznania, Lublina i Szczecina.

Roman Honet otrzymał nominację za swój szósty tom. To jeden z najbardziej znanych poetów średniego pokolenia, redaktor, animator literatury. W latach 1998-2005 redaktor dwumiesięcznika „Studium”, w którym debiutowało wielu znanych poetów i prozaików.

Najmłodszy spośród poetów – Jakobe Mansztajn – ma 33 lata, został nominowany za swoją drugą książkę poetycką. Debiutował tomem Wiedeński high life w 2009 roku. Prowadzi blog Make Life Harder oraz jakobe.art.pl.

W 2015 roku nominowany został także tom debiutancki – po raz pierwszy w historii Nagrody. Mirosław Mrozek opublikował Horyzont zdarzeń w 2014 roku, po tym, jak wygrał konkurs „Czytanie w maszynopisie” organizowany przez Fundację Literatury im. Henryka Berezy.

Jacek Podsiadło, nominowany za tom Przez sen, to najstarszy spośród wybranych przez Kapitułę poetów. Ostatnie dwa lata należą do Podsiadły, który – po latach nieobecności w życiu literackim – wydał dwie świetne książki i otrzymał kilka nominacji do ważnych nagród poetyckich.

Maciej Robert, poeta, krytyk literacki, nominowany do Nagrody Szymborskiej za swój czwarty tom poetycki Księga meldunkowa. Autor bloga krytycznoliterackiego o literaturze Środkowej Europy czytamcentralnie.blogspot.com powiązanego z Nagrodą Literacką „Angelus”.

Statuetka dla laureataFundacja im. Wisławy Szymborskiej

W tym roku Kapituła Nagrody im. Wisławy Szymborskiej nominowała autorów mówiących wyraźnym, odrębnym i wyrobionym już głosem. Nie łączy ich żaden wspólny temat, żadna dykcja poetycka. Wątki religijne pojawiają się i u Romana Honeta, i u Mirosława Mrozka, jednak opracowane są w zupełnie inny sposób. Mrozek pisze o śmierci, podobnie jak Jakobe Mansztajn – traktują jednak ten temat odrębnie. Jacek Podsiadło jest poetą transcendentnym, ale pisze jednak ciągle o rzeczach prostych i codziennych. O życiu codziennym pisze też Maciej Robert, który stosuje inną perspektywę niż Podsiadło – w jego poezji ważniejsza jest nostalgia, wspomnienie przeszłości, dorastanie. Każdy z nich ma swoją obsesję: Honet – rozpad świata, Mansztajn – samobójstwo, Mrozek – chorobę psychiczną, Podsiadło – „czas przeszły, dokonany”, Robert – pracę pamięci.

Autor: Paulina Małochleb - sekretarz Nagrody im. Wisławy Szymborskiej/Tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Fundacja Wisławy Szymborskiej

Pozostałe wiadomości