Polska

Ustawa o Schengen do poprawki

Polska

TVN24Sejm pracował do 2.30

Podczas nocnych obrad Sejm postanowił skierować do ponownych prac w komisji ustawę umożliwiającą Polsce przystąpienie do strefy Schengen już w 2008 r. Dziś będzie za to głosowane zwiększenie ulg podatkowych na dzieci.

Przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych podkreślali, konieczność szybkiego uchwalenia ustawy dotyczącej strefy Schengen. Klub PO zgłosił jednak poprawkę nie wnoszącą istotnych zmian w kształcie projektowanej ustawy. Grzegorz Dolniak z PO stwierdził, że projektodawcy "wykonali kawał dobrej roboty", a prace nad zgłoszoną przez niego poprawką potrwają kilka godzin i nie spowodują poważnych komplikacji w uchwaleniu ustawy.

- Projekt jest dość spóźniony i pisany trochę na kolanie - podkreślił Dolniak. Podobnego zdania był także Stanisław Piosik z SLD, który zaznaczył jednak, że jego klub poprze ustawę. Z kolei Edward Siarka z PiS powiedział, że jedną z fundamentalnych zasad UE jest możliwość "swobodnego przepływu osób". Zdaniem posła szybkie uchwalenie ustawy sprawi, że Polacy staną się pełnosprawnymi obywatelami UE.

Zgodnie z planami UE, kontrole na granicach Polski z Litwą, Czechami, Słowacją i Niemcami mogą być zniesione od stycznia 2008 r. a na lotniskach od marca 2008 r. Po wejściu Polski do systemu Schengen zmienią się zasady przyznawania wiz oraz opłaty za nie. Polska będzie wydawała wizy europejskie, ich cena będzie wspólna dla wszystkich krajów i - zgodnie z obecnymi propozycjami - wyniesie 60 euro. Obecnie cena "wizy Schengen" dla obywateli Rosji, Białorusi i Ukrainy to 35 euro.

Głosowanie nad ustawą ma odbyć się jeszcze podczas tego posiedzenia Sejmu.

Ulgi dla dzieci pod głosowanie

Także podczas tego posiedzenia, już dziś, Sejm ma głosować wniosek o odrzucenie dwóch poselskich projektów ustaw, zwiększających ulgi podatkowe na wychowywanie dzieci. Oba projekty nowelizują ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jeden z projektów, autorstwa posłów PiS, LPR i Samoobrony, wprowadza kwotę odliczenia od podatku na każde dziecko w wysokości 572 zł 54 gr w 2007 r. Zgodnie z drugim projektem, autorstwa posłów Prawicy Rzeczypospolitej i PSL, podatnik będzie mógł odliczyć od podstawy opodatkowania (nie od podatku) kwotę w wysokości 3 tys. 15 zł na każde dziecko.

Autorzy obu projektów chcą, by zwiększone odliczenia obowiązywały od 1 stycznia br. - czyli podatnicy skorzystają z niego już w rozliczeniu za rok 2007. Wniosek o odrzucenie projektów w pierwszym czytaniu zgłosiła Elżbieta Radziszewska z PO. Jej zdaniem, mają one poważne wady, wkrótce może okazać się, że nie ma szans na uchwalenie ich w tej kadencji, a zostały one zgłoszone w rzeczywistości dla potrzeb kampanii wyborczej.

Z Radziszewską polemizowała Renata Rochnowska z Samoobrony, która powiedziała, że projekty te zostały zgłoszone znacznie wcześniej, choć dopiero teraz trafiły do pierwszego czytania. Wiceminister finansów Jacek Dominik powiedział z kolei, że bliższy stanowisku rządu jest projekt PiS - projekt posłów PR, jego zdaniem, budzi wątpliwości.

Sejm przerwał obrady o 2.30 i wznowi je o 9 rano.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24