Polskie drewniane cerkwie na liście UNESCO. Obok Etny i pustyni Namib

Kultura i styl


16 drewnianych cerkwi polskiego i ukraińskiego regionu Karpat zostało wpisanych w piątek na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w czasie posiedzenia komitetu, które odbyło się w piątek. Do niespełna tysiąca takich obiektów na świecie dodano też dzisiaj Etnę, pustynię Namib, rezerwat biosfery El Pinacate i pustynię Altar w Meksyku.

Nowy wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO obejmuje osiem obiektów z terenu Polski:

Pozostałe osiem cerkwi znajduje się po ukraińskiej stronie granicy:

Wspólne polsko-ukraińskie starania

Cerkwie zlokalizowane są w północnej strefie Karpat Zachodnich. Najstarsze pochodzą z końca XV i początku XVI wieku i stanowią wspaniałe przykłady kultury łemkowskiej i bojkowskiej. Cerkiew w Turzańsku wciąż jest użytkowana przez społeczność łemkowską.

Drewniane budownictwo cerkiewne w obszarze polskich i ukraińskich Karpat od drewnianego budownictwa sakralnego pozostałej części Europy wyróżnia różnorodność form i typów, doskonałość ciesielskich rozwiązań konstrukcyjnych oraz odmienność stylistyczna.

- Zagadnienia związane z ochroną dziedzictwa narodowego są bardzo ważnym czynnikiem polityki rozwoju państwa. Dlatego właśnie strona polska i ukraińska od 2009 roku prowadziły starania o to, by drewniane cerkwie znalazły się na prestiżowej liście UNESCO. Efektem tej współpracy jest sukces, jakim jest ich docenienie przez międzynarodową społeczność. Dzięki temu te niezwykle cenne obiekty zyskają dodatkową promocję - powiedział minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski.

Cerkwie dołączyły do 13. innych polskich zabytków

Obecnie, na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO - oprócz wpisanych w piątek drewnianych cerkwi z polskiego regionu Karpat - znajdują się następujące obiekty z terenów Polski: niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz Birkenau, Puszcza Białowieska, Hala Stulecia we Wrocławiu, historyczne centrum Krakowa, historyczne centrum Warszawy, manierystyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy oraz park pielgrzymkowy w Kalwarii Zebrzydowskiej, kościoły drewniane południowej Małopolski: Binarowa, Blizne, Dębno, Sękowa, Haczów, Lipnica Murowana, kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy, Kopalnia Soli w Wieliczce, miasto średniowieczne w Toruniu, Park Mużakowski, stare miasto w Zamościu, zamek krzyżacki w Malborku.

Drewniane cerkwie obok Etny i pustyni Namib

Decyzję o wpisaniu cerkwi na listę podjęto na 37. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, która trwa w Phnom Penh w Kambodży. To pierwszy wpis polskich zabytków na listę UNESCO od siedmiu lat - ostatnio, w 2006 r., wpisano na nią Halę Stulecia we Wrocławiu.

UNESCO wpisała w piątek na listę światowego dziedzictwa również sycylijską Etnę, nazywaną "jednym z najbardziej symbolicznych i najaktywniejszych wulkanów na świecie".

Na liście znalazły się ponadto: pustynia Namib w Namibii na wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego - pierwszy obiekt przyrody w tym kraju, który stał się częścią światowego dziedzictwa oraz rezerwat biosfery El Pinacate i pustynia Altar w Meksyku.

Komitet ds. Światowego Dziedzictwa UNESCO na posiedzeniu w Phnom Penh w Kambodży, trwającym od czwartku, rozpatrzy włączenie 31 obiektów przyrody i kultury na listę światowego dziedzictwa. Obecnie znajdują się na tej liście 962 obiekty ze 157 krajów.

Posiedzenie komitetu potrwa do 27 czerwca. Polska czeka jeszcze na głosowanie nad rozszerzeniem wpisu Kopalni Soli w Wieliczce o kopalnię w Bochni i Zamek Żupny pod wspólną nazwą "Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni". Głosowanie prawdopodobnie odbędzie się w sobotę.

Autor: adso/tr / Źródło: PAP