Marlena Maląg

Marlena Maląg

Domy Opieki Społecznej to nie placówki bez nadzoru i poza kontrolą. Co zatem zawiodło w przypadku DPS-u w Jordanowie? Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w związku ze skandalem w tej placówce zapowiada kontrole w całym kraju. Sylwia Piestrzyńska.