Przygotuj się na:

TOPIEL ZAMKNIĘTA

Stołeczny ratusz poinformował w komunikacie, że od soboty do wtorku na ulicy Topiel na Powiślu będą prowadzone prace ciepłownicze. Znaczny fragment ulicy zostanie wyłączony z ruchu.

TVN Warszawa | Praga Północ

Praga Północ. Rafał Trzaskowski zablokował wybór wiceburmistrza

TVN Warszawa | Praga Północ

Autor:
dg/r
Źródło:
PAP, tvnwarszawa.pl

We wtorek prezydent Warszawy wydał zarządzenie wstrzymujące wybór Jacka Wachowicza na stanowisko wiceburmistrza Pragi Północ. W uzasadnieniu napisano, że uchwała rady dzielnicy naruszyła ustawę o samorządzie gminnym.

"Wstrzymuje się wykonanie uchwały nr XXXV/136/2021 Rady Dzielnicy Praga-Północ z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie wyboru Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ w kadencji 2018-2023" - napisał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w zarządzeniu zamieszczonym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Prezydent wnioskuje do Rady Warszawy o stwierdzenie jej nieważności, "z powodów wskazanych w uzasadnieniu zarządzenia, stanowiącym jego integralną część" - napisano. Za wykonanie zarządzenia, które wchodzi w życie z dniem podpisania, odpowiedzialny jest burmistrz dzielnicy.

Uchwała narusza prawo

Nieważność wyboru wiceburmistrza dzielnicy Praga-Północ stwierdzono po analizie uchwały. "Organ nadzoru uznał, iż narusza ona kryterium zgodności z prawem" - napisano w uzasadnieniu.

Chodzi o to, że w głosowaniu nad wyborem wiceburmistrza wziął udział radny Jacek Wachowicz. W głosowaniu wzięło tym samym udział 21 radnych z ogólnej liczby 23 radnych dzielnicy Praga-Północ. 11 zagłosowało za podjęciem uchwały, a 10 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Jak podkreślono w uzasadnieniu zarządzenia, "burmistrz, zastępca burmistrza i pozostali członkowie zarządu dzielnicy są zatrudniani na podstawie wyboru. Świadczą więc oni pracę w ramach stosunku pracy. Osoby kandydujące na te stanowiska mają zatem oparty na ww. przepisie interes prawny w tym, aby zostać wybranym" - wyjaśniono.

"Wobec powyższego radny, który kandyduje na funkcję Zastępcy Burmistrza Dzielnicy nie może brać udziału w głosowaniu nad swoją kandydaturą, gdyż głosowanie takie dotyczy jego interesu prawnego. Głosując narusza tym samym przepis art. 25a ustawy o samorządzie gminnym" - zaznaczono w uzasadnieniu.

Jacek Wachowicz został wybrany na stanowisko wiceburmistrza Pragi Północ 14 lipca podczas nadzwyczajnej sesji rady dzielnicy. Miał zastąpić zmarłego na początku czerwca Dariusza Wolkego.

Aktywiści skrytykowali wybór Wachowicza

Jak podaje na swoim profilu na Facebooku Urząd Dzielnicy Praga Północ, Wachowicz jest związany z praskim samorządem od 25 lat. W obecnej kadencji był wiceprzewodniczącym rady dzielnicy. Nowy wiceburmistrz jest również prezesem stowarzyszenia Kocham Pragę oraz Towarzystwa Przyjaciół Pragi. Przez kilkanaście lat prowadził Parafialny Klub Sportowy "Praga". Był również pełnomocnikiem ds. młodzieży przy Mazowieckim Związku Piłki Nożnej.

Nominację skrytykowali za to miejscy aktywiści. Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze przypomina, że w poprzedniej kadencji rada dzielnicy wygasiła Wachowiczowi mandat ze względu na złamanie przez niego przepisów ustawy o samorządzie gminnym. Zarzucono mu wtedy prowadzenie działalności komercyjnej w lokalu przy Ząbkowskiej 13, wynajętym od dzielnicy, czego radnemu robić nie wolno. Samorządowiec zaprzeczał, że prowadził działalność.

Z kolei niezależny radny z Pragi Północ Grzegorz Walkiewicz zauważył, że w tej kadencji Wachowicz "zaprezentował się z jak najgorszej strony jako przewodniczący komisji, która miała zająć się rewitalizacją dzielnicy". "Przewodniczący nie zwołał Komisji od 2019 roku. Wcześniej koncentrował się głównie na zapraszaniu deweloperów" - napisał na swoim Facebooku Walkiewicz.

Na tvnwarszawa.pl informowaliśmy o koncepcji stworzenia Traktu Książęcego w ciągu ulic Okrzei, Ząbkowskiej i Kawęczyńskiej:

Praski Trakt Książęcy ma powstać w ciągu ulic Okrzei, Ząbkowskiej i KawęczyńskiejLech Marcinczak/tvnwarszawa.pl

Autor:dg/r

Źródło: PAP, tvnwarszawa.pl