Najnowsze

Nowe stawki za wywóz śmieci. Będzie pomoc dla samotnych mieszkańców w trudnej sytuacji materialnej

Najnowsze

Autor:
mp/r
Źródło:
PAP,
Spór o śmieci w Warszawie
Spór o śmieci w WarszawieTVN24
wideo 2/2
TVN24Spór o śmieci w Warszawie

Rada Warszawy zdecydowała o pomocy dla samotnych mieszkańców w trudnej sytuacji finansowej, których zmiana sposobu naliczania opłat za wywóz śmieci może uderzyć po kieszeni. Wcześniej o przyjęcie mechanizmu chroniącego tzw. mieszkańców wrażliwych apelował wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

"W związku z przyjętymi przez Radę Miasta Stołecznego uchwałami w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Konstanty Radziwiłł, wojewoda mazowiecki zwrócił się do prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o przyjęcie mechanizmu prawnego chroniącego mieszkańców wrażliwych" - poinformowała w środę rzeczniczka Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Ewa Filipowicz.

Jak zaznaczyła, do wojewody wpływają "liczne wystąpienia mieszkańców Warszawy, a także spółdzielni mieszkaniowych, odnoszące się do nowych zasad ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami" w stolicy.

"Wojewoda Mazowiecki mając na uwadze potencjalny wzrost wysokości opłat, w szczególności wobec osób najuboższych lub samotnie gospodarujących, dla których opłata zgodnie z nowymi zasadami zależna będzie jedynie od powierzchni użytkowej zajmowanego przez nich lokalu, zwrócił się do Prezydenta, czy planowane jest przekazanie pod obrady Rady Warszawy projektu aktu przygotowanego w oparciu o art. 6k ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach" - poinformowała Filipowicz.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO >>>

Wojewoda: wybór metody i wysokość opłaty są ustalane przez samorząd

Przepis ten, jak wyjaśniła, dotyczy zwolnienia w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń z pomocy społecznej, lub rodziny wielodzietne. "W ubiegłym roku Wojewoda również zwrócił się z tym samym pytaniem do Prezydenta Warszawy, nie uzyskując odpowiedzi" - zaznaczyła rzeczniczka.

Jak przypomniała, do wojewody wpłynęło też pismo podpisane przez przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych w Warszawie z prośbą o stwierdzenie nieważności tzw. uchwały śmieciowej. "Z uwagi na zakres spraw uregulowanych w uchwałach, nadzór nad nimi sprawowany jest przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Dlatego wojewoda zwrócił się również z prośbą do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedstawienie stanowiska w sprawie powyższych uchwał" - poinformowała rzeczniczka MUW.

Jednocześnie podkreśliła, że rozpowszechniane przez miasto "informacje sugerujące, że podnoszenie wysokości opłat wynika z 'nowych' przepisów ustawowych" nie mają podstaw faktycznych. "Wybór metody ustalania opłaty oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są ustalane przez samorząd" - napisała.

Nowe stawki za odbiór odpadów mają wejść w życie 1 styczniaTVN24

Pomoc osłonowa dla zamieszkujących samotnie mieszkańców w trudnej sytuacji materialnej

Tymczasem jak poinformowała w czwartek po południu rzeczniczka ratusza Monika Beuth-Lutyk, rada miasta zdecydowała właśnie o uruchomieniu pomocy osłonowej dla samotnych mieszkańców w trudnej sytuacji finansowej. O zasiłek będzie można ubiegać się od stycznia 2022 roku.

- Pomoc osłonowa skierowana będzie do warszawiaków w trudnej sytuacji materialnej, dla których nowy system opłat za odbiór odpadów może być dużym obciążeniem. O wsparcie będą mogły ubiegać się osoby, które prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe, a ich dochód nie przekracza 1940 złotych netto miesięcznie - wyjaśniła rzeczniczka.

Jak doprecyzowała, pomoc dla samotnie gospodarujących mieszkańców stolicy będzie wynosić minimum 50 procent ponoszonych miesięcznych kosztów opłat za odpady komunalne. - Finalna wysokość wsparcia zostanie ustalona przez pracownika socjalnego po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania oraz ustaleniu sytuacji osobistej, rodzinnej i dochodowej - dodała.

Jak ubiegać się o wsparcie z pomocy osłonowej?

- W celu otrzymania pomocy trzeba będzie zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w dzielnicy zamieszkania. Wsparcie będzie udzielane w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżących utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego. W przypadku samotnych osób mieszkających w budynkach wielorodzinnych, przyznana kwota może być przekazywana bezpośrednio na konto administratora budynku na poczet opłat czynszowych – z uwagi na to, że opłata za odpady wliczana jest do czynszu. W przypadku osób samotnych z budynków jednorodzinnych, pomoc trafi bezpośrednio do mieszkańca i to on będzie odpowiedzialny za samodzielne regulowanie należności związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego - podała Beuth-Lutyk.

Dla gospodarstw wieloosobowych kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania świadczeń z pomocy społecznej będzie wynosiło 600 złotych netto miesięcznie na osobę w rodzinie. - Mieszkańcy ci nie będą objęci pomocą osłonową, jednak nadal mogą ubiegać się o wsparcie finansowe, jeżeli znajdują się w trudnej sytuacji życiowej - zaznaczyła przedstawicielka ratusza.

Nowe zasady. Pięć stawek za wywóz śmieci

Uchwałę w sprawie opłat za odbiór śmieci Rada Warszawy przyjęła 18 listopada. Określono w niej pięć stawek opłat za wywóz odpadów. Dla mieszkań o powierzchni do 30 metrów kwadratowych opłata będzie wynosić 52 złotych; od 30,01 do 40 mkw. – 77 zł; od 40,01 do 60 mkw. – 88 zł; od 60,01 do 80 mkw. – 94 zł, a dla gospodarstw powyżej 80 mkw. – 99 zł.

Warszawiacy mieszkający w domu jednorodzinnym zapłacą ryczałtową stawkę w wysokości 107 złotych. Właściciele kompostujący bioodpady zapłacą dziewięć złotych mniej. Za domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe warszawiacy zapłacą zryczałtowaną stawkę w wysokości 181,90 zł za rok. Właściciel nieruchomości, który nie selekcjonuje śmieci, zapłaci dwukrotność opłaty.

Obecne przepisy wiążą opłaty za śmieci ze zużyciem wody. Przedtem obowiązywała opłata ryczałtowa, a jeszcze wcześniej - opłata uzależniona od liczby osób w gospodarstwie domowym. Stawka uzależniona od metrażu ma zacząć obowiązywać 1 stycznia.

Autor:mp/r

Źródło: PAP,

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Pozostałe wiadomości