Alert RCB

Alert RCB

Groźna pogoda nad Polską

Straty już liczone są w milionach. Alerty RCB ogłoszono dla pięciu województw. Za nami zalania, burze i gradobicia. Niebezpieczna sytuacja była w Gnieźnie - podtopione były ulice i auta, zwołano sztab kryzysowy. Ewa Wagner.