Jerzy Szwed

Programy

Jerzy Szwed

Jerzy Szwed - fizyk, profesor i nauczyciel akademicki, od 2009 do 2010 wiceminister nauki. Ukończył w 1973 studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1976 uzyskał stopień naukowy doktora, habilitował się w 1982. W 1992 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk fizycznych. Specjalizuje się w fizyce teoretycznej. Zawodowo związany z Uniwersytetem Jagiellońskim. Był dyrektorem Instytutu Informatyki UJ. W latach 2002–2003 pełnił funkcję dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, a od 2005 był dziekanem Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Wykładał na uczelniach zagranicznych (jako profesor wizytujący), przez kilka lat przebywał na stażach naukowych m.in. we Francji i Niemczech. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji i artykułów naukowych.