"Proces przenoszenia mnie był dotknięty zasadniczymi wadami prawnymi"

TVN24

Żurek: przeniesienie zostało wykonane z naruszeniem prawa (wideo z dn. 05.10)tvn24
wideo 2/6

"Oświadczenie osoby pełniącej obowiązki Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, wskazujące, że nie wykonuję swoich obowiązków sędziego, nie jest prawdziwe" - napisał w oświadczeniu sędzia Waldemar Żurek. Odniósł się w ten sposób do rozpoczętego wobec niego postępowania wyjaśniającego. Sędzia został skierowany do orzekania w innym wydziale sądu. "Proces przenoszenia mnie był dotknięty zasadniczymi wadami prawnymi" - wskazał.

W ubiegły piątek pełniąca obowiązki prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie Dagmara Pawełczyk–Woicka poinformowała, że skierowała do rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym wniosek o wszczęcie czynności wyjaśniających wobec sędziego Żurka.

- Powodem mojej decyzji jest to, że sędzia Waldemar Żurek od 1 września bieżącego roku nie podejmuje żadnych czynności procesowych w sprawach mu przydzielonych w I Wydziale Cywilnym naszego sądu - powiedziała wtedy dziennikarzom.

Dodała, że sędzia konsekwentnie neguje jej decyzję o przeniesieniu go z II Wydziału Cywilnego do I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego. - Decyzja, w którym wydziale orzeka sędzia, należy do prezesa sądu i zawsze do niego należała, gdyż inaczej powstałby chaos organizacyjny w sądzie – stwierdziła wówczas Pawełczyk–Woicka.

"Proces przenoszenia mnie był dotknięty zasadniczymi wadami prawnymi"

"Oświadczenie osoby pełniącej obowiązki prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, wskazujące, że nie wykonuję swoich obowiązków sędziego nie jest prawdziwe" - napisał w poniedziałek w odpowiedzi na te zarzuty sędzia Waldemar Żurek.

PEŁNA TREŚĆ OŚWIADCZENIA SĘDZIEGO WALDEMARA ŻURKA

W piśmie poinformował, że w sprawie przeniesienia go do innego wydziału złożył odwołanie do Krajowej Rady Sądownictwa. "Proces przenoszenia mnie był dotknięty zasadniczymi wadami prawnymi: nie uzyskano wymaganej prawem decyzji kolegium Sądu oraz nie dokonano analizy, mającej wpływ na decyzję z uwagi na staż orzeczniczy osoby przenoszonej. Tego wymaga ustawa. Przenosi się osoby o najkrótszym stażu, a mój jest najdłuższy" - podkreślił sędzia Żurek.

Przywołał art. 22a ustawy o ustroju sądów powszechnych, który mówi, że "do czasu podjęcia stosownej uchwały sędzia wykonuje swoje dotychczasowe obowiązki". "Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem takiej uchwały. W dniu dzisiejszym wystąpiłem o jej doręczenie, jeśli została podjęta" - poinformował.

Waldemar Żurek kandyduje do Sądu Najwyższego
tvn24

"Każdego dnia jestem w pracy i podejmuję szereg czynności orzeczniczych"

Jak wyjaśnił, nadal rozpoznaje sprawy w dotychczasowym Wydziale II Cywilnym-Odwoławczym Sądu Okręgowego w Krakowie.

"Z uwagi na trwanie procesu odwoławczego nie mogłem nawet wystąpić o zwolnienie z rozpoznawania tych spraw, czego zapewne i tak bym nie uczynił dla dobra stron procesu. Jednocześnie, by moje orzeczenia nie były kwestionowane, z uwagi na trwanie procesu odwoławczego, nie mogę podejmować czynności decyzyjnych w Wydziale I Cywilnym, do którego chce się mnie, z naruszeniem prawa, przenieść. Byłoby to sprzeczne z zapisem ustawy, że mam wykonywać dotychczasowe obowiązki w dotychczasowym wydziale" - wyjaśnił.

"Każdego dnia jestem w pracy i podejmuję szereg czynności orzeczniczych" - podkreślił sędzia Żurek. Jak podał we wrześniu 2018 r. uczestniczył w ośmiu dniach rozpraw, ośmiu dniach posiedzeń poprzedzających rozprawy oraz w wydaniu orzeczeń w 70 sprawach. "Brałem także udział dwa razy w obowiązkowym Kolegium Sądu w dniach 10 i 24 września" - poinformował. Dodał, że "czasem Kolegia są tak czasochłonne, że pochłaniają prawie cały dzień pracy; do tego dochodziły normalne czynności sędziowskie jak uzasadnienia, czytanie akt, wydawanie zarządzeń".

Sędzia poinformował, że w październiku do tej pory uczestniczył w jednej rozprawie, dwóch posiedzeniach, w wydaniu 16 orzeczeń oraz w jednym obowiązkowym Kolegium Sądu 8 października.

Żurek napisał w oświadczeniu, że "w trosce o prawa stron do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie, w każdej wolnej chwili zapoznaje się z obszernymi aktami Wydziału I Cywilnego i przygotowuje projekty zarządzeń czy niezbędnych orzeczeń, nie mając jednocześnie obecnie legitymacji do ich podpisywania".

Łącznie, nie licząc tzw akt związkowych, zapoznał się z 33 tomami i ponad 5 tysiącami stron dokumentów.

"W szeregu tych akt stwierdziłem, że są to akta po sędzi, która w końcu ubiegłego roku poważnie się rozchorowała. Niestety na początku tego roku nie rozlosowano ich na wszystkich sędziów, jak uzyskałem informację, po osobistej decyzji osoby pełniącej obowiązki Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie" - napisał sędzia Żurek.

"Niezwykle poważnie podchodzę do swoich obowiązków"

Sędzia dodał, że we wrześniu nie miał asystenta w Wydziale I Cywilnym, a także sekretarza sądowego, który dopiero ma zostać zatrudniony.

"I tak np. w dniu dzisiejszym miałem obowiązkowe posiedzenie przed jutrzejszą wokandą, obowiązkowe posiedzenie Kolegium Sądu Okręgowego. A mimo to w ubiegły piątek, gdy byłem na urlopie, wyznaczono mi na dzisiaj, rozprawę w trybie wyborczym w wydziale, w którym zgodnie z prawem nadal nie mogę orzekać. Kiedy zatem miałbym rozpoznać tę sprawę, która wymaga rozpoznania praktycznie w 24 godziny?" - napisał sędzia Żurek.

"W przestrzeni publicznej, w związku z moim kandydowaniem do Sądu Najwyższego, pojawiły się też wybiórcze i zmanipulowane informacje jakobym zdecydowanie mniej pracował od moich koleżanek i kolegów" - napisał sędzia Żurek. Jak zauważył, niektóre media podawały liczbę zakończonych spraw za lata, w których był członkiem "legalnie wybranej Krajowej Rady Sądownictwa", jednocześnie jej rzecznikiem oraz rzecznikiem prasowym Sądu Okręgowego w Krakowie.

"Pomimo to, że osoby sprawujące takie mocno absorbujące funkcje mają ustawowo ograniczone pensa orzecznicze, ja stosunkowo dużo orzekałem. Ale w tych publikacjach nie wskazano na te moje dodatkowe funkcje i ogrom dodatkowej pracy" - wskazał Żurek. "Niezwykle poważnie podchodzę do swoich obowiązków dlatego nie mogę zaakceptować treści, które publicznie pomawiają moją osobę. Z przykrością stwierdzam, że takie wypowiedzi mogą łączyć się ze zgłoszeniem mojej kandydatury do Sądu Najwyższego" - dodał.

Autor: tmw/adso / Źródło: PAP