Polska

Przeczytaj ustawę kompetencyjną

Polska


Dokładny tekst projektu ustawy kompetencyjnej jest już znany. Powstał w wyniku sporów o kompetencje prezydenta i premiera, jeśli chodzi o reprezentowanie Polski za granicą. Przeczytaj projekt i sprawdź, kto za co będzie odpowiadał.

Ustawa kompetencyjna zakłada m.in., że to rząd ustala stanowisko Polski w sprawach związanych z członkostwem w UE, m.in. w sferze unii gospodarczej i pieniężnej. Ponadto rząd, na wniosek premiera, "udziela organowi państwa upoważnienia do udziału w posiedzeniu instytucji UE". Jest to pokłosie słynnych "sporów o krzesła", które toczyli Donald Tusk i Lech Kaczyński przy okazji szczytów Unii Europejskiej i NATO.

- Ustawa kompetencyjna ma ograniczyć pokusy różnego - czasami niebezpiecznego dla polityki państwa polskiego - interpretowania konstytucji – uzasadnia marszałek Sejmu Bronisław Komorowski.

Prezydent Lech Kaczyński w ostrych słowach skrytykował pomysł PO. Stwierdził, że jeśli Trybunał Konstytucyjny uzna, że jest ona zgodna z konstytucją, to tak jakby konstytucja nie obowiązywała. PiS przygotował własny projekt ustawy kompetencyjnej.

PRZECZYTAJ PEŁNY TEKST PROJEKTU USTAWY.

Źródło: tvn24.pl

Pozostałe wiadomości