Nagroda Literacka Nike 2017

Nagroda Literacka Nike 2017

Montażystka filmów dokumentalnych i fotografka, absolwentka PWSFTviT w Łodzi. Ukończyła kurs reżyserii filmów dokumentalnych w Szkole Andrzeja Wajdy. Jest autorką wielokrotnie nagradzanych filmów dokumentalnych "Stiepan" i "Gdzie jest Sonia?". Nominowana do Nagrody Literackiej Nike 2017 powieść "Serce" jest literackim debiutem Franczak.

Poetka, autorka sześciu książek poetyckich. Debiutowała w 1972 roku na łamach "Odry". Później publikowała w prestiżowych tytułach literackich, między innymi w takich jak: Arkusz, Arkadia, Fraza, Nowa Okolica Poetów, Magazyn Literacki, Odra, Opcje, RED, Topos, Twórczość, Zeszyty Literackie, Życie Literackie. Na podstawie jej twórczości powstały słuchowiska radiowe. Poezja Jakubowskiej-Fijałkowskiej przetłumaczona została na język angielski, czeski, niemiecki, rosyjski i słowacki.

Dziennikarz prasowy, publicysta, autor kilku publikacji książkowych. Jeszcze w latach PRL-u zajmował się dystrybucją pism drugiego obiegu, redagował prasę podziemną. Od 1991 roku związany był z "Gazetą Wyborczą". Później pisał kolejno dla "Przekroju", "Polityki", "Newsweeka" i "Wprost".

Pisarz, publicysta, ukrainista i kulturoznawca. Łubieński publikował m.in. w "Lampie", "Nowych Książkach", "Bluszczu" i w "Rzeczpospolitej". Jest ornitologiem-amatorem. Współautor cyklu filmów pt. "Warszawski Tygiel Kulturalny", opowiadających o życiu imigrantów w Warszawie. Filmy otrzymały nagrodę S3KTOR 2011 za najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową w kategorii "Projekty interdyscyplinarne".

Poeta, prozaik, tłumacz, dziennikarz, felietonista. W latach 80. sympatyzował z pacyfistycznym i ekologicznym ruchem "Wolność i Pokój". Jest laureatem nagród literackich: Brulionu Poetyckiego (1992), nagrody im. Georga Trakla (1994), Nagrody Kościelskich (1998), Nagrody Miłosza (2000), Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej "Silesius" (2015, 2017) oraz Nagrody im. Wisławy Szymborskiej (wspólnie z Romanem Honetem, 2015). Pięciokrotnie nominowany do Nagrody Nike, a za debiut prozatorski do Nagrody Gdynia. Jego poezje tłumaczono na większość języków europejskich.

Antropolog kultury, doktor nauk humanistycznych, pisarka i wydawczyni książek. Naukowo zajmuje się głównie problemami współczesnej kultury audiowizualnej i formami współczesnej wyobraźni religijnej. Prywatnie - żona Andrzeja Stasiuka, z którym od 20 lat prowadzi założone przez siebie wydawnictwo Czarne. Jest prezesem Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Krzywa zajmującego się dziećmi z byłych PGR-ów w Beskidzie Niskim.

Pisarz, tłumacz i historyk filozofii. Jego teksty ukazywały się w "Przeglądzie Filozoficznym", "Przeglądzie Filozoficzno-Literackim" i "Toposie". Jego książka "Projekt handlu kabardyńskimi końmi" wyróżniona została Nagrodą Literacką Gdynia 2007 w kategorii eseistyka. "Podróże do Armenii i innych krajów z uwzględnieniem najbardziej interesujących obserwacji przyrodniczych" również miała szanse na Nagrodę Literacką Gdynia w 2013 roku. "Las nie uprzedza", jego prozatorski debiut, poza nominacją do Nagrody Literackiej Nike otrzymał także nominację do gdyńskiej nagrody.

Dziennikarka, reporterka i pisarka. W okresie PRL-u była działaczką opozycyjną od 1968 roku. Ukończyła polonistykę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 1976 roku. Od tego samego roku związana była z Komitetem Obrony Robotników. Zajmowała się dystrybucją niezależnej prasy, była też autorką tekstów do biuletynu KOR-u. W związku z udziałem w pierwszej głodówce członków komitetu w kościele św. Marcina, została objęta zakazem pracy w szkolnictwie. Od strajku w Stoczni Gdańskiej w 1980 roku, w którym brała udział, współtworzyła Agencję Prasową Solidarności AS. Od 1989 roku związana z "Gazetą Wyborczą". W dorobku ma kilka książek napisanych wspólnie z Anną Bikont. Jej działalność doceniona została odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1999 roku) oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, którym odznaczona została przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Historyk literatury i kultury polskiej, kulturoznawca, dyrektor Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się historią literatury i kultury polskiej XX wieku oraz antropologią słowa w kulturze. Autor kilkunastu prac naukowych. Brał udział w licznych grantach zespołowych realizowanych w Instytucie Kultury Polskiej UW. Współpracuje z École des Hautes Études en Sciences Sociales oraz z Paris IV-Sorbonne.

Krytyk filmowy i literacki, historyk literatury i filmu, profesor doktor habilitowany nauk humanistycznych, wykładowca w Akademii Teatralnej. Pracownik naukowy Instytutu Badań Literackich PAN. Wieloletni przewodniczący Sekcji Piśmiennictwa Filmowego przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich, autor telewizyjnej Akademii Polskiego Filmu. Wykładowca Akademii Polskiego Filmu. Członek Zarządu Polskiej Sekcji PEN-Clubu.

Krytyk i historyk literatury, eseista, publicysta. Jest profesorem Instytutu Badań Literackich PAN oraz Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie studiów był stypendystą wielu międzynarodowych programów. Był członkiem redakcji "Res Publiki", do 2007 roku zastępcą redaktora naczelnego "Res Publiki Nowej". Swoje szkice, eseje i recenzje literackie publikował m.in. w "Tekstach", "Tekstach Drugich", "Gazecie Wyborczej", "Tygodniku Powszechnym", "Polityce". Jest uznawany za ważniejszego z badaczy twórczości Czesława Miłosza. Na koncie ma Nagrodę im. Kościelskich, Nagrodę Literacką Gdynia, Nagrodę im. Kazimierza Wyki.

Polski dziennikarz, krytyk literacki i publicysta. Początkowo współpracował z miesięcznikiem "Znak". Od 1990 roku związany jest z "Tygodnikiem Powszechnym". Jako dziennikarz i publicysta tworzy recenzje książek (w rubryce "Wśród książek" - pod pseudonimem "Lektor") oraz redaguje dodatek "Książki w Tygodniku". Autor kilkuset wywiadów z pisarzami, tekstów krytycznoliterackich i recenzji, poświęconych polskiej i światowej literaturze. Edytor lub współautor książek Stanisława Lema i Andrzeja Wajdy. Zajmuje się życiem i twórczością Jerzego Turowicza.

Historyk teatru współczesnego, eseistka, tłumaczka i redaktorka. Jest również adiunktem w Zakładzie Historii i Teorii Teatru Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Ukończyła anglistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Wśród tłumaczonych przez Krakowską autorów znajdują się: Ariel Dorfman, Richard Schechner, Susan Sontag. Jest wiceredaktorem naczelnym miesięcznika "Dialog", stale współpracuje z portalem Dwutygodnik. W 2012 roku jej monografia "Mikołajska. Teatr i PRL" nominowana została do Nagrody Literackiej Nike.

Poeta i publicysta. W 1972 roku został skazany na karę półtorarocznego więzienia w zawieszeniu na trzy lata za kolportaż opozycyjnych ulotek. Współpracował z redakcjami publikującymi w drugim obiegu. Brał udział w strajku Stoczni Gdańskiej, po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany. Przez całe lata 90. związany z tytułami codziennymi. W latach 2007-2017 był rzecznikiem prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. W dorobku ma około 20 książek. W 1983 roku otrzymał Nagrodę im. Kościelskich. Odznaczony został Srebrnym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Krytyczka i kuratorka sztuki, autorka tomów z zakresu filozofii sztuki. Z wykształcenia polonistka. Założycielka kilku niekomercyjnych galerii prezentujących sztukę najnowszą: Galerii PI – pierwszej prywatnej galerii w komunistycznej Polsce, opartej na prywatnych zbiorach Potockiej (1972-1980), Galerii Pawilon (1974-79), Galerii Foto-Wideo (1979-1981), Galerii Potocka (od 1986). W latach 2002-2010 kierowała Bunkrem Sztuki w Krakowie. Od 2010 roku dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie.

Reżyserka, artystka plastyk, scenografka. Absolwentka Wydziału Malarstwa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 2008 roku doktor sztuki filmowej. Autorka kilkudziesięciu filmów dokumentalnych oraz sztuk teatru telewizji. Laureatka Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej. W 2013 r. za wybitne zasługi w badaniu, dokumentowaniu i upamiętnianiu historii Marca '68, została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.