Pieniądze

Pieniądze

Pożyczki społecznościowe to umowy pożyczki zawierane pomiędzy osobami fizycznymi z pominięciem banków czy instytucji pozabankowych, za pośrednictwem specjalnych serwisów internetowych. Co istotne, serwisy te nie są stronami umowy. Podstawą prawną udzielania pożyczki społecznościowej jest Kodeks cywilny.

Zasady nabycia odprawy pośmiertnej są uregulowane art. 93 Kodeksu pracy i muszą być znane nie tylko pracodawcom, ale i pracownikom. Zapisy tego artykułu wyjaśniają, ile wynosi odprawa pośmiertna oraz w jakich okolicznościach jest przyznawana. Treść art. 93 k.p. powinna interesować również bliskich osoby pracującej, gdyż można z niego dowiedzieć się, komu przysługuje odprawa pośmiertna.

Zakłady bukmacherskie to bardzo popularna w Polsce rozrywka, której celem jest obstawienie wyniku rozgrywek sportowych, czego rezultatem ma być zdobycie nagrody. Polskie prawo definiuje zakłady bukmacherskie jako odmianę gry o podłożu hazardowym, dlatego by prowadzące je firmy mogły działać legalnie, muszą otrzymać specjalne zezwolenie od Ministra Finansów. Kwestię legalności zakładów bukmacherskich reguluje ustawa o grach hazardowych z 19 listopada 2009 r.