Pieniądze

Pieniądze

Podatek od deszczu to rodzaj opłaty, która obowiązuje w polskim porządku prawnym od 2018 roku na mocy ustawy – Prawo wodne. Dotyczy ona nieruchomości o określonej wielkości, przy jednoczesnym procentowo zdefiniowanym wyłączeniu powierzchni biologicznie czynnej. Trwają prace nad ustawą, która w istotny sposób ma zwiększyć liczbę nieruchomości objętych podatkiem od deszczówki, jak i jego wysokość.

Spadki i darowizny otrzymywane od najbliższej rodziny podlegają całkowitemu zwolnieniu od podatku. Jednak jeżeli są one o większej wartości, pojawia się obowiązek złożenia formularza SD-Z2. Czym jest ten dokument i kiedy trzeba go składać? Czym grozi niezłożenie SD-Z2 w terminie?

Korekta PIT to skorygowanie uprzednio złożonej deklaracji podatkowej. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej podatnicy mają prawo do korekty zeznania podatkowego, co następuje przez złożenie deklaracji korygującej. Termin na złożenie korekty PIT jest tożsamy z terminem przedawnienia zobowiązań podatkowych.