Pieniądze

Pieniądze

Wszystkich wykonujących pracę zarobkową dotyczą koszty uzyskania przychodu. W niektórych przypadkach są one zryczałtowane, w innych właściwe rozliczenie tego typu kosztów będzie miało zasadniczy wpływ na wysokość należnego podatku do zapłacenia. Czym są koszty uzyskania przychodu w przypadku osób fizycznych, a czym w przypadku osób prawnych? Co nie może być kosztem uzyskania przychodu?

Przedawnienie długu jest sytuacją mającą chronić dłużników i ograniczać nadużycia. Różne zobowiązania mają jednak różne terminy przedawnienia, wiele zdarzeń powoduje również przerwanie biegu przedawnienia. Czym jest przedawnienie długu i jakich sytuacji dotyczy? Czy przedawnienie oznacza likwidację długu?

Obok spółek osobowych polskie prawo przewiduje spółki kapitałowe, w których centralne miejsce zajmuje zgromadzony kapitał. Czym ponadto wyróżniają się spółki kapitałowe i jak wygląda ich funkcjonowanie? Na czym polega funkcjonujący od 1 lipca 2021 roku nowy rodzaj spółki kapitałowej - prosta spółka akcyjna?

Podatek progresywny, nazywany również skalą podatkową, jest jedną z metod obliczania wysokości podatku dochodowego. Zgodnie z nim im większy osiąga się dochód, tym większą jego część trzeba przeznaczyć na podatek. Jak działa podatek progresywny i jak można go zmniejszyć? Czy można samemu wybrać metodę rozliczania się z podatku dochodowego?

Aktywa posiadane przez przedsiębiorstwo wskazują nie tylko na jego wartość, ale pozwalają również na ocenę jego kondycji finansowej. Szczególne znaczenie mają w tym przypadku aktywa obrotowe. Co wchodzi w skład aktywów obrotowych, a co nie? Czym aktywa obrotowe różnią się od kapitału obrotowego?

Użytkowanie wieczyste jest specyficznym prawem rzeczowym, które na dodatek w ostatnich latach wiele osób mogło przekształcać w prawo własności. Czym różnią się od siebie te dwa prawa i na czym polega użytkowanie wieczyste? Jak wygląda przekształcanie użytkowania wieczystego we własność i jakie są związane z tym opłaty?