Pieniądze

Pieniądze

Polski Ład, którego część założeń wejdzie w życie w styczniu 2022 roku, zakłada m.in. duże zmiany w zasadach wyliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Zmiany dotkną zarówno podatników rozliczających się w oparciu o zasady ogólne, jak i podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany oraz kartę podatkową.