TVN Warszawa | Ulice

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej. Ruszył przetarg na dokumentację dla pierwszego fragmentu

TVN Warszawa | Ulice

Autor:
mp/r
Źródło:
tvnwarszawa.pl
CPK jako integrator infrastruktury
CPK jako integrator infrastruktury TVN24
wideo 2/4
Porozumienie CPK i GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla nowej obwodnicy Warszawy. Wykonawca ma za zadanie przygotować dokumentację zawierającą wariantowy przebieg dwóch odcinków Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej.

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej, na którą składają się autostrada A50 od południa oraz droga ekspresowa S50 od północy, wschodu i zachodu, ma być połączona z planowanym przez rząd Prawa i Sprawiedliwości Centralnym Portem Komunikacyjnym w Baranowie. Warszawski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował właśnie o przetargu na dokumentację dla pierwszego fragmentu. Zadaniem wykonawcy jest przygotowanie dokumentacji zawierającej wariantowy przebieg dwóch odcinków obwodnicy pomiędzy planowanym połączeniem OAW z drogą ekspresową S10 w okolicy Naruszewa pod Płońskiem oraz z S7 na południe od Warszawy. Będzie to więc zachodnia część nowego ringu wokół Warszawy.

"Drugim wymaganiem przetargu, dla każdego z zadań, jest przygotowanie materiałów i wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). GDDKiA złoży je we właściwym organie celem przeprowadzenia postępowania administracyjnego, które zakończy się wydaniem decyzji środowiskowej" - przekazali drogowcy.

Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Firmy mogą się do 26 stycznia 2022 roku. Jeśli nie będzie odwołań, to GDDKiA planuje popisać umowy z wykonawcą w maju 2022 r.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO >>>

Warianty nowej obwodnicy WarszawyCPK / Google Maps / tvn24.pl

Warianty korytarza

W lutym ubiegłego roku spółka CPK przedstawiła naniesione na mapę cztery warianty przebiegu trasy OAW. Z ich pobieżnej analizy wynikało, że nowa droga, w zależności od wariantu, przecinałaby nie tylko wsie, ale i chronione parki krajobrazowe, bagna czy torfowiska. To wywołało wiele kontrowersji i protestów mieszkańców mazowieckich gmin. Tak jak we wsi Glinki w gminie Karczew, gdzie zawiązał się komitet protestacyjny. Wtedy Marcin Horała, wiceminister i pełnomocnik rządu do spraw CPK uspokajał, że zaprezentowane przebiegi korytarzy to element "przedwstępnych konsultacji". Wysoki poziom ogólności wyjaśnień ze strony przedstawicieli rządu zamiast niwelować obawy, raczej je eskalował.

Początek 2021 roku przyniósł kolejne decyzje w sprawie OAW. Pod koniec stycznia przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odbyli serię spotkań z władzami samorządowymi w celu przedstawienia "najkorzystniejszych korytarzy". W przypadku drogi S50 GDDKiA pokazała wariant o długości około 165 kilometrów. Na trasie ma znaleźć się 15 węzłów drogowych. Drogowcy nie podali konkretnych ich lokalizacji. Zastrzegli, że "docelowe lokalizacje węzłów oraz ich liczba, w wyniku toczących się prac przygotowawczych, mogą ulec zmianie".

"Warianty OAW to jedynie osie korytarzy wskazane podczas opracowania Studium korytarzowego. Korytarze dla danego wariantu mają po około pięciu kilometrów szerokości, z dodatkowymi poszerzeniami w miejscach wymagających szerszych analiz. Docelowo pod przyszłą budowę drogi na odcinku szlakowym potrzebny będzie pas o szerokości ok. 100 m. Nieco więcej w miejscach węzłów i MOP" - wyjaśniła dyrekcja w ostatnim komunikacie.

Zaznaczyła, że wykonawca studium, na które właśnie ogłoszono przetarg, przeanalizuje obszar wskazany na mapie. Zaproponuje w nim możliwe warianty przebiegu drogi. "Ustalenie docelowego przebiegu inwestycji nastąpi w procedurze wydania DŚU przez właściwego miejscowo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Rozwiązanie, dla którego zostanie wydana DŚU, na kolejnym etapie prac projektowych będzie podlegało uszczegółowieniom" - doprecyzowała GDDKiA. I dodała, że dalsze prace będzie można prowadzić po pozyskaniu na nie środków finansowych.

GDDKiA przedstawiła najkorzystniejszy wariant korytarza drogowego obwodnicyGDDKiA/Google Maps/tvn24.pl

Drogi S50 i A50

Droga S50, czyli odcinek od S10 do drogi krajowej numer 92, to inwestycja zlokalizowana w powiatach płońskim, płockim i sochaczewskim. Obejmuje obszar gmin Naruszewo, Wyszogród, Młodzieszyn, Rybno i Sochaczew, z możliwością lokalizacji również na obszarach sąsiednich gmin.

"Początek odcinka założono na połączeniu z planowaną drogą ekspresową S10, wstępnie w rejonie miejscowości Nacpolsk, w powiązaniu z sąsiednim zadaniem w ciągu dróg ekspresowych S10 i S50. Koniec odcinka założono na przecięciu z drogą krajową nr 92 po południowo-zachodniej stronie Sochaczewa, wraz z węzłem z drogą krajową nr 92 i w powiązaniu z sąsiednim zadaniem w ciągu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej" - wyjaśnili drogowcy.

Z kolei S50/A50 (odcinek od DK92 doS7) to inwestycja zlokalizowana na obszarze powiatów sochaczewskiego, żyrardowskiego, grodziskiego, grójeckiego i piaseczyńskiego. Obejmuje obszar gmin Sochaczew, miasto Sochaczew, Nowa Sucha, Teresin, Wiskitki, Jaktorów, Puszcza Mariańska, Radziejowice, Mszczonów, Żabia Wola, Pniewy, Tarczyn oraz Grójec, z możliwością lokalizacji również na obszarach sąsiednich gmin.

"Początek odcinka założono na przecięciu z drogą krajową nr 92 po południowo-zachodniej stronie Sochaczewa, w powiązaniu z sąsiednim zadaniem w ciągu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Koniec odcinka założono na połączeniu z drogą ekspresową S7, wstępnie na odcinku Złotokłos - Grójec, w powiązaniu z sąsiednim zadaniem w ciągu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej" - podali drogowcy.

Szacowany koszt drogi S50 GDDKiA określiła na kwotę 10,9 miliarda złotych, autostrady A50 – na 7,5 miliarda złotych.

Autor:mp/r

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: GDDKiA

Pozostałe wiadomości