Przygotuj się na:

ZWĘŻONY MOST ŚWIĘTOKRZYSKI

Do końca października kierowców czekają utrudnienia na moście Świętokrzyskim. Drogowcy rozpoczęli wymianę wyeksploatowanej dylatacji na wschodniej części przeprawy. Prace będą podzielone na etapy, a każdy z nich będzie wiązał się ze zwężeniem jezdni.

TVN Warszawa | Śródmieście

Apel o zwolnienie z janosikowego, odroczenie płatności dla przedsiębiorców. Decyzje Rady Warszawy

TVN Warszawa | Śródmieście

Autor:
katke/r
Źródło:
PAP
Rafał Trzaskowski o wsparciu dla przedsiębiorców Facebook, Rafał Trzaskowski
wideo 2/3
Facebook, Rafał Trzaskowski Rafał Trzaskowski o wsparciu dla przedsiębiorców

Pracują w dużej mierze zdalnie Rada Warszawy podjęła decyzję dotyczące między innymi odroczenia płatności dla przedsiębiorców i kąpieliska na Jeziorku Czerniakowskim. Samorządowcy apelowali również w sprawie janosikowego do rządu.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO >>>

Rada Warszawy przyjęła w czwartek projekt stanowiska w sprawie zwolnienia z obowiązku opłacania przez miasto do budżetu państwa tak zwanego janosikowego. Za przyjęciem projektu stanowiska głosowało 39 radnych, 18 było przeciw, dwie osoby wstrzymały się od głosu. - W tej chwili borykamy się z ogromnymi problemami finansowymi – argumentował wiceprzewodniczący rady Sławomir Potapowicz z Koalicji Obywatelskiej. Ocenił, że te problemy będą narastały w miarę utrzymywania się epidemii. Według niego pieniądze z janosikowego powinny zostać w Warszawie, by mogły zostać przeznaczone na walkę ze skutkami epidemii. Przypomniał, że tylko w tym roku stolica musi wpłacić do budżetu państwa aż 1,2 miliarda złotych, a w kolejnych latach kwota janosikowego będzie się zwiększać.

Przedłużenie terminów płatności dla przedsiębiorców

Stołeczni radni zadecydowali też w czwartek o automatycznym odroczeniu o 90 dni terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z pandemią koronawirusa. Za uchwałą głosowało 58 radnych, nikt nie był przeciwko, dwoje radnych wstrzymało się od głosu.

Uchwała została podjęta w oparciu o specustawę o koronawirusie z 2 marca pozwoli przedsiębiorcom na skorzystanie z przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości bez konieczności składania wniosków w tej sprawie. Przegłosowana wraz z nią autopoprawka zakłada rozszerzenie tej możliwości również na organizacje pozarządowe.

Zgodnie z przepisami zawartymi w specustawie rada gminy może podjąć taką decyzję w stosunku do przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 roku, mogą zostać przedłużone najpóźniej do 30 września 2020 roku.

Uchwała skierowana jest do wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, niezależnie od wielkości, formy prawnej, sektora, czy innych kryteriów. Wsparcie będzie więc środkiem o charakterze generalnym, pozbawionym znamion pomocy publicznej. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą od dnia 1 kwietnia. Jak podkreślono, nadanie jej wstecznej mocy obowiązującej jest uzasadnione nadzwyczajnymi okolicznościami związanymi z szerzeniem się zakażeń i choroby COVID-19.

Infolinia NFZ dotycząca koronawirusaKancelaria Prezesa Rady Ministrów

Od września kąpielisko na Jeziorku Czerniakowskim

Rada Warszawy przegłosowała też, że od czerwca do połowy września na Jeziorku Czerniakowskim będzie funkcjonowało kąpielisko. Z wnioskiem o umieszczenie w wykazie kąpielisk kąpieliska pod nazwą Jeziorko Czerniakowskie wystąpił w grudniu ubiegłego roku mokotowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Za tym pomysłem opowiedzieli się jednogłośnie wszyscy stołeczni radni. Uchwała przewiduje, że kąpielisko na Jeziorku Czerniakowskim będzie funkcjonowało od 1 czerwca do 13 września.

Zgodnie z uchwałą, długość wykorzystywanej na kąpielisko linii brzegu wynosić będzie 30 metrów, a maksymalna liczba osób korzystających z kąpieli to 500 osób dziennie. Na czas funkcjonowania kąpieliska teren będzie wyposażony w toalety przenośne, kosze na śmieci oraz kontenery na odpady. W uchwale zaznaczono, że teren położony jest w rezerwacie przyrody "Jeziorko Czerniakowskie", jednak planowane działania są zgodne z planem ochrony dla takiego obszaru.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KORONAWIRUSIE. RAPORT TVN24.PL >>>

Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe przejęte

Radni zdecydowali też, że spółka MPT zostanie rozwiązana, a jej majątek przeniesiony na Miejskie Zakłady Autobusowe w zamian za udziały, które miasto obejmie w podwyższonym kapitale zakładowym przewoźnika autobusowego. Kapitał zakładowy MPT wynosi 15 497 000 złotych. Uchwałę poparło 32 radnych, 20 zagłosowało przeciwko, a sześciu radnych wstrzymało się od głosu.

Wątpliwości w zakresie tego, czy takie rozwiązanie będzie korzystne dla Miejskich Zakładów Autobusowych, wyrażali podczas czwartkowej sesji Rady Miasta radni PiS. Odpowiadając na nie, Paweł Sukiennik ze stołecznego Biura Nadzoru Właścicielskiego podkreślał, że MPT nie jest w stanie samodzielnie przetrwać, a alternatywą jest konieczność likwidacji spółki. - Wielokrotnie były podejmowane próby prywatyzacji spółki, zakończone niepowodzeniem, ponieważ nie złożono ofert - podkreślał.

O tym, że takie rozwiązanie jest "optymalne z punktu widzenia budżetu miasta", przekonywał również cytowany w komunikacie ratusza prezydent miasta Rafał Trzaskowski. "Podejmowaliśmy wielokrotne próby prywatyzacji i restrukturyzacji naszej spółki taksówkowej. Silna konkurencja i aktualna sytuacja na rynku przewozów taksówkowych tylko przyspieszyły naszą decyzję. Dalszy rozwój MPT był niemożliwy, spółce groziła utrata płynności i szybka upadłość" – podkreślił.

W komunikacie miasto poinformowano, że nie poniesie ono żadnych wydatków w związku z konsolidacją. W nowej strukturze zachowane zostaną znak firmowy i tradycja związana z logo firmy. "Infrastruktura i doświadczenie pracowników przejmowanej spółki stworzą możliwość wykorzystania tych atutów m.in. do wykonywania zadań, związanych z miejskimi programami socjalnymi dla mieszkańców (taksówka dla seniora, obsługa kombatantów, przewóz osób niepełnosprawnych w ramach Miejskiego Transportu Osób Niepełnosprawnych" - poinformował ratusz.

Autor:katke/r

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Sławomir Potapowicz (zdjęcie ilustracyjne)

Tagi:
Raporty: