Przygotuj się na:

BUDOWA PĘTLI NA WOLI

Zarząd Dróg Miejskich rozpoczyna budowę nowej pętli autobusowej na Woli. W związku z tym, od wtorku kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z utrudnieniami. Jak informuje ratusz, stara pętla przy Płockiej jest za mała, by mogło się na niej jednocześnie zatrzymywać kilka autobusów przegubowych.

Policjanci szykują się do nowej akcji. Kupią System Automatycznego Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych

Najnowsze

Autor:
kz
Źródło:
PAP
KSPKSP przystąpiła do projektu pod nazwą "ANPRS"

Stołeczni policjanci wezmą udział w akcji pod nazwą "ANPRS – narzędzie walki z przestępczością zorganizowaną". Skorzystają z Systemu Automatycznego Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych. 

Jak poinformowała Komenda Stołeczna Policji, System Automatycznego Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych wspomoże w działaniu między innymi policjantów wydziału do walki z przestępczością samochodową, a także pion ruchu drogowego.

- Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie skuteczności polskich służb ścigania, w tym zapobieganie i wykrywanie przestępczości zorganizowanej poprzez zapewnienie funkcjonariuszom organów ścigania dostępu do nowych technologii umożliwiających walkę z przestępczością - powiedział rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkomisarz Sylwester Marczak.

Wykorzystywany na strategicznym obszarze

Z projektu mają korzystać przede wszystkim funkcjonariusze wydziału do walki z przestępczością samochodową, których system wspomoże w skuteczniejszym namierzaniu złodziei samochodowych. Wdrożenie systemu ma usprawnić również pracę policjantów drogówki, który ma wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu na drogach Warszawy i powiatów ościennych.

- Głównym założeniem projektu jest zakup Systemu Automatycznego Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych w czasie rzeczywistym i przeszkolenie 400 policjantów garnizonu stołecznego, w zakresie możliwości wsparcia pracy policjantów na pierwszej linii przy wykorzystaniu najnowszych rozwiązań teleinformatycznych, w tym wykorzystania mobilnych platform szkoleniowych systemów automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów - poinformował naczelnik wydziału doskonalenia zawodowego Komendy Stołecznej Policji inspektor Sławomir Cisowski.

Według zapowiedzi, system będzie wykorzystywany na strategicznym obszarze, jakim jest przecięcie się dwóch korytarzy transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T (North Sea – Baltic oraz Baltic – Adriatic), a także na głównych szlakach tranzytowych do i ze wschodniej granicy UE, tj. w aglomeracji warszawskiej. - Zwiększy to szybkość i efektywność wykrycia, i wskazania do kontroli pojazdów będących w zainteresowaniu służb strzegących bezpieczeństwa i porządku wewnętrznego w UE, a mogących np. przewozić nielegalnych emigrantów - podkreślił nadkomisarz Sylwester Marczak.

Dodatkowo zautomatyzowanie systemów rozpoznawczych ma wspomóc współpracę z międzynarodowymi organami ściągania, takimi jak Europol czy Interpol.

Policjanci szykują się do nowej akcjiKSP

Szkolenia dla czterystu policjantów

- Komenda Stołeczna Policji w ramach projektu planuje zakupić elementy systemu ANPRS, a w szczególności serwer centralny wraz z oprogramowaniem do ANPRS oraz mobilne platformy szkoleniowe - poinformował naczelnik wydziału teleinformatyki KSP Mariusz Galarda.

Do korzystania z systemu przeszkoleni zostaną funkcjonariusze z wydziałów: kryminalnego, do walki z przestępczością samochodową, wywiadowczo-patrolowego, do walki z przestępczością gospodarczą, do walki z przestępczością narkotykową, do walki z terrorem kryminalnym i zabójstw oraz funkcjonariusze z ww. wydziałów z komend rejonowych i powiatowych. Łącznie szkolenie ma objąć 400 policjantów i policjantek.

Wspólne działanie organów ścigania

- Budowa systemu pozwoli na wprowadzenie mechanizmów automatycznej analizy uzyskiwanych danych oraz poprawę szybkości ich uzyskiwania. Jednocześnie zebrane dane będą mogły być wykorzystywane we wszystkich działaniach funkcjonariuszy KSP związanych ze współpracą transgraniczną (Europol, Interpol), jak również we współdziałaniu z innymi służbami na terenie kraju. Wspólne działania organów ścigania, w tym w praca operacyjno-rozpoznawcza, będą miały na celu zapobieganie oraz wykrywanie przestępczości zorganizowanej, w tym handlu ludźmi - dodał Mariusz Galarda.

Jak zapowiadają stołeczni policjanci, system będzie mógł być wykorzystany również w sytuacjach, takich jak uruchomienie procedury "Child Alert". Dzięki systemowi policjanci będą mieli możliwość sprawdzenia, czy samochód sprawcy uprowadzenia dziecka jeździł po terenie działania Komendy Stołecznej Policji.

Stołeczni funkcjonariusze zostaną przeszkoleni do obsługi systemu dzięki zakupieniu w ramach projektu dwóch samochodów - obserwacyjnego i interwencyjnego.

- Wartość projektu została oszacowana na 3 766 000 złotych, co stanowi 876 tysięcy euro. Warto dodać, że 85 procent tej kwoty pochodzi z funduszy Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Pozostałą część, piętnaście procent sfinansowała Komenda Stołeczna Policji - podał rzecznik KSP nadkom. Sylwester Marczak.

Autor:kz

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: KSP