Przygotuj się na:

AWARYJNA NAPRAWA NA PIASTÓW ŚLĄSKICH

Drogowcy w trybie awaryjnym naprawią nawierzchnię ulicy Piastów Śląskich od Żołnierzy Wyklętych do Powstańców Śląskich. Ulica zostanie zamknięta dla ruchu, co oznacza utrudnienia dla kierowców i pasażerów.

Najnowsze

Sąd uchylił decyzje komisji weryfikacyjnej w sprawie kamienicy przy Nowogrodzkiej

Najnowsze

Autor:
dg/pm
Źródło:
PAP
Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.plKamienica przy Nowogrodzkiej 6a

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił w piątek decyzje komisji weryfikacyjnej w sprawie kamienicy przy Nowogrodzkiej 6a. Ocenił, że zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa.

Nieruchomość przy Nowogrodzkiej 6a została zreprywatyzowana decyzją prezydent Warszawy z lipca 2009 roku. W czerwcu 2013 roku kamienicę wraz z lokatorami przejęła spółka Jowisz, która odkupiła ją od spadkobierców dawnych właścicieli.

Decyzje z rażącym naruszeniem prawa

W listopadzie 2017 roku komisja weryfikacyjna uchyliła decyzję prezydenta Warszawy i odmówiła ustanowienia prawa użytkowania wieczystego dla spadkobierców. Po odwołaniach beneficjentów decyzji reprywatyzacyjnej komisja w marcu 2018 roku potwierdziła swoje rozstrzygnięcie - modyfikując jego uzasadnienie.

- Sąd uchylił obie te decyzje komisji stwierdzając, że nastąpiły one z rażącym naruszeniem prawa materialnego i procesowego - mówiła w uzasadnieniu piątkowego wyroku WSA sędzia Elżbieta Lenart.

Ówczesny przewodniczący komisji ogłaszając w 2017 r. decyzję w sprawie Nowogrodzkiej 6a mówił, że przy wydawaniu decyzji reprywatyzacyjnej doszło do rażącego naruszenia zasad prawdy obiektywnej przez prezydenta Warszawy poprzez nieustalenie przesłanki posiadania gruntów w chwili złożenia wniosku dekretowego.

Jak podkreślał, przesłanką uchylenia decyzji reprywatyzacyjnej było między innymi zaistnienie skutków rażąco sprzecznych z interesem społecznym. Lokatorzy kamienicy, po jej przejęciu, byli zastraszani, nękani podwyżkami czynszu - uzasadniał przewodniczący komisji. Mówił, że z ustaleń komisji wynika, że nowi właściciele chcieli w ten sposób zmusić mieszkańców do wyprowadzki.

"Kontakty z mieszkańcami odbywały się z poszanowaniem prawa"

Jednak - jak wskazała sędzia Lenart - należy odróżnić treść decyzji o ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego od rzeczy, które mogły nastąpić już nie tylko po wydaniu tej decyzji, ale też po sprzedaży kamienicy innemu podmiotowi.

- Nikt zresztą nie przedstawił żadnego wyroku sądu, który stwierdzałby, iż podwyżka czynszu była niesłuszna. Jeśli chodzi o ewentualne działania w stosunku do lokatorów mające znamiona przestępstwa, to od tego są odpowiednie środki, a nikt nie przedstawił żadnego wyroku, który stwierdzałby ten fakt - powiedziała.

Sędzia dodała, że w kontekście tej sprawy kwestia przesłanki posiadania nie musiała być rozpatrywana, bo m.in. ma ona znaczenie, gdy wniosek dekretowy składali następcy prawni, a nie bezpośrednio przedwojenni właściciele nieruchomości.

Fenix Group, do której należy spółka Jowisz oświadczała zaś w 2017 roku, że kamienicę przy Nowogrodzkiej 6a spółka nabyła zgodnie z prawem oraz w dobrej wierze. Kamienicę spółka kupiła w 2013 roku za ponad 7 milionów złotych od spadkobierców "legitymujących się prawomocnymi, wydanymi przez polskie urzędy i sądy, dokumentami świadczącymi o tym, że są prawowitymi właścicielami". "Przy zakupie dochowaliśmy należytej staranności. Zamówiliśmy audyt prawny, który nie wykazał żadnych wątpliwości co do własności budynku. Finalną decyzję o inwestycji podjęliśmy po analizie dokonanej przez nasz Komitet Inwestycyjny" - pisała spółka.

Firma podkreślała też, że wszelkie kontakty z mieszkańcami kamienicy odbywały się z poszanowaniem prawa i godności drugiego człowieka. "Twierdzenia o krzywdzeniu czy też nękaniu lokatorów nie są prawdziwe. Jesteśmy w stanie dowieść tego w sądzie" - stwierdzono.

Nieprawomocny wyrok

Piątkowe orzeczenie WSA jest nieprawomocne, przysługuje na nie skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Gdyby orzeczenie się uprawomocniło, to komisja weryfikacyjna raz jeszcze musiałaby się zająć sprawą kamienicy przy Nowogrodzkiej 6a.

W tym roku WSA wcześniej uchylił decyzję komisji weryfikacyjnej w sprawie Puławskiej 137, Kredytowej 6 oraz Marszałkowskiej 43. Utrzymał natomiast decyzje w sprawach: Pięknej 49, Krakowskiego Przedmieścia 35 i Mokotowskiej 39. W zeszłym roku WSA uchylił nieprawomocnie kilkanaście innych decyzji komisji weryfikacyjnej w sprawach różnych nieruchomości, natomiast kilka utrzymał w mocy. Dotychczas żadna z tych spraw nie została prawomocnie rozstrzygnięta przez NSA.

Na tvnwarszawa.pl informowaliśmy o podsumowaniu dotychczasowej pracy komisji weryfikacyjnej:

Komisja weryfikacyjna podsumowuje prace

Sebastian Kaleta o skuteczności komisji
Sebastian Kaleta o skuteczności komisji TVN24
wideo 2/2

Autor:dg/pm

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Pozostałe wiadomości