Modlin ma nowy zabytek. "Unikatowy w skali kraju"

Autor:
kz
Źródło:
tvnwarszawa.pl
Stacja filtrów Twierdzy Modlin

Mazowiecki konserwator zabytków wpisał do rejestru stację filtrów Twierdzy Modlin. – To dobrze zachowany przykład stacji uzdatniania wody pochodzący z XIX wieku. Brak późniejszych przekształceń i modernizacji pozwolił na zachowanie relacji przestrzennych, gabarytów i oryginalnych rozwiązań technicznych zabudowy stacji filtrów, czyniąc z niej unikat na skalę krajową – tłumaczy swoją decyzję Jakub Lewicki.

O wpisanie stacji do rejestru zabytków postulowało stowarzyszenie Ogród Warszawa na rzecz Krajobrazu Kulturowego.

"Zachowane przykłady stacji filtrów m.in. w Warszawie, we Wrocławiu czy w Opolu wzniesione zostały na potrzeby mieszkańców miast i ze względu na ich dalsze użytkowanie zostały w dużym stopniu zmodernizowane. Wyjątkowość stacji filtrów Twierdzy Modlin wynika również z przeznaczenia jej wyłącznie na potrzeby wojska stacjonującego w Twierdzy Modlin – największego i najnowocześniejszego zespołu budowli wojsk rosyjskich na terenie Królestwa Polskiego do 1915 r." - pisze na swojej stronie konserwator.

"Unikatowy w skali kraju dokument inżynierii wodnej"

Jak przypomina Lewicki, dokładny czas budowy stacji filtrów nie jest znany.

"Wiadomo, że w połowie XIX w. rozpoczęto rozbudowę istniejących urządzeń związku z rozbudową Twierdzy i koniecznością dostosowania do nowych potrzeb systemu nawadniania. Należy zatem przypuszczać, że stacja filtrów wybudowana została po 1854 r. Wszystkie budowle zespołu filtrów zostały wzniesione jako murowane, z nasypem ziemnym porośniętym trawą" – opisuje konserwator.

Wyposażenie wewnątrz budowli zachowało się w różnym stopniu. W budynku filtrów znajdują się pozostałości oryginalnych urządzeń technicznych, na których umieszczono tabliczki fabryczne warszawskiej fabryki obrabiarek Towarzystwo Akcyjne Zakładów Budowy Maszyn Gerlach i Pulst.

Stacja filtrów składa się ze zbiornika wody brudnej, budynku filtrów z sześcioma komorami filtrów powolnych i sześcioma komorami filtrów szybkich oraz zbiornika wody czystej. Wszystkie budynki są murowane, z cegły klinkierowej oraz bloków granitowych, (część być może także o monolitycznej konstrukcji betonowej), zbiorniki i pomieszczenia znajdują się poniżej linii gruntu, strefa wejścia i przykryte nasypem ziemnym sklepienia budowli oraz wywietrzniki wyniesione są powyżej gruntu.

Wejścia i pojedyncze otwory okienne doświetlające części komunikacyjne zostały umieszczone w murowanych, tynkowanych i pomalowanych na jasny kolor ścianach parawanowych, zwieńczonych profilowanym, wydatnym gzymsem. Obecnie wszystkie budowle stacji filtrów są wyłączone z użytkowania, ze względu na charakter budynków (wysokość komór, korozję elementów metalowych).

Budowle stacji filtrów obejmujące zbiornik wody brudnej, filtry i zbiornik wody czystej są jednocześnie świadectwem postępu technicznego dokonującego się w drugiej połowie XIX w.

"Dzięki zastosowaniu wieloetapowego systemu uzdatniania wody pobieranej z ujęcia na brzegu Narwi, stacja stanowiła jeden z kluczowych elementów systemu nawadniania Twierdzy Modlin. Zachowana zabudowa to unikatowy w skali kraju dokument inżynierii wodnej, który pomimo znacznie mniejszej skali stanowi równie istotne osiągniecie techniczne jak zespół Stacji Filtrów w Warszawie" - twierdzi Jakub Lewicki.

Pisaliśmy o sprawie zabytkowej piekarni na Grochowie:

Okrągły stół w sprawie piekarni Rajcherta

"Budynek był za drogi dla urzędu dzielnicy"
"Budynek był za drogi dla urzędu dzielnicy"Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl
wideo 2/4

Autor:kz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: MWKZ

Pozostałe wiadomości